Henrik Sällberg befordrad till docent

Den 24 maj 2024 befordrades Henrik Sällberg till docent.

Om Henrik

Biografi – Henrik Sällberg är lektor vid Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola. Han erhöll sin doktorsexamen i industriell ekonomi och management vid Blekinge Tekniska Högskola 2010. Henriks forskningsintressen rör plattformsekonomier, transportekonomi, och incitamentssystem på efterfrågesidan.

5 juni 2024