Ola Olsson försvarade sin avhandling i industriell ekonomi

Den 21 maj 2024 försvarade Ola Olsson vid institutionen för industriell ekonomi sin avhandling om equity crowdfunding.

Avhandlingen ”How do backers manage investment uncertainty in equity crowdfunding?” undersöker hur teknologi har gett upphov till en ny klass av aktieinvesterare genom equity crowdfunding. Avhandlingen studerar sedan hur dessa investerare använder digitala verktyg för att fatta investeringsbeslut.

Opponent på disputationen var Professor Natalia Mæhle från Western University of Applied Sciences, Norge.

Avhandlingen och sammanfattningen finns tillgängliga på: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-26056

5 juni 2024