BTH-forskare uppmärksammas på den internationella rankingslistan ”Highly Ranked Scholars”

Claes Wohlin, professor emeritus vid BTH, och en av grundarna av forskningsområdet programvaruteknik, har erkänts på den internationella rankingen ”Highly Ranked Scholar”. Claes Wohlin är en av de bästa (topp 0,05%) forskarna i världen och han hamnar på plats sex inom området programvaruteknik.

Claes Wohlin

Rankingen är ett erkännande av Claes Wohlins livslånga gärning inom området programvaruteknik (software engineering). Den prestigefyllda placeringen är ett resultat av hans akademiska gärning och insatser och bekräftar hans betydande bidrag till forskning inom området som idag är internationellt erkänt för sin stringens och industriella genomslagskraft.

Under hela sin karriär har professor Wohlin format utbildning och forskning inom programvaruteknik och på ett betydande sätt bidragit till områdets utveckling, både nationellt och internationellt. Rankningen uppmärksammar även en annan svensk forskare som för närvarande är verksam i Sverige, Per Runeson, Lunds universitet (plats 21). Runeson är en av Claes Wohlins tidigare doktorander.

BTH-professorer erkänns för sina livslånga gärningar inom forskning

Tre BTH-forskare uppmärksammas för sina livslånga gärningar inom olika forskningsområden. Förutom Claes Wohlin är professor Mats Viberg rankad nummer nio inom ”Sensor arrays” och 67 inom ”Signal processing”. Professor Karl-Henrik Robért är rankad nummer 26 inom ”Cleaner production”.

Ytterligare en högt rankad BTH-forskare

Rankinglistan erkänner också bidrag baserade på de senaste fem årens aktiviteter. Här hittar vi professor Sophie Hallstedt, som är rankad nummer 3 inom området New product development area, och nummer 51 in Sustainability.

Om rankingen

ScholarGPS är en plattform som rangordnar bidragen från forskare inom flera discipliner och utvärderar dem baserat på deras publikationsresultat, citeringseffekt och h-index (kvalitet), vilket återspeglar kvaliteten och effekten av deras forskning. Datan som används för att identifiera högt rankade forskare baseras på livstids gärningar eller aktiviteter de senaste fem åren. I bedömningen har publiceringar och citat viktats per antal författare och självciteringar uteslutits.

 

29 maj 2024