TIEK-forskare fick pris för Best Quantitative Paper vid ACERE-konferensen i Sydney

Viroj Jienwatcharamongkhol, lektor vid institutionen för industriell ekonomi BTH, tilldelades pris för Best Quantitative Paper vid 2024 Australian Center for Entrepreneurship Research Exchange Conference (ACERE) i Sydney, Australien. Artikeln ”Agglomeration economies, the birth and infancy performance of new firms: Evidence along the industry life cycle” skrevs tillsammans med Javier Changoluisa från Universidad Espiritu Santo, Ecuador och Aldo Salinas från Universidad de las Américas, Ecuador.

Artikeln undersöker hur agglomerationsekonomier påverkar svenska företags resultat under de tidiga stadierna av en entreprenörskapsprocess. Genom detaljerade mikrodata fångar studien ett komplext samspel mellan geografi och ett företags prestationer. Artikelförfattarna menar att det här samspelet är avgörande för de beslutsfattare som inte bara är intresserade av att främja antalet nya företag utan också kvaliteten på dem.

Konferensen hölls vid University of Technology Sydney (UTS) och anordnades av Queensland University of Technology (QUT) Business School under 5-8 februari 2024. Temat för årets konferens var Entrepreneurship in an Age of Complexity and Societal Change.

20 mars 2024