Industridoktorander

Industridoktorander

För BTH är industridoktorander inte bara en möjlighet att erbjuda forskarutbildning yrkesverksamma personer anställda inom industri, näringsliv eller samhälle utan även en viktig möjlighet till kunskapsutbyte med organisationer utanför akademin.

Doktorander i samverkan

En industridoktorand är en doktorand i samverkan där personen är anställd hos en arbetsgivare inom industri, näringsliv eller samhälle och antagen till BTH som forskarstuderande.

Industridoktorander omfattas av samma regler som andra forskarstudenter vid BTH. Övriga villkor regleras i avtal mellan BTH och doktorandens arbetsgivare.

Målet för en industridoktorand kan vara licentiatexamen eller doktorsexamen.

Välkommen att kontakta BTH

Företag eller organisationer som är intresserade av att anställda ska kunna genomgå en forskarutbildning kan vända sig till någon av BTH:s institutioner för att diskutera forskningsprojekt och hur utbildningen kan läggas upp.

BTH:s institutioner