Öppna föreläsningar av BTH:s nya professorer

Tid: 22 september 2023 09:00-12:00
Plats: Sal J1630, Campus Karlskrona

Tre av de nya professorer som kommer att installeras vid den akademiska högtiden den 22 september kommer att hålla en installationsföreläsning som är öppen för allmänheten.

Sal för alla föreläsningarna är sal J1630, hus J, bottenplan, Campus Karlskrona.

Det går även att följa föreläsningarna via Zoom.

Ingen föranmälan behövs!

 

PROGRAM

Kl 09:15-10:00
Krzysztof Wnuk i ämnet programvaruteknik

New Frontiers for Requirements Engineering
Requirements Engineering (RE) has grown from its humble beginnings to embrace a wide variety of techniques, drawn from many disciplines, and the diversity of tasks currently performed under the label of RE has grown beyond that encompassed by software development. This talk discusses how RE can support programmatic, outcome-focused critical thinking applicable to any domain. This talk also discusses how RE can support important societal constructs (laws and legislation) and tackle important societal challenges (e.g., sustainability) whose resolution we depend on.

Föreläsningen hålls på engelska.
——————————————-

Kl 10:15-11:00
Oliver Lah i ämnet fysisk planering

Transformative Urban Living Labs: approach and international examples
To enable transformative change towards sustainable, low-carbon cities it is vital to go beyond a mere technical perspective on low-carbon technologies and take a systemic approach. This lecture provides an overview of the Living Lab concept, which provides an approach for the facilitation of close cooperation between local and national decision-makers, operators, industry and businesses to co-develop innovative solutions that fit into the local context and are scalable and replicable. Examples of participatory Living Labs from Europe, and Asia. Africa and Latin America will be introduced, along with examples of opportunities for case studies, which could be integrated into Bachelor, Master and PhD theses.

Föreläsningen hålls på engelska.
—————————————-

Kl 11:15-12:00
Johan Holmqvist i ämnet fysisk planering med inriktning mot hållbar stadsutveckling

Den innovativa och klimatsmarta staden – en katalysator och inspiratör för klimatomställningen
Städer står idag för cirka tre fjärdedelar av all världens klimatutsläpp. Samtidigt är det städerna och dess invånarna som genom sina högt satta ambitioner att bli klimatneutrala driver på utvecklingen för att nå 1,5 graders målet. Idag har Sverige sju stycken Mission städer som skrivit kontrakt med EU kommissionen att vara föregångare att bli klimatsnåla till 2030. Vi har också femtio stycken klimatkommuner som genom samarbete och samskapande skapar många initiativ för att minska deras klimatpåverkan. Sverige har möjlighet att vara en viktig global katalysator att visa att kunskapen, resurserna och vilja finns att möjliggöra att klara det livsviktiga målet att inte överskrida 1,5-gradersmålet.

—————————————-

Välkommen!


Loading Map....
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×