Samverka med våra forskare

Samverka med våra forskare – Var med och lös samhällets utmaningar

På BTH tycker vi att det är viktigt att forskning sker i nära samarbete med omgivande näringsliv och samhällsaktörer. På så sätt kommer forskningen att bli mer tillämpad. Det innebär att den är anpassad till verkligheten och kommer samhället snabbare till nytta.

Det finns stora möjligheter för dig och din organisation att samverka med BTH och våra forskare i forskningsprojekt som kommer att göra skillnad för din verksamhet. Vi är öppna för samverkan i olika former inom våra forskningsområden. Samarbetet kan exempelvis bestå av uppdragsforskning, finansiering av doktorander eller kompetensförsörjning.

Läs mer om BTH:s forskning på våra forskningssidor!

Vi löser samhällets utmaningar

Kontakta oss så berättar vi mer om våra forskningsområden samt om hur du kan få hjälp av våra forskare. Vid BTH finns även Grants Office som stöttar med rådgivning, projektutveckling, informationsförmedling, omvärldsbevakning och utbildning kring finansiering för forskning och utveckling.

Läs mer om Grants Office här.

Läs mer om BTH:s forskning på våra forskningssidor!

Att skapa värde från stora datamängder

I BTH:s Big Data-projekt vill forskarna tillsammans med olika samarbetspartner, identifiera och möta de utmaningar och möjligheter som är kopplade till stora dataströmmar och maskininlärning.

Data genereras i en ständigt ökande takt och kommer att fortsätta att göra så inom en överskådlig framtid. Genom att analysera dessa stora dataströmmar kan värden adderas och kostnader avsevärt reduceras för företagen. Maskininlärning och artificiell intelligens är ständigt närvarande i vår vardag, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Sociala medier använder sig av det för att koppla ihop nya kontakter, och filmtjänster för att föreslå filmer som vi kan tänkas vilja se.

Möjligheterna är enorma men det är även utmaningarna. Behovet av forskare och praktiker som möts för att diskutera är stort. I Big Data- projektet samarbetar BTH med flera olika företag för att skapa en dynamisk miljö och för att tillsammans ta sig an utmaningarna inom områdena analys av stora datamängder och maskininlärning.

Forskningen bedrivs inom fyra olika områden:

  • Analys för beslutsstöd
  • Analys för bildbehandling
  • Maskininlärning
  • Grundläggande och möjliggörande teknik

Läs mer om BigData@BTH.se

Välkommen att kontakta oss

andreas larsson

Andreas Larsson, ansvarig samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Lena Vogelius, projektledare samverkan
E-post: lena.vogelius@bth.se
Telefon: 0455-38 52 10