Samverka med våra forskare

Samverka med våra forskare – Var med och lös samhällets utmaningar

På BTH tycker vi att det är viktigt att forskning sker i nära samarbete med omgivande näringsliv och samhällsaktörer. På så sätt kommer forskningen att bli mer tillämpad. Det innebär att den är anpassad till verkligheten och kommer samhället snabbare till nytta.

Det finns stora möjligheter för dig och din organisation att samverka med BTH och våra forskare i forskningsprojekt som kommer att göra skillnad för din verksamhet. Vi är öppna för samverkan i olika former inom våra forskningsområden. Samarbetet kan exempelvis bestå av uppdragsforskning, finansiering av doktorander eller kompetensförsörjning.

Läs mer om BTH:s forskning på våra forskningssidor!

Starka miljöer inom angelägna områden

Vid BTH finns tre forskningsmiljöer med finansiering från KK-stiftelsen

 

Den ena fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen genomförs med ett flertal företag, till exempel Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.
Läs mer om forskningsområdet.

Den andra forskningsmiljön fokuserar på framtagning av metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom tillverkande industri. Forskningen genomförs tillsammans med ett flertal företag, till exempel Volvo, Tetra Pak och GKN Aerospace.
Läs mer om forskningsområdet.

Den tredje fokuserar på att ta fram nya arbetssätt och metoder så att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrens­kraftigt sätt. Forskningen genomförs i samarbete med Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, Swedbank, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, QTEMA och Fortnox.
Läs mer om forskningsområdet

 

Visuella system med människan i centrum

BTH har även ett stort projekt med finansiering av KK-stiftelsen där målet är att utveckla visuella och interaktiva system med människan i centrum. Projektet genomförs tillsammans med WIP, Ericsson, Axis Communications och Tobii Pro.
Läs mer om forskningsområdet

Stöd och rådgivning

Kontakta oss så berättar vi mer om våra forskningsområden samt om hur du kan få hjälp av våra forskare. Vid BTH finns även Grants Office som stöttar med rådgivning, projektutveckling, informationsförmedling, omvärldsbevakning och utbildning kring finansiering för forskning och utveckling.

Läs mer om Grants Office.

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55