Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

Kurser vårtermin 2020

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Elektroteknik
BTH-S5540 Beräknings- och simuleringsteknik 3 hp Distans SOM20
Ej sökbar Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans VT-20
Ej sökbar Automation 1 7,5 hp Distans VT-20
Fysik
Startar ej Fysik kvantmekanik, energistrukturer 4 hp Campus VT-20
Maskinteknik
BTH-G5758 Kandidatarbete i maskinteknik 15 hp Distans VT-20
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp Distans VT-20
Matematik
Ej sökbar Flervariabelanalys 6 hp Campus VT-20
Ej sökbar Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp Campus VT-20
Ej sökbar Numerisk analys 6 hp Campus VT-20
Startar ej Linjär algebra 2 7,5 hp Campus VT-20
Medieteknik
BTH-S5542 Bli en maker 7,5 hp Campus SOM20
BTH-S5543 Visuell design och programmering 7,5 hp Distans SOM20
Ej sökbar Ljudsyntes 7,5 hp Distans VT-20
Omvårdnad
Ej sökbar e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp Distans VT-20
Startar ej Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom distriktssköterskans verksamhetsområde 15 hp Campus VT-20
Programvaruteknik
Ej sökbar Evidensbaserad processförbättring 7,5 hp Distans VT-20
Ej sökbar Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus VT-20
Ej sökbar Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus VT-20
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
BTH-S5541 Bioinspirerad innovation för hållbarhet 3 hp Campus SOM20
Ej sökbar Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-20
Ej sökbar Miljöstyrning 7,5 hp Distans VT-20
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp Campus VT-20
Utveckling av digitala spel
Ej sökbar Spelutveckling - 3D-modellering och karaktärsanimation 15 hp Distans VT-20