Kurser vårtermin 2021

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Elektroteknik
BTH-D5827 Akustik för ljud- och musikproduktion 7,5 hp Campus VT-21
BTH-G5822 Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5821 Automation 1 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5823 Matlab med tillämpningar inom matematik och teknik 4 hp Campus VT-21
BTH-G5819 Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Campus VT-21
Industriell ekonomi och management
BTH-M5812 Ledarskap i högteknologiska och kunskapsintensiva organisationer 7,5 hp Distans VT-21
BTH-M5811 Process- och projektstyrning 7,5 hp Distans VT-21
BTH-M5814 Produktstyrning 7,5 hp Distans VT-21
BTH-M5813 Strategi och affärsmodeller inom teknikintensiv verksamhet 7,5 hp Distans VT-21
Maskinteknik
BTH-G5815 Kandidatarbete i maskinteknik 15 hp Distans VT-21
BTH-G5816 Lean Produktion 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5820 Strömningslära 8 hp Campus VT-21
Matematik
BTH-G5824 Flervariabelanalys 6 hp Campus VT-21
BTH-G5826 Grunder i LaTeX 2 hp Campus VT-21
BTH-G5817 Transformteori 6 hp Campus VT-21
Startar ej Linjär algebra 2 7,5 hp Campus VT-21
Startar ej Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp Campus VT-21
Medieteknik
BTH-D5822 Ljudsyntes 7,5 hp Distans VT-21
Omvårdnad
BTH-H5716 Barnhälsovård, team- och förbättringsarbete för att främja barns hälsa 15 hp Distans VT-21
BTH-H5712 e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp Distans VT-21
BTH-H5719 Examensarbete i omvårdnad 15 hp Campus VT-21
BTH-H5717 Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar 15 hp Campus VT-21
BTH-H5713 Handledning inom hälso- och sjukvård 7,5 hp Campus VT-21
Startar ej Handledning inom hälso- och sjukvård 7,5 hp Distans VT-21
Startar ej Omvårdnad, vetenskapliga teorier och metoder 9 hp Campus VT-21
Startar ej Palliativt förhållningssätt 7,5 hp Distans VT-21
Programvaruteknik
BTH-D5826 Adaptiv Lean Programvarutestning 7,5 hp Distans VT-21
BTH-D5823 Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus VT-21
BTH-D5824 Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus VT-21
BTH-D5825 Produkthantering och kravhantering för digitala miljöer 7,5 hp Distans VT-21
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
BTH-M5837 Avancerat ledarskap för hållbarhet 15 hp Distans VT-21
BTH-G5835 Beteendeförändring för hållbarhet - med introduktion till strategisk hållbar utveckling 6 hp Distans VT-21
BTH-G5834 Beteendeförändring för hållbarhet - med introduktion till strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5836 Beteendeförändring för hållbarhet 6 hp Distans VT-21
BTH-G5841 Förståelse av gröna och hållbara omställningar 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5829 Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5830 Hållbara transportsystem 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5831 Introduktion till hållbar produktutveckling 3 hp Distans VT-21
BTH-G5828 Miljöstyrning 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5840 Möjliggörande av gröna och hållbara omställningar 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5832 Social hållbarhet i produkt- och tjänsteutveckling 7,5 hp Distans VT-21
Startar ej Introduktion till ledarskap i komplexitet 7,5 hp Distans VT-21
Utveckling av digitala spel
BTH-D5821 Spelutveckling - 3D-modellering och karaktärsanimation 15 hp Distans VT-21
Övriga tekniska ämnen
BTH-G5839 Smart industri: automation och artificiell intelligens inom industri 4.0 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5838 Smart industri: människa/maskin-samarbete inom industri 4.0 7,5 hp Distans VT-21
BTH-G5827 Teknikutveckling, marin teknik och samhällsförändring 4 hp Campus VT-21

Kurspaket

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
BTH-KP677 Introduktion till högskolestudier 15 hp halvfart Distans VT-21
BTH-KP669 Specialiserade kurser inom industriell ekonomi och management 30 hp heltid Distans VT-21
Startar ej Introduktion till medieteknik 15 hp halvfart Distans VT-21
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×