Kurser vårtermin 2020

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Elektroteknik
BTH-G5756 Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans VT-20
BTH-G5757 Automation 1 7,5 hp Distans VT-20
Fysik
BTH-G5755 Fysik kvantmekanik, energistrukturer 4 hp Campus VT-20
Maskinteknik
BTH-G5748 Lean Produktion 7,5 hp Distans VT-20
Matematik
BTH-G5753 Flervariabelanalys 6 hp Campus VT-20
BTH-G5751 Linjär algebra 2 7,5 hp Campus VT-20
BTH-G5754 Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp Campus VT-20
BTH-G5752 Numerisk analys 6 hp Campus VT-20
Medieteknik
BTH-D5739 Ljudsyntes 7,5 hp Distans VT-20
Omvårdnad
BTH-H5710 e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp Distans VT-20
BTH-H5711 Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar inom distriktssköterskans verksamhetsområde 15 hp Campus VT-20
Programvaruteknik
BTH-D5738 Evidensbaserad processförbättring 7,5 hp Distans VT-20
BTH-D5736 Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus VT-20
BTH-D5737 Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus VT-20
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
BTH-G5750 Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-20
BTH-G5749 Miljöstyrning 7,5 hp Distans VT-20
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp Campus VT-20
Utveckling av digitala spel
BTH-D5735 Spelutveckling - 3D-modellering och karaktärsanimation 15 hp Distans VT-20