Kurser hösttermin 2021

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Datavetenskap
BTH-D5830 Maskininlärning för strömmande data 5 hp Distans HT-21
BTH-D5828 Programmering i Python, fortsättningskurs 6 hp Campus HT-21
BTH-D5829 Virtualisering och DevOps 5 hp Distans HT-21
Elektroteknik
BTH-D5831 Nätverksteknik 7,5 hp Distans HT-21
BTH-G5845 Signalbehandling 7,5 hp Campus HT-21
BTH-D5840 Upplevd kvalitet i nätverksbaserade tjänster 7,5 hp Distans HT-21
Fysisk planering
Ej sökbar Detaljplanering - grundkurs 7,5 hp Distans HT-21
Ej sökbar Planering och klimatförändring 7,5 hp Distans HT-21
Industriell ekonomi och management
BTH-M5815 Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hp Distans HT-21
BTH-M5818 Introduktion till makroekonomi för ingenjörer 7,5 hp Distans HT-21
BTH-M5816 Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer 7,5 hp Distans HT-21
Ej sökbar Investeringsanalys 7,5 hp Distans HT-21
Maskinteknik
BTH-G5853 Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling 7,5 hp Campus HT-21
Matematik
BTH-G5842 Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp Campus HT-21
BTH-G5843 Diskret matematik 6 hp Campus HT-21
BTH-G5846 Flervariabelanalys 6 hp Campus HT-21
BTH-G5849 Kryptering 1 6 hp Campus HT-21
BTH-G5847 Linjär algebra 1 6 hp Campus HT-21
BTH-G5848 Tillämpad optimering 7,5 hp Campus HT-21
Matematisk statistik
BTH-G5844 Matematisk statistik 6 hp Campus HT-21
Medieteknik
BTH-D5842 Gestaltande programmering 7,5 hp Distans HT-21
BTH-D5841 Grunder i digitala och immersiva upplevelser 15 hp Distans HT-21
BTH-D5843 Realtidsplattformar för upplevelser i 3D 7,5 hp Distans HT-21
Omvårdnad
BTH-H5720 Handledning inom hälso- och sjukvård 7,5 hp Distans HT-21
BTH-H5721 Omvårdnad, vetenskapliga teorier och metoder 7,5 hp Campus HT-21
BTH-H5722 Självständigt arbete i omvårdnad 15 hp Campus HT-21
Programvaruteknik
BTH-D5837 Agil och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter 7,5 hp Distans HT-21
BTH-D5833 Global programvaruteknik 7,5 hp Campus HT-21
BTH-D5844 Introduktion till säkerhet för mjukvaruutveckling 6 hp Distans HT-21
BTH-D5834 Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus HT-21
BTH-D5835 Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus HT-21
BTH-D5836 Tillämpad Cloud Computing och Big Data 7,5 hp Distans HT-21
BTH-D5839 Utveckling av mobila applikationer 7,5 hp Campus HT-21
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
BTH-G5851 Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans HT-21
BTH-G5855 Hållbar produktutveckling 7,5 hp Campus HT-21
BTH-G5852 Strategisk ledning för hållbarhet 7,5 hp Campus HT-21
Startar ej Introduktion till strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Campus HT-21
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×