Kurser hösttermin 2020

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Datavetenskap
BTH-D5804 Digital bildbehandling 5 hp Distans HT-20
BTH-D5802 Kandidatarbete i datavetenskap 15 hp Campus HT-20
BTH-D5806 Maskininlärning för strömmande data 5 hp Distans HT-20
BTH-D5801 Programmering i Python, fortsättningskurs 6 hp Campus HT-20
BTH-D5816 Programvarusäkerhet 7,5 hp Distans HT-20
BTH-D5817 Säkerhet i webbsystem 7,5 hp Distans HT-20
BTH-D5805 Virtualisering och DevOps 5 hp Distans HT-20
Elektroteknik
BTH-D5803 Nätverksteknik 7,5 hp Distans HT-20
BTH-G5803 Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans HT-20
BTH-G5812 Upplevd kvalitet i nätverksbaserade tjänster 7,5 hp Distans HT-20
Startar ej Grundläggande programmering i Matlab 6 hp Campus HT-20
Fysisk planering
BTH-F5601 Planering och klimatförändring 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Detaljplanering - grundkurs 7,5 hp Distans HT-20
Industriell ekonomi och management
BTH-M5806 Entreprenörskap och strategi 7,5 hp Campus HT-20
BTH-M5804 Forskningsmetod och design 7,5 hp Campus HT-20
BTH-M5805 Industriell organisation 7,5 hp Campus HT-20
BTH-M5800 Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hp Distans HT-20
BTH-M5803 Introduktion till makroekonomi för ingenjörer 7,5 hp Distans HT-20
BTH-M5801 Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer 7,5 hp Distans HT-20
BTH-M5802 Investeringsanalys 7,5 hp Distans HT-20
BTH-M5807 Tillämpad konkurrens- och marknadsanalys 7,5 hp Campus HT-20
Matematik
BTH-G5801 Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp Campus HT-20
BTH-G5802 Diskret matematik 6 hp Campus HT-20
BTH-G5805 Flervariabelanalys 6 hp Campus HT-20
BTH-G5806 Kryptering 1 6 hp Campus HT-20
BTH-G5804 Tillämpad optimering 7,5 hp Campus HT-20
Medieteknik
BTH-D5820 Bli en maker 7,5 hp Campus HT-20
Omvårdnad
BTH-H5609 Examensarbete i omvårdnad 15 hp Campus HT-20
BTH-H5606 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-20
BTH-H5607 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-20
BTH-H5608 Omvårdnad, vetenskapliga teorier och metoder 9 hp Campus HT-20
Startar ej Examensarbete i omvårdnad 15 hp Campus HT-20
Startar ej Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp Campus HT-20
Programvaruteknik
BTH-D5813 Adaptiv Lean Programvarutestning 7,5 hp Distans HT-20
BTH-D5814 Agil och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter 7,5 hp Distans HT-20
BTH-D5807 Global programvaruteknik 7,5 hp Campus HT-20
BTH-D5809 Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus HT-20
BTH-D5808 Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus HT-20
BTH-D5810 Människan och gruppen i mjukvaruutveckling 5 hp Distans HT-20
BTH-D5812 Produkthantering och kravhantering för digitala miljöer 7,5 hp Distans HT-20
BTH-D5818 Säkerhet i mjukvaruintensiv produkt- och tjänsteutveckling - en introduktion 6 hp Distans HT-20
BTH-D5811 Tillämpad Cloud Computing och Big Data 7,5 hp Distans HT-20
BTH-D5815 Utveckling av mobila applikationer 7,5 hp Campus HT-20
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
BTH-G5808 Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans HT-20
BTH-G5810 Hållbara energisystem 7,5 hp Distans HT-20
Startar ej Introduktion till strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Campus HT-20