Kurser hösttermin 2019

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Elektroteknik
BTH-G5746 Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans HT-19
BTH-G5745 Automation 1 7,5 hp Distans HT-19
BTH-D5731 Nätverksteknik 7,5 hp Distans HT-19
BTH-G5742 Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans HT-19
Industriell ekonomi och management
BTH-M5735 Entreprenörskap och det innovativa företaget 7,5 hp Campus HT-19
BTH-M5733 Entreprenörskap och strategi 7,5 hp Campus HT-19
BTH-M5739 Forskningsmetod och design 7,5 hp Campus HT-19
BTH-M5734 Industriell organisation 7,5 hp Campus HT-19
BTH-M5730 Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hp Distans HT-19
BTH-M5732 Introduktion till makroekonomi för ingenjörer 7,5 hp Distans HT-19
BTH-M5731 Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer 7,5 hp Distans HT-19
BTH-M5737 Investeringsanalys 7,5 hp Distans HT-19
BTH-M5736 Ledarskap och organisation i kunskapsintensiva miljöer 6 hp Campus HT-19
BTH-M5738 Tillämpad konkurrens- och marknadsanalys 7,5 hp Campus HT-19
Matematik
BTH-G5743 Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp Campus HT-19
BTH-G5744 Kryptering 1 6 hp Campus HT-19
Medicin
Startar ej Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel 15 hp Campus HT-19
Omvårdnad
BTH-H5707 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-19
BTH-H5708 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-19
Programvaruteknik
BTH-D5722 Adaptiv Lean Programvarutestning 7,5 hp Distans HT-19
BTH-D5725 Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter 7,5 hp Distans HT-19
BTH-D5723 Distribuerad utveckling och outsourcing 2,5 hp Distans HT-19
BTH-D5721 Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus HT-19
BTH-D5724 Kontinuerlig kravhantering och produkthantering 7,5 hp Distans HT-19
BTH-D5720 Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus HT-19
BTH-D5728 Människan och gruppen i mjukvaruutveckling 5 hp Distans HT-19
BTH-D5727 Storskalig programvarutestning 2,5 hp Distans HT-19
BTH-D5726 Tillämpad Cloud Computing och Big Data 7,5 hp Distans HT-19
BTH-D5732 Utveckling av mobila applikationer 7,5 hp Campus HT-19

Kurspaket

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
BTH-KP659 Datorstöd och innovation för tekniker 30 hp halvfart Distans HT-19
BTH-KP657 Fysisk planering 30 hp heltid Campus HT-19
BTH-KP660 Grunderna i industriell ekonomi 30 hp heltid Distans HT-19
BTH-KP658 Kvalitetsutveckling och automation för tekniker 30 hp halvfart Distans HT-19
Ej sökbar Webbprogrammering och Databaser 30 hp halvfart Distans HT-19