Kurser vårtermin 2019

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Datavetenskap
BTH-D5719 Introduktion till Cloud Computing 7,5 hp Distans VT-19
BTH-D5715 Maskininlärning 3 hp Distans VT-19
Elektroteknik
BTH-G5718 Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans VT-19
BTH-G5720 Analys och modellering av elektrotekniska system 3 hp Distans VT-19
BTH-G5719 Automation 1 7,5 hp Distans VT-19
BTH-S5538 Beräknings- och simuleringsteknik 3 hp Distans SOM19
BTH-G5716 Hårdvara för diagnossystem 3 hp Distans VT-19
BTH-G5717 Modellering 4 - Tillämpad frekvensanalys 3 hp Distans VT-19
BTH-G5721 Programmering 3 hp Distans VT-19
BTH-S5539 Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans SOM19
Maskinteknik
BTH-G5731 Lean Produktion 7,5 hp Distans VT-19
Startar ej Lean Produktion 7,5 hp Campus VT-19
Matematik
BTH-G5726 Diskret matematik 6 hp Campus VT-19
BTH-G5728 Flervariabelanalys 6 hp Campus VT-19
BTH-G5729 Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp Campus VT-19
BTH-G5727 Numerisk analys 6 hp Campus VT-19
BTH-G5725 Tillämpad optimering 7,5 hp Campus VT-19
Medieteknik
BTH-S5536 Bli en Maker 15 hp Campus SOM19
BTH-S5535 Idé- och konceptutveckling för entreprenörskap 15 hp Campus SOM19
BTH-S5537 Visuell programmering 15 hp Campus SOM19
Omvårdnad
BTH-H5705 e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp Distans VT-19
Programvaruteknik
BTH-D5716 Evidensbaserad processförbättring 7,5 hp Distans VT-19
BTH-D5717 Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus VT-19
BTH-D5718 Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus VT-19
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
BTH-G5723 Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-19
BTH-G5722 Miljöstyrning 7,5 hp Distans VT-19
Svenska/Nordiska Språk
BTH-M5716 Skrivande i högre utbildning 7,5 hp Campus VT-19
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
BTH-M5715 Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp Campus VT-19