Fristående kurser

Fristående kurser i strategiskt ledarskap för hållbarhet

VÅRTERMIN 2022

 
DISTANSKURSER

Förändringsteori för hållbarhetsomställningar 7,5 hp

Denna kurs syftar till att ge en grundläggande förståelse av systemtänkande som ska används för att utforska olika teorier om hållbarhetsomställningar. Kursen fokuserar på att sammanföra teori och praktik om hur individer kan skapa förändringar i näringslivet, organisationer, och andra socio-ekologiska system. Studenter ämnas också utveckla färdigheter för att kunna applicera metodik för ’theory of change’ på en verklig hållbarhetsutmaning; en förståelse av olika verktyg, metoder, och begrepp för att stötta hållbara övergångar; och en metod för att bedöma vilka verktyg, metoder, och begrepp är bästa i olika sammanhang.

 

Grunder för strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten

• ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
• ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
• ska utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

 

Hållbara transportsystem, 7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskap och förståelse för dagens transportsystems hållbarhetskonsekvenser, samt hur transportsystem strategiskt kan ställas om till hållbarhet.

 

Hållbara energisystem 7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla studentens kunskap om och förståelse för dagens energisystem och deras hållbarhetskonsekvenser, samt hur de strategiskt kan ställas om till hållbarhet.

 

Social hållbarhet i produkt- och tjänsteutveckling, 7,5 hp

Syftet med kursen är att förse nuvarande och framtida produkt- och tjänsteutvecklare med kunskaper och färdigheter som är användbara för att främja social hållbarhet. Med produkt- och tjänsteutveckling menar vi utveckling av alla typer av erbjudanden, inklusive fysiska produkter, digitala produkter, tjänster och alla kombinationer av dessa. Produkt- och tjänsteutveckling har en nyckelroll för samhällets omställning till hållbarhet och den sociala dimension av hållbarhet är för närvarande underutvecklad i detta sammanhang. Förbättrade kunskaper och färdigheter i att systematiskt och strategiskt integrera också sociala hållbarhetsaspekter i produkt- och tjänsteutveckling möjliggör mer optimerade helhetslösningar.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×