Fristående kurser

Fristående kurser i strategiskt ledarskap för hållbarhet

VÅRTERMIN 2023

 
DISTANSKURSER

 

Förändringsteori för hållbarhetsomställningar 7,5 hp

Denna kurs syftar till att ge en grundläggande förståelse av systemtänkande som ska används för att utforska olika teorier om hållbarhetsomställningar. Kursen fokuserar på att sammanföra teori och praktik om hur individer kan skapa förändringar i näringslivet, organisationer, och andra socio-ekologiska system. Studenter ämnas också utveckla färdigheter för att kunna applicera metodik för ’theory of change’ på en verklig hållbarhetsutmaning; en förståelse av olika verktyg, metoder, och begrepp för att stötta hållbara övergångar; och en metod för att bedöma vilka verktyg, metoder, och begrepp är bästa i olika sammanhang.

 

Grunder för strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten

• ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
• ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
• ska utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

 

Beteendeförändring för hållbarhet 7,5 hp

Är du intresserad av att lära dig att främja beteendeförändring för hållbarhet? Här erbjuds en distanskurs på halvfart som ger en teoretisk grund för, samt möjlighet att lära sig att tillämpa beteendeförändring för hållbarhet.

Syftet med att utbilda studenter i beteendeförändring för hållbarhet är att förse organisationer och samhällen med kunskap och färdigheter som är nödvändiga för att främja hållbar utveckling. Omställning till hållbarhet är en komplex utmaning och överväganden kring mänskligt beteende är en avgörande aspekt för framgång med omställningen. Kunskaperna och färdigheterna är tillämpbara i många sammanhang, till exempel i kommersiellt eller offentligt hållbarhetsarbete, i gräsrotsarbete eller i annat arbete som syftar till att bidra till hållbar utveckling.

 

Introduktion till hållbar utveckling 7,5 hp

Kursen syftar till att som ett stöd för fortsatta högskolestudier ge inblick i hållbar utveckling vilket inkluderar förståelse för vilka hållbarhetsutmaningar samhället har och hur och av vem dessa kan adresseras. Kursen syftar också till att ge kännedom om grunderna i akademisk informationssökning och viss förmåga att själv söka, värdera och använda information i högskolestudier, speciellt med koppling till hållbar utveckling.

 

Miljöstyrning 7,5 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande och breda kunskaper inom området miljöstyrning och att utveckla studentens förmåga att utifrån en tvärvetenskaplig helhetssyn identifiera och strategiskt adressera i första hand ekologiska aspekter, och i viss utsträckning även sociala aspekter, genom implementering av utvalda delar av ett miljöledningssystem i företag och andra organisationer.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×