”Det började med en utmaning från Volvo”

Studenterna bakom projektet ReGlove

Axel, Albert, Adam, Johan och Marcus åkte till Silicon Valley, kom hem och skapade ReGlove – ett nytt, cirkulärt koncept för att återvinna och producera plasthandskar.

Volvo samarbetar med BTH i olika studentprojekt och ReGlove skapades i kursen ME310 – en kurs som varje år är grund för globala samarbeten. I projekten får studenter som läser Civilingenjör i maskinteknik med inriktningen innovativ produktutveckling ta sig an problemformuleringar från Volvos faktiska arbete. 2020 sökte de lösningar inom ett hårt belastat arbetsområde.
– Vi fick ta fram en lösning för att reducera mängden sopor och avfall i olika sektorer i samhället, säger Albert, en av studenterna.

En cirkulär lösning – med partners i Silicon Valley

En annan samarbetspartner i projekten är Stanford University och tillsammans med studenter därifrån ringade gruppen in ett problem att fokusera på – engångshandskar. Globalt förbrukas varje månad 65 miljarder plasthandskar och efter användning hamnar alltför många på helt fel ställen, till exempel i haven. En cirkulär lösning skulle ge en rad miljövinster, till exempel en minskad mängd sopor och minskad materialanvändning.
Lösningen gruppen tog fram är en anläggning som rengör och smälter ned använda plasthandskar och sedan gör nya av materialet. Den kan lastas på en lastbil och som rullande handskfabrik göra ett sjukhus självförsörjande på handskar.

Volvo letar innovationslust bland studenter

Volvo engagerar sig i projekten eftersom nya synvinklar ger nya innovationer i deras produktutveckling.
– Volvo stöttar studenterna genom att under den första fasen ge dem kontakter och lite kontextuell förståelse – men vi håller oss ändå lite på avstånd eftersom vi vill använda deras perspektiv. De är ännu inte så “insnöade” i vår bransch, säger Jenny Elfsberg, chef för Volvokoncernens innovationskontor i Silicon Valley.

Albert, en av studenterna i projektet, och Jenny Elfsberg, chef inom innovation på Volvo, berättar om arbetet, resultatet och tävlingen. (3:14 min.)

 


 

Ett prisat projekt med positiva effekter

ReGlove tog sig till topp 20 i Dyson Awards – en internationell designtävling för ingenjörs- och designstudenter på universitet och högskolor i 27 länder. Utmaningen för studenterna är att ”designa något som löser ett problem” och ReGlove tävlade mot fler än 1800 andra bidrag.

Prototypen byggdes av studenterna själva i BTH:s labb och verkstäder. Samarbetsprojekten är en viktig del av utbildningen som ger konkreta kunskaper och erfarenheter i innovationsarbete.
– Vi hjälper och vägleder dem i hur de jobbar med innovation – men vi kommer inte vara de som sitter på svaren. Det är studenterna själva som genom att jobba enligt det här arbetssättet ska komma fram till sina lösningar, säger Peter Blaschke, föreståndare för Innovation Labs på BTH.

 

16 september 2022

ME310 – en global projektkurs

Verkliga problem som utmaning

Kursupplägget i ME310 – Global Engineering Design Innovation  är att en problemställare från industrin formulerar en utmaning i form av ett verkligt problem i sin verksamhet. Problemställare är globala företag som Volvo Trucks och Volvo CE, AUDI, Johnsson & Johnsson med flera.

Globala projektgrupper och globala företag

De som antar utmaningen är studenter från Stanford och ett 10-tal lärosäten i Europa, Kina, Japan och Australien, bland annat BTH. De senaste åren har BTH arbetat ihop med Stanford University, Volvo CE och Volvo Trucks.

50 år av innovation – 10 av dem med BTH

Kursen ME310 har körts varje år av Stanford University i över 50 år – sedan starten med fokus på att skapa lösningar som förutser framtiden. De internationellt sammansatta teamen jobbar i nio månader och utvecklar flera funktionella prototyper, ofta vid besök hos de man jobbar med. Ett 100-tal studenter från hela världen deltar i kursen och BTH har varit med i 10 år.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×