Uppdragsutbildning

BTH:s uppdragsutbildningar

BTH erbjuder uppdragsutbildningar för yrkesverksamma inom industrin, myndigheter och organisationer. Utbildningarna kan erbjudas på arbetsplatsen, på BTH:s campus eller på distans efter uppdragsgivarens behov.

    • Uppdragsutbildning finns i form av färdiga paket eller kan skräddarsys för en organisations behov
    • Kurserna kan ge högskolepoäng eller kursintyg, efter vad som efterfrågas
    • Utbildningarna ges antingen i samband med att utbildningen ges för ordinarie studenter – eller anpassas efter företagets behov när det gäller plats, tid, innehåll och upplägg
    • Uppdragsutbildning baseras på de senaste rönen inom våra expertområden

Uppdragsutbildning skiljer sig från ordinarie utbildning vid högskolor och universitet. Här hittar du information om vem som kan beställa uppdragsutbildning och vem som kan delta med mera.

Möjlighet till uppdragsutbildning

Ledarskap och innovation för hållbarhet

Institutionen för strategisk hållbar utveckling vid BTH bygger kompetens för en hållbar samhällsutveckling. Vi forskar och utbildar i metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta med hållbarhet.

Teknikutveckling och innovation

Institutionen för maskinteknik vid BTH är inriktad på att bygga kompetens för digital produktutveckling. Vi stödjer företag och organisationer att vara mer effektiva i sin utveckling och att finna nya lösningar för marknaden.

Om uppdragsutbildning

Detta är uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är vidareutbildning, kompetensutveckling och fortbildning av yrkesverksamma.

Vad det handlar om är kurser och program från universitet eller högskolor, som mot ersättning ges till medarbetare inom företag, myndigheter och andra organisationer.

Utbildningen måste ha koppling till den grundläggande högskoleutbildning som BTH har examensrätt för.

Då kan BTH erbjuda uppdragsutbildning

BTH får erbjuda uppdragsutbildning som en privat uppdragsgivare vill ha för personalutbildning.

Förutom detta kan statliga myndigheter en svensk kommun eller region eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl eller biståndspolitiska skäl.

 

Så här går det till

Förkunskapskrav

Medarbetarens erfarenheter väger tungt och därför behöver inga betyg eller andra intyg på förkunskaper visas upp för att kunna antas till en uppdragsutbildning. Det gäller även om kursen är poänggivande.

Den organisation som beställer uppdragsutbildningen beslutar om vem som får delta. I regel köper arbetsgivare platser åt sina anställda, men det finns också andra varianter.

Poäng eller kursintyg

Uppdragsutbildningar som ges vid BTH kan ge akademiska poäng efter godkänd examination.

I examinationen ställs samma krav som i övriga utbildningar och högskolepoängen får motsvarande status som vid genomförda fristående kurser.

Uppdragsgivaren och deltagarna kan också välja att kursen inte behöver ge poäng utan att det räcker med bevis på genomförd utbildning.

 

Beställning och utformning

En uppdragsutbildning tas fram i dialog mellan företaget/organisationen och BTH.

Ofta har uppdragsgivaren ett önskemål om vilken kompetensutveckling som krävs och BTH har möjlighet att presentera ett erbjudande för att möta detta.

Välkommen att kontakta oss om du vill prata vidare om vad vi kan erbjuda dig och din organisation!

 

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×