Ledarskap och innovation för hållbarhet

Ledarskap och innovation för hållbarhet

Institutionen för strategisk hållbar utveckling vid BTH bygger kompetens för en hållbar samhällsutveckling. Vi forskar och utbildar om metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbarhet, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på sätt som stärker den egna organisationen.

Vi attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s fokus på digitalisering och hållbarhet.

I tillägg till våra ordinarie utbildningar på campus och distans, finns möjlighet till anpassade uppdragsutbildningar för kompetensutveckling inom företag och andra organisationer, exempelvis inom något av följande områden.

Strategisk hållbar utveckling

Hur kan din organisation bidra till hållbar samhällsutveckling på ett sätt som stärker organisationen på både kort och lång sikt?

Grundläggande metodik för strategisk hållbar utveckling
kan hjälpa din organisation att skapa hållbara visioner och att arbeta systematiskt för att närma sig dessa på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Ledarskap i komplexitet

Hur kan ledarskapet i din organisation stärkas så att ni kan engagera medarbetare och nå era hållbarhetsmål – tillsammans?

Metodik för ledarskap i komplexitet kan hjälpa din organisation att engagera människor för förändring och utveckling av organisationen till ett flexibelt och adaptivt system som agerar proaktivt och strategiskt för hållbarhet.

Hållbar produkt- och tjänsteutveckling

Hur kan din organisation utveckla innovativa och hållbara lösningar för en alltmer hållbarhetsdriven marknad?

Metodik för hållbar produkt- och tjänsteutveckling kan hjälpa företagsledare, produktutvecklare, affärsutvecklare och andra beslutsfattare att utveckla bättre produkter och tjänster ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.

Hållbar transportssystemutveckling

Hur kan din organisation bidra till och vinna på en omställning till ett hållbart transport-
system?

Metodik för hållbar transportsystemutveckling kan hjälpa företagsledare, politiker, fysiska planerare, transportplanerare och andra beslutsfattare att utveckla och realisera bättre helhetslösningar ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.

Hållbar värdekedjemanagement

Hur kan samverkan i en värdekedja stödjas genom integrering av ett strategiskt hållbarhets-
perspektiv?

Alla organisationer är idag en del i en värdekedja. Samtidigt som många organisationer idag ser egennyttan i att ställa om mot hållbarhet så kan inte detta nå mer än till en begränsad nivå om inte hela värdekedjan beaktas och också är en del av detta arbete. En samverkan i värdekedjan är ofta helt avgörande för att klara av hela omställningen och att göra detta tillräckligt effektivt och konkurrenskraftigt.

Hållbar kommun- och regionutveckling

Hur kan kommuner och regioner integrera ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i sina verksamhetsprocesser och planer?

Kommuner och regioner är nyckelaktörer för hållbar samhällsutveckling. För bästa effekt behövs metodikstöd för att navigera den komplexa hållbarhetsutmaningen på ett koordinerat, systematiskt och strategiskt sätt, för nyttjande av synergier mellan sektorer.

Hållbar livsmedelssystemutveckling

Hur kan din organisation innovera mot en hållbar livsmedelsframtid?

Stöd och strategier för organisationer, företag och samhällsgrupper att förstå vilken roll de spelar i skapandet av ett hållbart livsmedelssystem och hur de kan börja skapa den framtiden på ett holistiskt och innovativt sätt.

Kontakt

Kontakt för uppdragsutbildningar inom ledarskap och innovation för hållbar utveckling

Sven Borén 

prefekt för institutionen för strategisk hållbar utveckling

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×