Kompetensutveckling inom marin teknik

Kompetensutveckling inom marin teknik

Utveckla och komplettera din kompetens och konkurrenskraft med en eller flera avancerade kurser inom marin teknik. 

Kurserna läses tillsammans med studenter från årskurs 4 och 5 inom Civilingenjörsprogrammet i marin teknik, och undervisningen sker på Campus Karlskrona eller som hybridundervisning (Zoom).

Kostnad: 15 000 SEK per kurs och kursdeltagare (max 15 externa platser per kurs.)

 

Kurser 2023–2024

Elektromagnetisk fältteori

Läsperiod 1 (230828–231029)

Du bygger kunskaper om elektriska och magnetiska fält, både statiska och dynamiska, samt insikter om hur du använder teorin inom olika relevanta tillämpningsområden, till exempel radarteknik. Kursen behandlar vektoranalys, elektriska fält, magnetiska fält, Maxwells ekvationer, vågutbredning och antenner.

Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar och laborationer.

Hydroakustik

Läsperiod 1 (230828–231029)

Du får en bakgrund inom hydroakustik (ljudutbredning i vatten) vars tillämpningar används i system för avbildning, detektion och kommunikation under vatten.

Kursen behandlar hydroakustikens historia, vågekvationen, plan och sfärisk vågutbredning, våghastighet, partikelhastighet och tryck, ljudnivåer och decibel, akustisk impedans, reflektion och transmission, Snells lag och brytning av akustiska vågor, dämpning och andra förluster, skiktade medier och strålgångsberäkningar inom dessa, sonarers och hydrofoners funktion och användningsområden, ljudkällor i havet.

Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar och projekt.

Säkerhet, ergonomi och MSI

Läsperiod 1 (230828–231029)

Du ges kunskaper för att kunna förstå vilka krav som ställs på människa och system i en marin miljö, där viktiga delar i detta är säkerhet och säkerhetskultur, arbetsmiljö och ergonomi samt hur människan interagerar med omgivningen och om design av interaktionssystem. Vidare introducerar kursen till området människa-datorinteraktion (HCI). Kursen behandlar säkerhet, säkerhetskultur, ergonomi, arbetsmiljö, dykeri, omgivningsfysiologi, marinmedicin, MSI och interaktionsdesign.

Undervisningen sker genom föreläsningar, inlämningsuppgifter och studiebesök.

Sensorsystem

Läsperiod 2 (231030–240114)

Du bygger kunskap om egenskaper i ett autonomt sensorsystem bestående av sensorer, aktuatorer, kommunikationsmoduler och bearbetningsalgoritmer som utgör IoT, Internet of Things – och hur man använder systemet. Du lär dig designa och implementera smarta inbyggda system för mätning, kontroll, kommunikation och mönsterigenkänning.

Kursen behandlar principer för sensorer, givare, aktuatorer och sensorsystem, mikrokontroller och kommunikations-komponenter och standarder och deras typer och funktioner i inbäddade trådlösa IoT-system, mjukvarumetoder och algoritmer för användning av mätdata för lokalisering, detektering, identifiering och mönsterigenkänning, distribuerad databehandling och användargränssnitt, simulerings- och mätmetoder för validering och verifiering av sensorsystem.

Utbildningen sker genom föreläsningar, seminarier och projekt. Undervisningsspråket är engelska.

Elkraft och energiteknik

Läsperiod 3 (240115–240324)

Du bygger grundläggande kunskaper om elkraftsystems uppbyggnad och dess ingående elektriska maskiner, från generering via transmission till förbrukning, samt färdigheter i att utföra grundläggande beräkningar på sådana komponenter.

Kursen behandlar asynkronmaskinen, synkronmaskinen, transformatorn, solcell, vind- och vågkraft, energilagringstekniker, elnätsuppbyggnad, spänningsfallsberäkningar, jordningssystem och variabel varvtalsdrift.

Undervisningen sker genom föreläsningar, laborationer samt projektuppgift.

Fartygstillsyn och marina regelverk

Läsperiod 4 ((240325–240602)

Du bygger en förståelse för hur fartygsutveckling, fartygskonstruktion, drift, ombyggnationer och uppgraderingar styrs av nationella regler och internationella koder, regelverk och överenskommelser.

Kursen behandlar svenska lagar och förordningar, IMO: SOLAS, MARPOL, STCW, olika koder och överenskommelser, ISM-koden och dess tillämpning, IACS (International Association of Classification Societies) – publikationer, funktionssätt, roll och ABS (American Bureau of Shipping) – Rules and guides, Surveys, Audits, Port State Control.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Johan Hjortsberg
Programansvarig för Civilingenjör i marin teknik
E-post: johan.hjortsberg@bth.se
Telefon: 0455-38 57 63

Vanja Lindberg
Prefekt för institutionen för matematik och naturvetenskap
E-post: vanja.lindberg@bth.se
Telefon: 0455-38 54 38

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×