Skriva uppsats

Skrivguiden

Skrivguiden.se är skapad för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Här hittar du konkreta råd och exempel om skrivprocessen, problemformulering, hur du hanterar källor och referenser, samt hur du kan publicera din uppsats.

Skrivguiden.se byggs ut efterhand. De lärosäten och bibliotek som utvecklar Skrivguiden tillsammans är Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet. Kontakta oss gärna om du har förslag på ändringar eller om du saknar något i guiden.

Språkverkstaden

Språkverkstaden är till för dig som behöver stöd när du ska skriva texter. Du får personlig respons på det du skrivit och får tips om hur du ska tänka kring struktur, stil och språk.

Höstterminen 2023 anordnar Språkverkstaden föreläsningsserien Veckans skrivtips. Onsdagar kl. 09.00 hålls en kort föreläsning med olika teman inom akademiskt skrivande. Föreläsningen hålls via Zoom.

Varje föreläsning tar ca 15 minuter och därefter finns det tid för frågor, samt kortare individuell handledning fram till kl. 10.00. 

Schema och tema:

6/9 – Akademisk text (överblick över akademiskt språk)
13/9 – Skrivtips
20/9 – Skrivbegrepp
27/9 – Undvik talspråk och syftningsfel
4/10 – Skapa sammanhang (kärnmening, övergångsord)
11/10 – Skrivprocessen, Läsa vetenskapliga texter
18/10 – Uppsatsens delar och texttriangeln
25/10 – Checklista
1/11 – Referera, biblioteket gästar veckans skrivtips kl. 9.00 för att informera om referenshantering. Föreläsningen pågår i cirka 20 minuter och därefter kan du passa på att ställa alla dina frågor om referenshantering. Länk till föreläsningen: https://bth.zoom.us/j/63343273073

3/11 extra drop-in mellan kl. 12.00-14.00
8/11 – Muntlig presentation och opponering
15/11 – Vanliga misstag + FAQ

 

Drop-in Språkverkstad och studievägledning

Tid: onsdagar kl. 12.00-13.00 med start 6 sep

Plats: Havsörnen, biblioteket Karlskrona

Få svar på enklare frågor om akademiskt skrivande och studieteknik. För längre handledning går det bra att mejla sprakverkstaden@bth.se eller studievägledare martina.fagberg@bth.se.

Word för uppsatsskrivande

Linköpings universitetsbibliotek har tagit fram en film om Word för uppsatsskrivande. I filmen går de igenom de viktigaste verktygen som finns i Word. Filmen har en innehållsförteckning under LÄS MER, så det är lätt att gå till rätt del av filmen.

LaTeX - Overleaf

LaTex är ett typsättningsverktyg som främst används för att skapa forsknings- och projektdokument med avancerad typografi och tex matematiska formler.

Du får access till LaTeX via ett Overleaf professional-konto genom att anmäla dig (eller logga in) här. Använd din BTH-adress för att verifiera.

 

 

Refero - antiplagieringsguiden

Refero – antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som visar hur du kan använda andras texter i din text på ett korrekt sätt och på så vis undvika att plagiera. Guiden innehåller 18 sidor, och det tar ungefär 30 minuter att gå igenom den.

Refero bild

 

 

 

Under din studietid kommer du att få skriva texter där du ska visa ditt kunnande inom ditt studieämne och att du behärskar det akademiska skrivandet. Vetenskapligt arbete kännetecknas bland annat av att det aldrig är fristående utan bygger på arbete av tidigare forskare. Du hänvisar till tidigare forskning för att stödja och resonera kring dina egna forskningsresultat. Om inte hänvisningar till annan forskning görs på ett korrekt sätt kan du riskera att plagiera. Det är därför viktigt att du lär dig hur du kan använda andras texter och hur du ska hänvisa till dessa genom att ange referenser.

Publicera i DIVA

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas för examensarbeten. I DiVA ska du som student själv publicera information om ditt examensarbete.

Här hittar du mer information om vad du behöver känna till när du ska skriva och publicera ditt examensarbete.