Ny student

Ny student

Hej och välkommen som ny student på Blekinge Tekniska Högskola!
Innan du kan börja använda biblioteksresurserna behöver du gå igenom ett antal steg.

I filmerna får du en introduktion av Biblioteket på våra två campus.

Introduktion av Biblioteket på Campus Karlskrona, 3:39

Introduktion av Biblioteket på Campus Karlshamn, 2:43

Aktivera ett studentkonto så kommer du åt e-böcker och artiklar

Studentkontot använder du bland annat för att logga in på bibliotekets informationsresurser från din egen dator. Du aktiverar ditt konto själv via BTH:s kontoportal.

Studentportalen – Ny student

Aktivera ditt bibliotekskonto så du kan låna de tryckta böckerna

Aktivera ditt bibliotekskonto i Studentportalen. Du kan använda ditt BTH-kort som lånekort när det väl är aktiverat.

Låneinformation

GDPR

BTH behandlar personuppgifter med stor hänsyn till personlig integritet och följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen.

GDPR på biblioteket