Ny student

Ny student

Hej och välkommen som ny student på Blekinge Tekniska Högskola!
Innan du kan börja använda biblioteksresurserna behöver du gå igenom ett antal steg.

Skaffa ett studentkonto så kommer du åt e-böcker och artiklar

Studentkontot använder du bland annat för att logga in på bibliotekets informationsresurser från din egen dator. Du skapar ditt konto själv via BTH:s kontoportal.

Studentportalen – Ny student

Aktivera ditt bibliotekskonto så du kan låna de tryckta böckerna

Aktivera ditt bibliotekskonto i Studentportalen. Du kan använda ditt BTH-kort som lånekort.

Låneinformation

GDPR

BTH behandlar personuppgifter med stor hänsyn till personlig integritet och följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen.

GDPR på biblioteket