Ny student

Ny student

Hej och välkommen som ny student på Blekinge Tekniska Högskola!
Innan du kan börja använda biblioteksresurserna behöver du gå igenom ett antal steg.

Skaffa ett studentkonto

Studentkontot använder du bland annat för att logga in på campusdatorerna och för att komma åt bibliotekets informationsresurser från din egen dator. Du skapar ditt konto själv via BTH:s kontoportal.

Är du ny student?

Se över dina kontaktuppgifter

Biblioteket skickar låntagarmeddelanden till den e-postadress som finns i studentportalen. Se också över din bostadsadress så att den stämmer.

Mina kontaktuppgifter

Skaffa lånekort

Du som är student på BTH kan använda ditt BTH-kort som lånekort. Kom in på biblioteket för att aktivera det och välja en tillhörande PIN-kod.

Låneinformation