tre studenter i Civilingenjör i datorsäkerhet

Ny student

Ny student

Hej och välkommen som ny student på Blekinge Tekniska Högskola!
Innan du kan börja använda biblioteksresurserna behöver du gå igenom ett antal steg.

Skaffa ett studentkonto

Studentkontot använder du bland annat för att logga in på campusdatorerna, It´s Learning och för att komma åt bibliotekets informationsresurser hemifrån.

Om du inte fått ett studentkonto vid kursstart får du det genom att kontakta IT-avdelningen.

Information om studentkonton

Se över dina kontaktuppgifter

Du har möjlighet att vidaresända e-post till en adress du själv väljer i Studentportalen. Biblioteket skickar låntagarmeddelanden till den e-postadress du skrivit in där.

Logga in på Studentportalen > Mina e-tjänster > Mina kontaktuppgifter och kontrollera uppgifterna där.

Tänk på att skriva in din aktuella hemadress under fliken Ändra adress.

Studentportalen

Skaffa lånekort

Du som är student på BTH kan använda ditt BTH-kort som lånekort. Kom in på biblioteket för att aktivera det och välja en tillhörande PIN-kod. Glöm inte att ta med giltig ID-handling.

Låneinformation