Låna och ladda ner

Låneinformation

Bibliotekskonto

För att kunna låna tryckta böcker behöver du ett bibliotekskonto. Du som är student på BTH kan använda ditt BTH-kort som lånekort men först måste du aktivera bibliotekskontot i Studentportalen och skapa en PIN-kod .

Du som inte är student, det vill säga allmänhet eller anställd vid BTH, är välkommen in på biblioteket för att aktivera ett bibliotekskonto. Ta med legitimation vid ditt besök.

Kom ihåg att du är ansvarig för alla lån som finns på ditt bibliotekskonto. Kontakta oss om du byter adress eller mobilnummer. Är du student ändrar du adress själv i studentportalen.

Distansstudent

Läs mer om lånevillkor för distansstudenter och bibliotekets service till distansstudenter.

Utlån

Använd självbetjäningsstationerna för att låna böcker.

Referenslitteratur (dagslån) måste du låna innan du tar den med dig – även om du bara ska sitta och läsa i biblioteket.

Lånetid

Lånetiden för böcker är normalt 3 veckor. Står någon annan i kö för boken får du låna den i 7 dagar.

Dagslån (referenslitteratur) ska återlämnas samma dag. Tänk på att låna boken även när du sitter i biblioteket.

Du får en påminnelse från oss via SMS och e-post när lånetiden är på väg att ta slut. Om det inte är någon kö går det bra att låna om. Det finns en länk till omlån i meddelandet.

Reservationer

Om en bok är utlånad kan du ställa dig i kö. När boken återlämnas till biblioteket ställs den undan till dig och du får ett SMS och e-postmeddelande om att den finns att hämta. En reserverad bok finns i bokhyllan till höger om självbetjäningsstationerna i 3 arbetsdagar, och därefter tas reservationen bort.

Se dina reservationer

Ställ dig inte i kö om boken finns tillgänglig i biblioteket!
Den som först hämtar boken i hyllan har alltid förtur oavsett om det finns en kö. Det är alltså alltid smartare att hämta boken själv om den står i hyllan.

Omlån

Du kan enkelt själv låna om en bok via vår webbplats med hjälp av ditt personnummer och din PIN-kod. Du får då ha den i ytterligare 3 veckor (om det inte är kö). Vill du låna om fjärrlånat material måste du dock vända dig till bibliotekets informationsdisk.

Låna om dina böcker

E-postadress till biblioteket: biblioteket@bth.se

Du kan inte låna om boken om det är kö eller om du blivit avstängd från att låna (tex om du inte lämnat tillbaka böcker i tid).

En bok kan lånas om 5 gånger på detta sätt. Vill du låna om boken en sjätte gång får du ta med boken till informationsdisken.

Återlämning

Böcker återlämnas vid självbetjäningsstationerna. Under de tider då biblioteket är stängt kan böckerna placeras i det bokinkast som finns utanför bibliotekets ingång.

Fjärrlån

Böcker som inte finns i bibliotekets bestånd kan beställas som fjärrlån via formuläret nedan. Observera att vi inte kan låna in böcker som vi redan äger. Detta innebär att om en av våra böcker är utlånade lånar vi inte in samma titel från ett annat bibliotek.

Räkna med att leveranstiden kan variera, som regel tar det minst en vecka. Lånetiden kan även den variera, men i regel är det minst 3 veckor. Fjärrlån är avgiftsfria.

Formuläret används även för att lämna inköpsförslag till biblioteket.

Beställ en bok eller en artikel

Om du inte är student eller anställd på BTH kan du vända dig till ditt folkbibliotek så hjälper personalen dig där med ett fjärrlån.

Tidskrifter

De tryckta tidskrifterna kan du läsa på biblioteket. Vi lånar inte ut våra tidskrifter men du som har ett BTH-konto kan scanna eller kopiera artiklar.

Kopior av artiklar ur tidskrifter vi inte har kan beställas från andra bibliotek.

Observera att många tidskrifter finns i fulltext i våra elektroniska tidskriftsdatabaser som du har tillgång till via högskolans nät.

Sök efter tidskrifter

Försenade böcker och krav

Bok eller annan media lånad från biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola ska återlämnas inom angiven återlämningstid.

Vid försening av återlämnade böcker/media skickas ett krav som påminnelse till låntagaren en vecka efter lånetidens utgång. Kravet skickas med e-post.

Tre veckor efter lånetidens utgång skickas en räkning till låntagaren på lånad bok/media. Kostnaden för förkommet eller skadat media bestäms av nyanskaffningsvärdet.

För böcker/media som lånats in från annat bibliotek gäller det lånegivande bibliotekets regler.

Låntagare som fått räkning på böcker eller ett reservationskrav avstängs från lån tills böckerna är återlämnade eller räkningen betald.

Behandling av personuppgifter och sekretess

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för högskolebibliotekets verksamhet.

BTH behandlar personuppgifter med stor hänsyn till personlig integritet och följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt annan relevant dataskyddslagstiftning.

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik.

Läs mer om behandlingen av dina personuppgifter i dokumentet Behandling av personuppgifter – högskolebiblioteket eller på www.bth.se/personuppgifter.

Låna & läsa e-böcker

Du hittar våra e-böcker i Summon. Gör först en sökning på ditt ämne. Sedan kan du i träfflistan avgränsa din sökning genom att välja ”Bok /E-bok” som materialtyp och kryssa i rutan ”endast fulltext”.

Du kan också söka direkt i en enskild e-boksdatabas. Här kan du se våra olika e-boksdatabaser och vilka ämnesområden de täcker.

Som student eller personal vid BTH har du tillgång till våra e-böcker även från din egen dator. Tänk på att du måste söka fram e-böckerna via Summon eller bibliotekets databaser, annars kommer du inte åt dem.

Låna & läsa talböcker

Du har rätt att få din kurslitteratur anpassad i tillgängligt format om du har en läsnedsättning. Boka tid för talboksgenomgång, så visar vi hur du själv kan söka och ladda ner de talböcker du behöver för dina studier.

Talböcker kan du läsa med läsprogram i datorn, eller i mobiltelefon/surfplatta med appen Legimus. Läs mer om hur man laddar ner och läser talböcker.