Läs- och skrivstöd

Läs- & skrivstöd

  • Du kan ha rätt att få stödåtgärder under dina studier på BTH, såsom förlängd tentamenstid eller anteckningshjälp.
  • Om du har en läsnedsättning har du rätt att låna talböcker från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Boka tid för talboksgenomgång, så får du hjälp att själv söka och ladda ner de talböcker du behöver för dina studier.

Stödåtgärder

Samordnare

Du kan ha rätt till stödåtgärder om du har en funktionsnedsättning/diagnos. Kontakta samordnare Lena Wikström på funka@bth.se.

Mer information om att studera på BTH med funktionsnedsättning

Digitalisera texter till talsyntes

Programvara finns installerad på bibliotekets kopiator nedre plan. Vid mer omfattande digitalisering av texter vänligen kontakta biblioteket eller BTH:s samordnare Lena Wikström.

Talböcker

Du har rätt att låna talböcker från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Boka tid för talboksgenomgång, så får du hjälp att själv söka och ladda ner de talböcker du behöver för dina studier.

Talböcker

På högskolebiblioteket kan du få hjälp med att låna anpassad kurslitteratur. Du kan låna din kurslitteratur som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller förstorad text. Boka tid för talboksgenomgång, så visar vi hur du själv kan söka och ladda ner de talböcker du behöver för dina studier.

I Legimus kan du söka och ladda ner talböcker och där hittar du också mer information om hur man laddar ner och läser talböcker.

Legimus (startsida)

Film om talböcker och Legimus

Legimus (information för studenter)

Ladda ner talböcker

Ladda ner talböcker från Legimus (instruktioner)

Läsa talböcker och e-text

Talböcker kan du bland annat läsa med läsprogram i datorn. Som student vid högskola erbjuds du programmet EasyReader för PC eller Mac. Du kan också läsa i mobiltelefon eller surfplatta med appen Legimus som finns för både Iphone/Ipad och Android.
Läsa talböcker och e-text (mer information och manualer)

Beställa ny kurslitteratur

Kontakta oss om du vill beställa kurslitteratur som inte finns i Legimus. Tänk på att kolla i god tid om kurslitteraturen för din nästa kurs finns i Legimus, eftersom nyproduktion av talböcker tar ganska lång tid.
Beställa ny kurslitteratur (mer information)

SPRÅKVERKSTADEN

Språkverkstaden är till för dig som behöver stöd när du ska skriva texter. Du får personlig respons på det du skrivit och får tips om hur du ska tänka kring struktur, stil och språk.

Kontakt för frågor om talböcker

Anette Pettersson
Telefon: 0455-385119
E-post: anette.pettersson@bth.se

Maryam Shabanzad

Maryam Shabanzad (Karlshamn)
Telefon: 0455-385107
E-post: maryam.shabanzad@bth.se