Sökguide

Sökguide

Kurs i informationssökning på högskolenivå

I bibliotekets digitala kurs Söka, granska och använda information får du lära dig hur du söker och granskar information och hur du skriver referenser under dina studier. Du kan antingen gå igenom allt material eller välja vilka delar som är intressanta för dig.

Databaser

SUMMON@BTH

I sökrutan för SUMMON@BTH söker du i flera litteraturdatabaser och i bibliotekskatalogen samtidigt. Du hittar bland annat artiklar, böcker, e-böcker, konferensartiklar, uppsatser och avhandlingar.

Använd de olika filtren i den vänstra menyn för att avgränsa din sökning. Du kan till exempel välja böcker eller endast vetenskapligt material.

Vetenskapliga texter är ofta skrivna på engelska därför fungerar SUMMON@BTH och vetenskapliga databaser bäst när du söker på engelska.

Om du ska göra mer avancerade sökningar kan du istället använda databaser från bibliotekets databaslista.

Till databaslistan

 

Support för databaser och e-resurser

FAQ – Databasåtkomst

Support för e-resurser (e-postformulär)

 

GetIt@BTH

I de flesta av våra litteraturdatabaser hittar du länken GetIT@BTH vid ditt sökresultat när du behöver leta mer efter artikeln.

GetIt@BTH kollar först om fulltexten finns i någon av de databaser som biblioteket prenumererar på.

Om artikeln inte hittas kommer du till ett beställningsformulär. Innan du beställer – tänk på att bara beställa det du verkligen behöver i dina studier.

 

Forskning & examensarbeten

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. I DiVA kan du söka publikationer från forskare och studenter vid BTH: avhandlingar, rapporter, tidskrifts- och konferensartiklar, uppsatser, examensarbeten mm.

Sök BTH:s publikationer i DiVA