Bib Laptop

Sök artiklar och böcker

Libris

LIBRIS är en nationell bibliotekskatalog med information om vad som finns att låna och läsa på svenska bibliotek. Du kan se vilka bibliotek som har den titel du är intresserad av, och om den är tillgänglig via lån eller finns att läsa online. BTH:s böcker och tidskrifter syns i Libris.

Sök i Libris

Utökad sökning

Välj BTH som ditt favoritbibliotek i Libris (du behöver bara klicka på länken)


Libris Bookmarklet – sökfunktion

Installera sökfunktionen i din webbläsares verktygsfält. Markera ett ord på vilken webbplats som helst (tex i din kurslitteraturlista) och klicka på ”Sök i Libris”. Sökningen på det markerade ordet/frasen skickas då till LIBRIS och man får fram ett sökresultat med böcker i ämnet.

Läs mer om och installera Libris Bookmarklet

Databaser & e-resurser

I discoverytjänsten Summon@BTH söker man i flera källor samtidigt dvs i allt som finns i bibliotekskatalogen och i de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser vi prenumererar på.

Börja din sökning i Summon@BTH.  Sök på engelska, om du inte är ute efter en särskild bok eller artikel på svenska. Avgränsa sökningen i Summon genom att använda filtreringsmöjligheterna till vänster på sidan.

Om du sen vill göra mer avancerade sökningar kan du gå över till en annan databas. Databaser för mer fördjupad litteratursökning hittar du via länken nedan genom att skriva in databasens namn (tex Cinahl eller IEEE), välja ämnesområde (tex Hållbar utveckling), eller typ (tex referensdatabas eller statistik).

Till databaslistan

 

Support för databaser och e-resurser

FAQ – Databasåtkomst

Support för e-resurser (e-postformulär)

 

GetIt@BTH

GetIt@BTH länkar dig vidare till dokumentet (eller till andra användbara tjänster) direkt från den databas där du gör en sökning.

När du klickar på en GetIt-knapp eller GetIt-länk (GetIt@BTH) öppnas en sida där du kan hitta dokumentets fulltext (om vi har tillgång till den). Ibland kan det ta upp till 20 sekunder. På sidan finns också en sidopanel till höger där du kan se information som underlättar för dig att få tag i dokumentet.

GetIt@BTH:s meny kan erbjuda dig:

  • direktlänkning till fulltext (av en artikel eller en e-bok), om den finns på BTH och du har ett användarkonto.
  • direktlänk till ett beställningsformulär för att beställa artikeln/boken.
  • vidarelänkning till Google Scholar under ”Fler möjligheter att hitta”

Klicka på ”Öppna innehåll i en ny flik” om inte dokumentet laddas.

Klicka på ”Rapportera ett problem” om du inte får fram dokumentet. Vill du få svar från oss – skriv in din epost.

Om du inte kommer direkt till artikeln utan bara till själva tidskriftens webbplats, kan du ändå söka fram artikeln genom att använda dig av informationen. Utgå från året och sök sen fram rätt häfte och sidor. Ibland kan man också söka upp artikeln på nytt på tidskriftens hemsida.

Forskning & examensarbeten

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. I DiVA kan du söka publikationer från forskare och studenter vid BTH: avhandlingar, rapporter, tidskrifts- och konferensartiklar, uppsatser, examensarbeten mm.

Sök BTHs publikationer i DiVA

Under rubriken Publicera på bibliotekets webb kan du läsa mer om hur du går tillväga för att publicera dig i DiVA.

Forskning och examensarbeten från BTH och andra lärosäten

SwePub – vetenskaplig publicering från svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

Uppsök – examensarbeten och uppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor.