Sök artiklar och böcker

Sökguide

Vetenskaplighet/Peer-review

Guiden Vad är en vetenskaplig artikel? från Karolinska universitetsbiblioteket beskriver bland annat vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel och vilka olika typer av vetenskapliga artiklar som finns.

Sökstrategi

Så här kan en illustration av sökprocessen se ut. De tre första stegen (formulera frågeställningen, hitta sökord och välj källor) är förberedelser som görs inför sökningen i olika sökmotorer och databaser. Det kan kallas att man gör en sökstrategi.

SökprocessenKIB

Modell för sökprocessen (Källa: Karolinska universitetsbiblioteket)

Ibland får du som student redovisa sökstrategin för ditt examensarbete, men även när du inte behöver redovisa din sökning så är det bra att skriva ner sökstrategin och dokumentera sökningar, särskilt vid ett större arbete. Genom att förbereda din sökning sparar du mycket tid och energi, och du får oftast ett mer relevant sökresultat och en bra överblick över vad som finns publicerat inom ditt ämne. Sökprocessen är oftast inte en spikrak sträcka från start till mål, utan man rör sig fram och tillbaka mellan olika steg i processen.

Sökteknik

Bekanta dig med de tre vanligaste sökteknikerna Booleska operatorer, trunkering och frassökning. Kolla hjälpsidorna för den databas/sökmotor som du söker i. Vilka söktekniker finns det stöd för? Hur använder man dem?

Databaser & e-resurser

I discoverytjänsten Summon@BTH söker man i flera källor samtidigt dvs i allt som finns i bibliotekskatalogen och i de elektroniska artiklar, böcker, konferenser och avhandlingar som finns i de databaser biblioteket prenumererar på.

Börja din sökning i Summon@BTH.  Sök på engelska, om du inte är ute efter en särskild bok eller artikel på svenska. Avgränsa sökningen i Summon genom att använda filtreringsmöjligheterna till vänster på sidan.

Om du sen vill göra mer avancerade sökningar kan du gå över till en annan databas. Databaser för mer fördjupad litteratursökning hittar du via länken nedan genom att skriva in databasens namn (tex Cinahl eller IEEE), välja ämnesområde (tex Hållbar utveckling), eller typ (tex referensdatabas eller statistik).

Till databaslistan

 

Support för databaser och e-resurser

FAQ – Databasåtkomst

Support för e-resurser (e-postformulär)

 

GetIt@BTH

GetIt@BTH länkar dig vidare till dokumentet (eller till andra användbara tjänster) direkt från den databas där du gör en sökning.

När du klickar på en GetIt-knapp eller GetIt-länk (GetIt@BTH) öppnas en sida där du kan hitta dokumentets fulltext (om vi har tillgång till den). Ibland kan det ta upp till 20 sekunder. På sidan finns också en sidopanel till höger där du kan se information som underlättar för dig att få tag i dokumentet.

GetIt@BTH:s meny kan erbjuda dig:

  • direktlänkning till fulltext (av en artikel eller en e-bok), om den finns på BTH och du har ett användarkonto.
  • direktlänk till ett beställningsformulär för att beställa artikeln/boken.
  • vidarelänkning till Google Scholar under ”Fler möjligheter att hitta”

Klicka på ”Öppna innehåll i en ny flik” om inte dokumentet laddas.

Klicka på ”Rapportera ett problem” om du inte får fram dokumentet. Vill du få svar från oss – skriv in din e-post.

Om du inte kommer direkt till artikeln utan bara till själva tidskriftens webbplats, kan du ändå söka fram artikeln genom att använda dig av informationen. Utgå från året och sök sen fram rätt häfte och sidor. Ibland kan man också söka upp artikeln på nytt på tidskriftens hemsida.

 

Skärmdump med grafiskt element adderat

Libris

LIBRIS är en nationell bibliotekskatalog med information om vad som finns att låna och läsa på svenska bibliotek. Du kan se vilka bibliotek som har den titel du är intresserad av, och om den är tillgänglig via lån eller finns att läsa online. BTH:s böcker och tidskrifter syns i Libris.

Sök i Libris

Utökad sökning

Välj BTH som ditt favoritbibliotek i Libris (du behöver bara klicka på länken)


Libris Bookmarklet – sökfunktion

Installera sökfunktionen i din webbläsares verktygsfält. Markera ett ord på vilken webbplats som helst (tex i din kurslitteraturlista) och klicka på ”Sök i Libris”. Sökningen på det markerade ordet/frasen skickas då till LIBRIS och man får fram ett sökresultat med böcker i ämnet.

Läs mer om och installera Libris Bookmarklet

Forskning & examensarbeten

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. I DiVA kan du söka publikationer från forskare och studenter vid BTH: avhandlingar, rapporter, tidskrifts- och konferensartiklar, uppsatser, examensarbeten mm.

Sök BTHs publikationer i DiVA

Under rubriken Skriva uppsats på bibliotekets webb kan du läsa mer om hur du går tillväga för att publicera dig i DiVA.

Forskning och examensarbeten från BTH och andra lärosäten

SwePub – vetenskaplig publicering från svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

Uppsök – examensarbeten och uppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor.