Sökguide

Sökguide

Kurs i informationssökning på högskolenivå

I bibliotekets digitala kurs Söka, granska och använda information får du lära dig hur du söker och granskar information och hur du skriver referenser under dina studier. Du kan antingen gå igenom allt material eller välja vilka delar som är intressanta för dig.

Summon@BTH

SUMMON@BTH

I sökrutan för SUMMON@BTH söker du i flera litteraturdatabaser och i bibliotekskatalogen samtidigt. Du hittar bland annat artiklar, böcker, e-böcker, konferensartiklar, uppsatser och avhandlingar.

Använd de olika filtren i den vänstra menyn för att avgränsa din sökning. Du kan till exempel välja böcker eller endast vetenskapligt material.

Vetenskapliga texter är ofta skrivna på engelska därför fungerar SUMMON@BTH och vetenskapliga databaser bäst när du söker på engelska.

 

Smidigare tillgång till artiklar

Installera tillägget LibKey Nomad i din webbläsare för att få smidigare tillgång till alla artiklar biblioteket prenumererar på. Klicka på bilden för att ladda ner tillägget.

Databaser

Om du ska göra mer avancerade sökningar kan du istället använda databaser från bibliotekets databaslista.

Till databaslistan

GetIt@BTH

I de flesta av våra litteraturdatabaser hittar du länken GetIt@BTH vid ditt sökresultat när du behöver leta mer efter artikeln.

GetIt@BTH kollar först om fulltexten finns i någon av de databaser som biblioteket prenumererar på.

Om artikeln inte hittas kommer du till ett beställningsformulär. Innan du beställer – tänk på att bara beställa det du verkligen behöver i dina studier.

 

Support för databaser och e-resurser

Forskning & examensarbeten

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. I DiVA kan du söka publikationer från forskare och studenter vid BTH: avhandlingar, rapporter, tidskrifts- och konferensartiklar, uppsatser, examensarbeten mm.

Sök BTH:s publikationer i DiVA