Söka

Bib Laptop

Sök artiklar och böcker

Libris

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek. Du kan se vilka bibliotek som har den titel du är intresserad av, och du kan se om den är tillgänglig via lån eller finns att läsa i fulltext på Internet.

Sök i Libris

Utökad sökning

Välj BTH som ditt favoritbibliotek i Libris (du behöver bara klicka på länken)


Libris Bookmarklet

Installera en sökfunktion i din webbläsares verktygsfält. Markera ett ord på vilken webbplats som helst och klicka på sökfunktionen. Sökningen på det markerade ordet/frasen skickas då till LIBRIS och man får fram ett sökresultat med böcker i ämnet.

Libris Bookmarklet

Databaser & e-resurser

Databaser för litteratursökning hittar du via länken nedan genom att skriva in databasens namn (tex Cinahl eller IEEE), välja ämne (tex Hållbar utveckling), eller typ (tex referensdatabas eller statistik).

Till databaslistan

Vill du söka i flera databaser samtidigt ska du välja Summon@BTH

Support för databaser och e-resurser

FAQ – Databasåtkomst

Support för e-resurser (e-postformulär)

GetIt@BTH

Åtkomst via proxy

Forskning & examensarbeten

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. I DiVA kan du söka publikationer från forskare och studenter vid BTH: avhandlingar, rapporter, tidskrifts- och konferensartiklar, uppsatser, examensarbeten mm.

Sök BTHs publikationer i DiVA

Under rubriken Publicera på bibliotekets webb kan du läsa mer om hur du går tillväga för att publicera dig i DiVA.

Forskning och examensarbeten från BTH och andra lärosäten

SwePub – vetenskaplig publicering från svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

Uppsök – examensarbeten och uppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor.

Google scholar

Google Scholar är en sökmotor som är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben. Som student eller personal på BTH kan du få direkt tillgång till bibliotekets fulltextresurser via Google Scholar om du använder den här adressen när du söker.

Lägg till BTH i Google Scholars inställningar enligt bilden:

Inställningar google scholar

Använd länken GetIt@BTH för att få fram artikeln. Läs mer om GetIt@BTH.