Support för e-resurser

Support för e-resurser

Här kan du få hjälp om du har problem med access till bibliotekets databaser och e-resurser.
Fält markerade med * måste fyllas i eller väljas.

  Namn *

  E-postadress *

  Telefon

  Beskriv problemet så noggrant du kan (då kan vi ge bättre hjälp). *

  Vilken söktjänst/e-resurs/databas sökte du i? *
  Skriv namnet på databasen, t.ex. Summon@BTH, PubMed eller Scopus.

  Söker du ett specifikt dokument? Ange artikel- eller boktitel eller klistra in referensen här:
  Har du provat att söka i Summon@BTH?

  Ange webbadressen (url:en) där du fått problem: *
  Kopiera adressen från adressfältet och klistra in den här.

  Vilken webbläsare (browser) har du använt? * Ibland kan det löna sig att testa en annan browser såsom Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

  Har du gått via bibliotekets databaslista? *
  Om du inte använt Summon är det nödvändigt att gå vägen via bibliotekets databaslista. Leta upp databasens namn och klicka på vår länk för att autentisera dig som BTH-student.

  Kommentar om du svarat "övrigt"

  Har du använt ditt studentkonto på bibliotekets inloggningssida? *
  Använd ditt studentkonto för att få tillgång till databaserna. Studentanvändare/akronym kan t.ex. se ut så här: ”ansv13”, och är samma som du använder i Canvas. (Om det inte fungerar - ta kontakt med IT Helpdesk 0455-385100).

  Kommentar om du svarat "övrigt"

  Vad har du för IP-nummer? *
  Du kan enkelt kolla ditt IP-nummer på den här webbsidan: ipnr.se

  Övrig information:

  Behandling av dina personuppgifter

  För att svara på din fråga behöver BTH behandla dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

  Blekinge Tekniska Högskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen och behandlar dina personuppgifter med stor hänsyn till din integritet och följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt annan relevant lagstiftning.

  Dina personuppgifter kommer endast att användas för att besvara din fråga. Lagring av dina personuppgifter sker så länge det är relevant för ändamålet och i enlighet med högskolans bevarande- och gallringsföreskrifter samt svensk arkivlagstiftning. Detta innebär att dina personuppgifter antingen sparas där det finns krav på arkivering eller tas bort efter en viss tidsperiod enligt vad som är angivet.

  Då BTH är en myndighet kan handlingar som inkommer till Blekinge Tekniska Högskola vara att betrakta som allmän offentlig handling.

  För mer information om hur BTH behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter