Boka bibliotekarie

Boka bibliotekarie

Studenter och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte på plats eller online med en bibliotekarie för avancerad informationssökning. För handledning online använder vi zoom.

Fält markerade med * måste fyllas i eller väljas.

  Vad söker du information om? Beskriv din frågeställning. *

  Vilka problem har du stött på när du sökt information? *

  Vilka sökord har du använt (svenska och engelska) och var har du sökt? *

  Namn *

  Telefon (inklusive riktnummer) *

  E-postadress *

  Lånekortsnummer

  Jag går kursen/programmet *

  Termin/nivå/poäng *

  Välj bibliotek/ort *

  Övrig information eller förslag på tid

  Behandling av dina personuppgifter

  För att svara på din fråga behöver BTH behandla dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

  Blekinge Tekniska Högskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen och behandlar dina personuppgifter med stor hänsyn till din integritet och följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt annan relevant lagstiftning.

  Dina personuppgifter kommer endast att användas för att besvara din fråga till biblioteket. Lagring av dina personuppgifter sker så länge det är relevant för ändamålet och i enlighet med högskolans bevarande- och gallringsföreskrifter samt svensk arkivlagstiftning. Detta innebär att dina personuppgifter antingen sparas där det finns krav på arkivering eller tas bort efter en viss tidsperiod enligt vad som är angivet.

  Då BTH är en myndighet kan handlingar som inkommer till Blekinge Tekniska Högskola vara att betrakta som allmän offentlig handling.

  För mer information om hur BTH behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter