studenter från fysisk planering

Boka bibliotekarie

Boka bibliotekarie

Studenter och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning.

Fält markerade med * måste fyllas i eller väljas.

Vad söker du information om? Beskriv din frågeställning. *

Vilka problem har du stött på när du sökt information? *

Vilka sökord har du använt (svenska och engelska) och var har du sökt? *

Namn *

Telefon (inklusive riktnummer) *

E-postadress *

Lånekortsnummer*

Jag går kursen/programmet *

Termin/nivå/poäng *

Välj bibliotek/ort *

Övrig information eller förslag på tid