Forskning

Publicering för forskare

Vi erbjuder forskare, lärare och doktorander tjänster som rör vetenskaplig publicering och analys. Vi kan dessutom ge rådgivning och undervisning kring Open Access, parallellpublicering, bibliometri och upphovsrätt.

Publicera BTH-rapporter

Riktlinjer för publicering för forskare vid BTH

Publiceringsresurser – länklista

Diva helpdesk BTH

Hit kan du vända dig om du har frågor rörande publicering av vetenskapliga artiklar:

Peter Linde
Telefon: 0455-385103
E-post: peter.linde@bth.se