Forskningsdata

Forskningsdata

Den svenska regeringen har som mål att genomföra öppen tillgång till forskningsdata senast 2026. Denna målsättning överensstämmer med EU: s Horizon 2020 och flera andra progressiva forskningsfinansieringsmandat. Regeringen har utsett Vetenskapsrådet (VR) att samordna det fortsatta arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. Tillsammans med Svensk Nationell datatjänst (SND) och Riksarkivet samt andra relevanta myndigheter kommer VR att stödja utvecklingen av arkivering och långsiktigt bevarande av forskningsdata vid svenska universitet och högskolor.

BTH Data Access Unit (DAU)

Ett viktigt steg på vägen för att öka tillgången till forskningsdata är implementeringen av Data Access Units (DAUs) hos de lokala universiteten. DAU kan stödja den lokala forskaren med datahanteringsplaner, information om forskningsfinansiärernas policies angående forskningsdata, regeringskrav, frågor om rättighetshantering, lagringsutrymmen, kunskaper om metadata och support med verktyg för dokumentation etc. En DAU fungerar också som en nod för information och kompetensöverföring gentemot Svensk Nationell Datatjänst (SND) och Vetenskapsrådet (VR). Forskningsdata utgör en stor offentlig investering som många gånger skulle kunna utnyttjas av andra forskare än de som ursprungligen skapade dataresursen. Men detta är bara möjligt om data är väl dokumenterade och förberedda för återanvändning.

Kontakt

Peter Linde, bibliotekarie: Mobil: +46 708 778138. E-post: peter.linde@bth.se

Anette Pettersson, bibliotekarie: Mobil: +46455385119. E-post: anette.pettersson@bth.se

Eva-Lisa Ahnström, projektrådgivare: Mobil +46455385243. E-post: eva-lisa.ahnstrom@bth.se

Olivia Simson, arkivarie: Mobil: +46455385094. E-post: olivia.simsson@bth.se

Resurser

Datahanteringsplaner

https://snd.gu.se/sv/datahantering/data-i-forskningsprocessen/datahanteringsplan (SNDs information om datahanteringsplaner. Här finns även en checklista).

http://mantra.edina.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://ki.se/sites/default/files/migrate/h9_handbok_forskningsdokumentation.pdf (“Research documentation at Karolinska Institutet”).

Att organisera data

http://mantra.edina.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/organising (UK Data Service “Organising data”).

Filformat

https://snd.gu.se/sv/datahantering/guider  (SNDs guider för dokument och digital text samt för databaser och kalkylprogram).

http://mantra.edina.ac.uk/ (MANTRA online course).

http://www.avropa.se/globalassets/open-it-standards.pdf  (Kammarkollegiet (2016) Open IT-Standards, Kammarkollegiet, 7 mars, Dnr 96-38-2014).

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/file-formats (UK Data Service ”File formats and software”.)

Sitter vi på en datasophög – Vad är ett beständigt dataformat? – Björn Lundell, Professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde. Ladda ner pdf: Lundell

Dokumentation och metadata

http://mantra.edina.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/document (UK Data Service “Document your data”).

Bevarande och lagring

http://mantra.edina.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://snd.gu.se/sv/datahantering/datahanteringsplan/fardigstallabevaradata (SNDs information “Färdigställa och bevara data”).

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/store (UK Data Service ”Store your data”).

Rättigheter, Juridik och etik

https://snd.gu.se/sv/datahantering/juridiska-regelverk-f%C3%B6r-forskning (SNDS information om juridiska regelverk för forskning).  http://mantra.edina.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical (UK Data Service “Legal and ethical issues”).

Vem äger forskningsdata? – Kristina Ullgren, jurist Göteborgs universitet. Ladda ner ppt: Ullgren

Licenser och att dela data

http://mantra.edina.ac.uk/ (MANTRA online course).

https://snd.gu.se/sv/forskarsupport/datahantering/tillgngliggra-data (SNDs information “Tillgängliggöra data”).