Open Access

Open Access

Vad betyder termen Open Access?

Open access är den engelska, och internationellt använda, termen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Detta innebär att forskningsresultat går att finna via en sökning på internet och kan läsas av alla utan kostnad, samt att materialet är fritt att återanvända.

Läs mer om Open Access på vår engelska sida

Publicera OA - förlagsavtal

Kungliga biblioteket arbetar för en övergång från prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer (open access).

BTH har som deltagande organisation i Bibsam-avtalen antingen redan förbetalt publiceringsavgifterna eller får rabatt på författaravgiften (APC).

Publicera OA – förlagsavtal

Parallellpublicering / Självarkivering

Parallellpublicering / Självarkivering

Fulltextversioner av dina dokument bör i de flesta fall bifogas den post du skickar till DiVA. Detta kallas självarkivering eller på svenska parallellpublicering.

Läs mer om självarkivering på vår engelska sida

BTH:s OA-policy

I juni 2007 beslutade rektor att varje vetenskaplig artikel (tidskrifts-, konferens- eller andra granskade handlingar) som publicerats av anställda vid Blekinge Tekniska Högskola måste lämnas in som en elektronisk kopia med bibliografiska uppgifter, till BTH:s publiceringsarkiv, när upphovsrättsregler eller sekretessbestämmelser gör detta möjligt. Forskare vid Blekinge Tekniska Högskola bör sträva efter att publicera forskningsartiklar i Open Access tidskrifter när lämpliga sådana finns tillgängliga. När detta alternativ inte är tillgängligt ska förlag som tillåter självarkivering av post print (författarversioner av artikeln) väljas.

BTH:s OA-policy

 

Svart OA

Under de senaste åren har flera olagliga Open Access-alternativ (OA), så kallade svart OA uppstått. Dessa är främst en indikation på missnöje med det akademiska publiceringssystemet. Exempel på dessa illegalt delade resurser är Library Genesis, Reddit Scholar, AvaxHome, Sci-Hub och # icanhazPDF.

Läs mer om svart OA på vår engelska sida

OA-förlag och Print on Demand i en gråzon

Det finns Open Access-förlag som jobbar i en gråzon och du bör därför tänka dig för innan du skickar en artikel till ett sådant förlag. Nedan finns några saker du bör tänka på innan du skickar en artikel till någon utgivare du inte känner till:

Läs mer om gråzonsförlag på vår engelska sida