Publicera OA – förlagsavtal

Publicera OA - förlagsavtal

I nedanstående avtal har vi på BTH som deltagande organisation i Bibsam-avtalen antingen redan förbetalt publiceringsavgifterna eller får rabatt på författaravgiften (APC):

= avtal där författaravgiften redan har betalats av BTH

 

Söktjänst för tidskrifter där publiceringsavgifterna är förbetalda

Creative commons licenser för forskare

Vad är öppen tillgång? Guld, grön och hybrid

Oavsett vilken metod forskaren väljer så ska forskningen vara sakkunniggranskad.

Grön OA kallas också parallellpublicering. Forskaren publicerar en sakkunniggranskad och redigerad version av artikeln i ett digitalt arkiv (på BTH är det DIVA) efter att den publicerats i en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift.

Guld OA: Forskaren publicerar sig hos ett open access-förlag. Boken eller artikeln blir då omedelbart öppet tillgänglig på internet. Inte sällan tar förlaget ut en publiceringskostnad (APC) som betalas av forskaren/institutionen.

Hybrid: Artiklar publiceras i en traditionellt prenumerationsbaserad tidskrift som mot en avgift (APC) görs omedelbart öppet tillgängliga.

——

ACM Digital Library 2015-2021

Rabatt på licensavgift : Rabatt på följande års licensavgift baserat på inbetalda publiceringsavgifter. Rabatten är densamma för alla kunder globalt, oberoende av vad var och en betalat i prenumerationsavgift. 2021 är rabatten per kund 98 USD.

CC-licens Författaren kan välja mellan olika licenser.
För mer information, läs Open Access Publication & ACM på ACM:s webbplats.

Mer information: Instruktion till författare

 

Cambridge Core (Journals) 2019-2021

Publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

CC-licens: https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-resources/creative-commons-licenses

För ytterligare information se:
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies

 

Elsevier Read and publish 2020-2022

Publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

Endast artiklar som skickats in till förlaget efter den 1 januari 2020 omfattas av avtalet.
Avgifter som har att göra med den tryckta tidskriften, t.ex. page charges eller color charges, omfattas inte av avtalet.

CC-licens : CC BY eller CC BY-NC-ND

 

Emerald 2021-2023

Publiceringsavgift: Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång för ett obegränsat antal artiklar.

CC-licens: CC-BY

Mer information Emeralds webbplats

 

Oxford Journals 2019-2021

Publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för ’corresponding author’ vid publicering med öppen tillgång, upp till ett visst antal artiklar. (Först till kvarn gäller)

CC-licens: CC BY

Mer information: Oxford journals webbplatslänk till annan webbplats

 

Sage Read & Publish 2020-2022

Publiceringsavgifter: Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång i SAGE Premier, hybridtidskrifter.
20% rabatt på publiceringsavgift i SAGEs helt öppet tillgängliga tidskrifter

CC-licens: CC BY

Mer information: SAGE:s webbplats

 

Springer Compact 2019-2021

Publiceringsavgift: Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller 1 685 artiklar under 2021.

CC-licens: CC-BY, i några få fall CC-BY-NC (1.5 i avtalet)
https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice

Avtalstext Springer Compact 2019-2021 (pdf)PDF

Mer information : Springers webbplatslänk till annan webbplats

 

Springer Nature Fully OA 2019-2021

Publiceringsavgifter:Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång.

CC-licens: CC-BY

Avtalstext: Springer Nature Fully OA 2019-2021 (pdf)PDF

Mer information:  Springer Natures webbplats

 

Taylor & Francis 2018-2021

Publiceringsavgift: Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Detta gäller 1 443 artiklar under 2021.

CC-licens: CC BY, CC BY-NC or CC BY-NC-ND (11.2 i avtalet)
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-agreements-your-options/ 

För ytterligare information se:
http://www.tandfonline.com/openaccess

Wiley Read & Publish 2020-2022

Publiceringsavgift : Ingen publiceringsavgift för corresponding authors från deltagande organisationer vid publicering med öppen tillgång. Genom avtalet förskottsbetalas en summa för publicering. Wiley har olika publiceringsavgifter för olika tidskrifter och det går därmed inte exakt att förutsäga hur många publiceringar avtalet kommer att finansiera.

CC-licens: CC BY, CC BY-NC eller CC-BY-NC-ND.

Läs mer om licenser på Wileys webbplats.länk till annan webbplats

Mer information:

Rabatt på publiceringsavgifter:

Frontiers 2018-2021

Kritik :
https://en.wikipedia.org/wiki/Frontiers_Media
Publiceringsavgift:

10% rabatt på samtliga publiceringsavgifter.

CC-licens:
CC-BY (se 1.7 i avtalstexten). Läs mer på Frontiers webbplats.

Avtalstext:
Frontiers 2018–2020 (pdf)

Avtalsperiod:
2018-2020
Mer information:
Sweden commits to Open Science with new Open Access publishing deal (Frontiers webbplats)
Instruktion till författare