Publicera din avhandling

Publicera avhandlingar

Publicera licentiat- och doktorsavhandlingar på BTH

 

Licentiat- och doktorsavhandlingarna vid Blekinge Tekniska Högskola publiceras i två separata serier:

 • Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series
  ISSN 1653-2090
 • Blekinge Institute of Technology licentiate dissertation series
  ISSN 1650-2140

Serierna administreras av biblioteket:

Kontakt:
Anette Pettersson  
anette.pettersson@bth.se

tel. 0455 -38 51 19

Josefin Andersson
josefin.andersson@bth.se
tel. 0455 – 38 51 09

Publiceringsprocessen på BTH

Från och med 2023 använder vi tryckeriet Media-Tryck vid Lunds universitet. Processen kring tryck har förändrats och instruktionerna är under arbete.

Från och med hösten 2023 trycks avhandlingarna med nytt omslag och i nytt format (G5). Mallar för Word och LaTeX finns att ladda ner under avsnittet ”Mallar”.

Om du har frågor kontakta Anette Pettersson:

anette.pettersson@bth.se 

Telefon: 0455- 38 51 19

 

1Boka tid med tryckeriet

Spikning sker 3 veckor innan disputation/slutseminarium, och på detta datum ska avhandlingen finns tillgänglig i både tryckt och digital form.

Senast 6 veckor innan spikningsdatum bör du boka tid för tryck. Det innebär 9 veckor innan datum för disputation eller slutseminarium.

Boka tid genom att skicka e-post med följande information till anette.pettersson@bth.se:

 • Namn
 • E-postadress
 • Datum för disputation/slutseminarium

När bokningen kommit till tryckeriet får doktoranden en bekräftelse som innehåller kontaktuppgift och datum då filen måste skickas in för tryck.

Obs: genomför steg 2 och 3 innan du skickar in filen (steg 4). Tillsammans med filen ska ordernummer (io från Visma Proceedo) och URN (genereras i DiVA) skickas med.

 

2. Lägg in en inköpsorder i Visma Proceedo.

Logga in i Visma Proceedo via länk från Inside. Klicka på ”Inköp” och skriv ”avhandling” i sökrutan.  Fyll i formuläret.

Se rubriken ”Priser” på denna sida för att se ungefärlig kostnad för att trycka din avhandling. Tänk på att räkna med 5 exemplar till biblioteket i kostnaden.

Du behöver inte skicka in filer i Visma Proceedo.

 

3. Skapa en post i DiVA

I DiVA genereras ett URN-nummer som ska tryckas på försättsbladen.

Se instruktioner.

 

4. Skicka in filer

Skriv ut din pdf-fil och korrekturläs innan du skickar in för tryck. Då kan du fokusera på att kontrollera till exempel bilder och specialtecken i provtrycket.

Skicka din korrekturlästa fil till tryckeriet enligt instruktion (se steg 1), och med kopia till: anette.pettersson@bth.se .

Ange följande uppgifter:

 • Ditt namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Antal exemplar (till dig själv + 5 ex till biblioteket)
 • Adress som provbok ska skickas till
 • Ordernummer från Visma Proceedo
 • Leveransadress av färdiga böcker, använd någon av dessa:
  – Blekinge Tekniska Högskola, ”Institution”, attn: ”NN”, Lumavägen 1, 371 50 Karlskrona 
  – Blekinge Tekniska Högskola, ”Institution”, attn: ”NN”, Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn

ISBN och serienummer delas ut av biblioteket.

 

5. Provexemplar

Tryckeriet förbereder ett provexemplar som skickas till doktoranden.

Kontrollera att specialtecken är korrekta och att figurer framträder på rätt sätt.

Återkoppla till tryckeriet så snart som möjligt.

 

6. Tryck och leverans    

När provexemplaret godkänts trycks slutversionen som skickas till doktoranden.

5 exemplar av dessa ska lämnas till biblioteket.

 

7. Avhandlingens fulltext i DiVA

Tryckeriet skickar slutfilen till biblioteket som lägger upp den i DiVA.

Senast tre veckor innan disputation/slutseminarium ska avhandlingen  finnas tillgänglig i fulltext i DiVA.

Sammanläggningsavhandling

När vetenskapliga förlag äger upphovsrätten brukar de generellt tillåta att artiklar inkluderas i avhandlingen om den trycks i en begränsad upplaga. Men när det gäller den digitala versionen är det inte alltid samma generösa regler som gäller. Var därför alltid noga med att kontrollera vilka artiklar som tillåts ingå i den digitala versionen av avhandlingen.

För att följa reglerna måste du kontrollera det upphovsrättsavtal du skrev under i samband med att din artikel antogs för publicering. Vad är tidskriftens policy för att inkludera artikeln i den tryckta avhandlingen? Om du inte kan hitta uppgifter om publicering i avtalet kan du behöva kontakta tidskriften eller förlaget. Nedan har vi listat några förlag och vilka regler som gäller hos dem.

Om förlaget tillåter att du inkluderar artikeln i avhandlingen brukar de kräva att du publicerar en specifik text om upphovsrätten och ofta även en DOI-länk till artikeln.

Även om du inte har rätt att publicera en artikel i fulltext ska du registrera en post i DiVA. Denna länkar du sedan till avhandlingens post. Instruktioner finns här.

Börja med att lägga in artiklarna som ingår i avhandlingen. Skapa sedan en post för själva avhandlingen och länka artiklarna till denna.

I DiVA-posterna kan artiklarnas fulltexter inkluderas beroende på förlagets open access policy. Använd Sherpa/Romeo för att undersöka detta. Vid tvekan, kontakta biblioteket.

Nedan listas några förlag där vi funnit regler för hur man kan använda publicerade artiklar i sin avhandling.

ACM

Länk till ACM:s policy

Elsevier

Länk till Elseviers policy

Se även Author rights.

Emerald

Länk till Emeralds policy

IEEE

Länk till IEEE:s policy

SAGE

Länk till SAGE policy

Springer

Länk till Springers policy

Taylor & Francis

Länk till Taylor & Francis policy

Wiley

Länk till Wileys policy

 

 

Priser

Följande priser är cirkapriser.

Prisexempel avhandling 150 sidor:

50 ex: 7 890:-

100 ex: 12 925:-

Prisexempel avhandling 250 sidor:

50 ex: 10 140:-

100 ex: 17 040:-


Lägg till 5 exemplar till biblioteket i din beställning.

Spikblad

Tryckt spikblad – gäller endast doktorsavhandlingar.

I den nya avhandlingsmallen för doktorsavhandlingar ingår spikbladet i boken, i stället för att tryckas som ett separat löst blad. Spikbladet motsvaras av sidorna 1 och 2 i mallen för doktorsavhandlingar.

Instruktionerna nedan gäller om du inte använt den nya mallen, och vill trycka ett separat spikblad.

Ett tryckt spikblad inkluderas i doktorsavhandlingar. Det bör innehålla följande:

 • Doktorandens namn och institution
 • Avhandlingens titel
 • Tid och plats för disputationen
 • Opponentens namn, titel och lärosäte
 • Namn på handledare
 • Abstract
 • Keywords / Nyckelord
 • BTH:s logotyp

Nedan finns ett exempel på ett spikblad i format A5. Detta kan användas som mall. Ovannämnda uppgifter bör finnas med, i övrigt kan spikbladet utföras enligt doktorandens önskemål. Spikbladet ska finnas med i samtliga exemplar av doktorsavhandlingen.

Spikblad (Wordfil)

Spara filen som pdf innan du skickar den till tryckeriet.

 

Digital spikning (gäller både licentiat- och doktorsavhandlingar)

Kommunikationsavdelningen ansvarar för annonsering på högskolans webbplats och i Inside.

 

Publicering i DiVA

Skapa en post i DiVA

Doktoranden lägger in bibliografisk information om avhandlingen i DiVA. Slutfilen läggs till posten så snart biblioteket mottagit denna från tryckeriet, senast tre veckor innan disputation/slutseminarium.

Publicera avhandlingar i DIVA (på engelska)

Efter att posten publicerats i DiVA kan doktoranden inte själv göra ändringar. Kontakta Anette Pettersson:

anette.pettersson@bth.se

Tänk på följande när du lägger in uppgifter om din avhandling i DiVA: Hoppa över fält som du inte kan fylla i, de kan kompletteras senare. Biblioteket lägger in serienummer och ISBN.

Senast tre veckor innan disputationen ska både en tryckt och en digital version av avhandlingen finnas tillgängliga. De båda versionerna ska vara identiska så långt det är möjligt.

Sammanläggningsavhandling

Kontrollera först om de papers som ingår redan finns inlagda som poster i DiVA. Om de saknas, skapa en ny post för varje delarbete. Skapa sedan en post för själva avhandlingen. Välj publikationstyp doktorsavhandling/licentiatavhandling, sammanläggning. I nästa steg söker du upp och länkar delarbetena.

Upphovsrätt delarbeten i sammanläggningsavhandling

Om det finns önskemål om att publicera förlagsversionen av en artikel i avhandlingen måste det stämmas av med förlagets regler för användning av publikationen. Om upphovsrättsregler omöjliggör publicering av förlagsversionen ska pre-printversioner av den eller de artiklar som det gäller om möjligt användas i både den tryckta och digitala versionen av avhandlingen. Om ej heller pre-printversion kan användas ska författaren i avhandlingsposten i DiVA erbjuda att via mejlförfrågan tillhandahålla de artiklar som ej kan publiceras i den digitala versionen. Om den digitala versionen av avhandlingen inte innehåller samtliga artiklar på grund av copyrightskäl ansvarar författaren för att ändringar görs och att filen publiceras i DiVA.

Generellt sett tillåter vetenskapliga förlag, om de äger upphovsrätten, alltid att delarbetena i en sammanläggningsavhandling kan ingå och tryckas om avhandlingen produceras i ett begränsat antal kopior. Men för den digitala versionen gäller ibland inte samma generösa regler. Därför måste författare alltid vara extra noga med att kontrollera vad som kan ingå i den digitala versionen av avhandlingen.

Läs mer här: Sammanläggningsavhandling

 

Mallar

Mallar i format G5 kan laddas ner här.

Wordmallar:

Mall doktorsavhandling

Mall licentiatavhandling

LaTeX:

BTH Template Kappa

Välj dessa knappar i Overleaf för att ladda upp zip-filen till ett färdigt projekt:

”New Project” -> ”Upload Project” -> Välj den nedladdade zip-filen

När projektet öppnas, välj XeLaTeX-kompilatorn genom följande knappar:

”Menu” -> ”Compiler” -> XeLaTeX

 

Avhandlingarnas omslag skapas av tryckeriet.