Publicera din avhandling

Publicera avhandlingar

Publicera licentiat- och doktorsavhandlingar på BTH

 

Licentiat- och doktorsavhandlingarna vid Blekinge Tekniska Högskola publiceras i två separata serier:

 • Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series
  ISSN 1653-2090
 • Blekinge Institute of Technology licentiate dissertation series
  ISSN 1650-2140

Serierna administreras av biblioteket:

Kontakt:
Anette Pettersson  
anette.pettersson@bth.se

tel. 0455 -38 51 19

Josefin Andersson
josefin.andersson@bth.se
tel. 0455 – 38 51 09

Publiceringsprocessen på BTH

Från och med 2023 använder vi tryckeriet Media-Tryck vid Lunds universitet. Processen kring tryck har förändrats och instruktionerna är under arbete.

Från och med hösten 2023 kommer avhandlingarna att tryckas med nytt omslag och i nytt format. 

Kontakta oss för att få Word-mallen.

 

Om du har frågor kontakta Anette Pettersson:

anette.pettersson@bth.se 

Telefon: 0455- 38 51 19

 

 

1Boka tid för tryckning

Senast 6 veckor innan leverans bör du boka tid för tryck. Det innebär 9 veckor innan datum för disputation eller slutseminarium, eftersom avhandlingen ska finnas tillgänglig i tryck 3 veckor innan.

Skicka e-post med följande information till anette.pettersson@bth.se:

 • Namn
 • E-postadress
 • Datum för disputation/slutseminarium

När bokningen kommit till tryckeriet får doktoranden en bekräftelse som innehåller kontaktuppgift och datum då filen måste skickas in för tryck.

Obs: genomför steg 2 och 3 innan du skickar in filen (steg 4). Tillsammans med filen ska ordernummer (io från Visma Proceedo) och urn (genereras i DiVA) skickas.

 

2. Lägg in en inköpsorder i Visma Proceedo.

Logga in i Visma Proceedo via länk från Inside. Klicka på Inköp och skriv ”avhandling” i sökrutan.  Fyll i formuläret.

Se rubriken ”Priser” på denna sida för att se ungefärlig kostnad för att trycka din avhandling. Tänk på att räkna med 10 exemplar till biblioteket i kostnaden.

Du behöver inte skicka in filer i Visma Proceedo.

 

3. Skapa en post i DiVA

I DiVA genereras ett URN-nummer som ska tryckas på försättsbladen.

Se instruktioner.

 

4. Skicka in filer

Skriv ut dina pdf-filer och korrekturläs innan du skickar in för tryck. Då kan du fokusera på att kontrollera till exempel bilder och specialtecken i provtrycket.

Skicka dina korrekturlästa filer (avhandling samt eventuellt spikblad) enligt instruktion från tryckeriet (se steg 1). Detta blir i regel senast 6 veckor innan disp/sem.

Ange även följande uppgifter:

 • Ditt namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Antal exemplar (till dig själv + 10 ex till biblioteket)
 • Adress som provbok ska skickas till
 • Ordernummer från Visma Proceedo
 • Leveransadress av färdiga böcker, använd någon av dessa:
  – Blekinge Tekniska Högskola, ”Institution”, attn: ”NN”, Lumavägen 1, 371 50 Karlskrona 
  – Blekinge Tekniska Högskola, ”Institution”, attn: ”NN”, Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn

ISBN och serienummer delas ut av biblioteket.

 

5. Provexemplar

Tryckeriet förbereder ett provexemplar som skickas till doktoranden.

Kontrollera att specialtecken är korrekta och att figurer framträder på rätt sätt.

Återkoppla till tryckeriet så snart som möjligt.

 

6. Tryck och leverans    

När provexemplaret godkänts trycks slutversionen som skickas till doktoranden.

10 exemplar av dessa ska lämnas till biblioteket.

 

7. Publicera pdf i DiVA

Senast tre veckor innan din disputation/slutseminarium ska en avhandlingsfil finnas tillgänglig i DiVA. Skicka filen till:

anette.pettersson@bth.se

Sammanläggningsavhandling

När vetenskapliga förlag äger upphovsrätten brukar de generellt tillåta att artiklar inkluderas i avhandlingen om den trycks i en begränsad upplaga. Men när det gäller den digitala versionen är det inte alltid samma generösa regler som gäller. Var därför alltid noga med att kontrollera vilka artiklar som tillåts ingå i den digitala versionen av avhandlingen.

För att följa reglerna måste du kontrollera det upphovsrättsavtal du skrev under i samband med att din artikel antogs för publicering. Vad är tidskriftens policy för att inkludera artikeln i den tryckta avhandlingen? Om du inte kan hitta uppgifter om publicering i avtalet kan du behöva kontakta tidskriften eller förlaget. Nedan har vi listat några förlag och vilka regler som gäller hos dem.

Om förlaget tillåter att du inkluderar artikeln i avhandlingen brukar de kräva att du publicerar en specifik text om upphovsrätten och ofta även en DOI-länk till artikeln.

Även om du inte har rätt att publicera en artikel i fulltext ska du registrera en post i DiVA. Denna länkar du sedan till avhandlingens post. Instruktioner finns här.

Börja med att lägga in artiklarna som ingår i avhandlingen. Skapa sedan en post för själva avhandlingen och länka artiklarna till denna.

I DiVA-posterna kan artiklarnas fulltexter inkluderas beroende på förlagets open access policy. Använd Sherpa/Romeo för att undersöka detta. Vid tvekan, kontakta biblioteket.

Nedan listas några förlag där vi funnit regler för hur man kan använda publicerade artiklar i sin avhandling.

ACM

Länk till ACM:s policy

Elsevier

Länk till Elseviers policy

Emerald

Länk till Emeralds policy

IEEE

Länk till IEEE:s policy

SAGE

Länk till SAGE policy

Springer

Länk till Springers policy

Taylor & Francis

Länk till Taylor & Francis policy

Wiley

Länk till Wileys policy

 

 

Priser

Följande priser är cirkapriser.

Prisexempel avhandling 150 sidor:

50 ex: 7.890:-

100 ex: 12.925:-

Prisexempel avhandling 250 sidor:

50 ex: 10.140:-

100 ex: 17.040:-

Tänk på att räkna med 17 exemplar för plikt- och biblioteksexemplar i din inköpsorder i Visma Proceedo.
Observera: i beställningen till tryckeriet ska de sju pliktexemplaren inte räknas in, endast de tio exemplaren till biblioteket. Tryckeriet lägger sedan till pliktexemplaren till beställningen.

Spikblad

Tryckt spikblad – gäller endast doktorsavhandlingar

Från och med hösten 2023 kommer nya avhandlingsformatet att börja användas. Då kommer spikbladet inte längre att tryckas som ett separat blad, utan ingå i boken.

Ett tryckt spikblad inkluderas i doktorsavhandlingar. Det bör innehålla följande:

 • Doktorandens namn och institution
 • Avhandlingens titel
 • Tid och plats för disputationen
 • Opponentens namn, titel och lärosäte
 • Namn på handledare och betygsnämnd
 • Abstract
 • Keywords / Nyckelord
 • BTH:s logotyp

Nedan finns ett exempel på ett spikblad i format A5. Detta kan användas som mall. Ovannämnda uppgifter bör finnas med, i övrigt kan spikbladet utföras enligt doktorandens önskemål. Spikbladet ska finnas med i samtliga exemplar av doktorsavhandlingen.

Spikblad (Wordfil)

Spara filen som pdf innan du skickar den till tryckeriet.

Digital spikning (gäller både licentiat- och doktorsavhandlingar)

Kommunikationsavdelningen ansvarar för annonsering på högskolans webbplats och i Inside.

 

Att tänka på

Biblioteksexemplar

Lämna 10 exemplar av avhandlingen till biblioteket.

Pliktexemplar

Tryckeriet skickar ut 7 exemplar till universitetsbiblioteken i Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping, Umeå, Göteborg samt Kungliga biblioteket  enligt lagen om pliktexemplar.

Publicering i DiVA

Publicera e-version i DiVA

Doktoranden lägger in bibliografisk information om avhandlingen i DiVA i början av tryckprocessen, och bifogar avhandlingsfilen, om denna är klar. Senast tre veckor innan disputation/slutseminarium ska filen finnas tillgänglig.

Publicera avhandlingar i DIVA (på engelska)

Efter att posten publicerats i DiVA kan doktoranden inte själv göra ändringar. Kontakta Anette Pettersson:

anette.pettersson@bth.se

Tänk på följande när du lägger in uppgifter om din avhandling i DiVA: Hoppa över fält som du inte kan fylla i, de kan kompletteras senare. Biblioteket lägger in serienummer och ISBN. Bifoga avhandlingsfilen om den är klar.

Senast tre veckor innan disputationen ska både en tryckt och en digital version av avhandlingen finnas tillgängliga. De båda versionerna ska vara identiska så långt det är möjligt.

Sammanläggningsavhandling

Kontrollera först om de papers som ingår redan finns inlagda som poster i DiVA. Om de saknas, skapa en ny post för varje delarbete. Skapa sedan en post för själva avhandlingen. Välj publikationstyp doktorsavhandling/licentiatavhandling, sammanläggning. I nästa steg söker du upp och länkar delarbetena.

Upphovsrätt delarbeten i sammanläggningsavhandling

Om det finns önskemål om att publicera förlagsversionen av en artikel i avhandlingen måste det stämmas av med förlagets regler för användning av publikationen. Om upphovsrättsregler omöjliggör publicering av förlagsversionen ska pre-printversioner av den eller de artiklar som det gäller om möjligt användas i både den tryckta och digitala versionen av avhandlingen. Om ej heller pre-printversion kan användas ska författaren i avhandlingsposten i DiVA erbjuda att via mejlförfrågan tillhandahålla de artiklar som ej kan publiceras i den digitala versionen. Om den digitala versionen av avhandlingen inte innehåller samtliga artiklar på grund av copyrightskäl ansvarar författaren för att ändringar görs och att filen publiceras i DiVA.

Generellt sett tillåter vetenskapliga förlag, om de äger upphovsrätten, alltid att delarbetena i en sammanläggningsavhandling kan ingå och tryckas om avhandlingen produceras i ett begränsat antal kopior. Men för den digitala versionen gäller ibland inte samma generösa regler. Därför måste författare alltid vara extra noga med att kontrollera vad som kan ingå i den digitala versionen av avhandlingen.

Läs mer här (på engelska): Sammanläggningsavhandlingar

 

Mallar

För att få Wordmall för licentiat- eller doktorsavhandling, kontakta:

anette.pettersson@bth.se