Publicera din avhandling

Publicera avhandlingar

Publicera licentiat- och doktorsavhandlingar på BTH

Från och med november 2019 ska alla avhandlingar beställas genom Visma Proceedo. Se punkt 1 längre ned.

Licentiat- och doktorsavhandlingarna vid Blekinge Tekniska Högskola publiceras i två separata serier:

 • Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series
  ISSN 1653-2090
 • Blekinge Institute of Technology licentiate dissertation series
  ISSN 1650-2140

Serierna administreras av biblioteket:

Kontakt:
Anette Pettersson  
anette.pettersson@bth.se

tel. 0455 -38 51 19

Peter Linde
peter.linde@bth.se
tel. 0455 – 38 51 03

Publiceringsprocessen på BTH

 

Grafisk avbildning

 • Påbörja processen minst 4 veckor före önskat leveransdatum.
 • Observera att det är doktorandens ansvar att se till att punkterna i processen följs, biblioteket är främst inblandat i första stegen som gäller omslag och försättsblad.
 • Frågor kan ställas direkt till tryckeriet: bth.bestallning@exakta.se
 • Se även rubriken ”Att tänka på” här ovan.

1.

Sedan november 2019 ska alla avhandlingar beställas genom Visma Proceedo.

Logga in i Visma Proceedo via länk från Inside. Klicka på Inköp och skriv ”avhandling” i sökrutan.  Fyll i formuläret. Följande uppgifter ska läggas in i Visma Proceedo: datum för leverans, datum för disputation/seminarie, forskarutbildningsämne, titel (och eventuell undertitel), författare, institution, antal sidor i B5, sidor som eventuellt ska tryckas i färg, antal exemplar, kostnad.

Se rubriken ”Priser” på denna sida för att räkna ut ungefärlig kostnad för att trycka din avhandling. Tänk på att lägga till 17 plikt- och biblioteksexemplar.

Efter att du registrerat din beställning i Proceedo, skicka ett e-postmeddelande till båda adresserna nedan. Vi börjar då förbereda beställningen i väntan på godkännande från prefekten.

anette.pettersson@bth.se

peter.linde@bth.se

Vid frågor, kontakta:

anette.pettersson@bth.se

2.

Bibliotekets personal kontrollerar den mottagna informationen och tilldelar avhandlingen serienummer och ISBN-nummer. I bibliotekets kontroll ingår:

– stavning (omslag och försättsblad)

– att abstractet inte överstiger 460 ord

– att informationen som lagts in i Visma Proceedo stämmer

3.

Bibliotekets personal skickar informationen (från punkt 1 och 2) till tryckeriet (en kopia av mejlet skickas till doktoranden).

4.

När tryckeriet mottagit informationen förbereder de:

– en pdf-version av omslag och försättsblad

Tryckeriet mejlar dessa till doktoranden (med kopia till bibliotekspersonalen) för godkännande.

5.

Doktoranden skickar ett ok-mejl till tryckeriet när omslag och försättsblad har godkänts.

6.

Doktoranden formaterar Word-dokumentet så att det stämmer med avhandlingens mått (i Word format B5-Kuvert, 176×250 mm). Konvertera till pdf-format.

Doktoranden skickar sedan den godkända och korrekturlästa avhandlingen i pdf-format till tryckeriet i god tid före leverans av den tryckta avhandlingen. Skicka filen till bth.bestallning@exakta.se , med kopia till anette.pettersson@bth.se .

7.

Tryckeriet skickar ett provexemplar av avhandlingen till doktoranden.

Omslaget i denna version trycks på annat papper, färgerna kan därför vara annorlunda än i den slutliga tryckningen.

OBS: se punkt 8.

8.

Doktoranden skickar ett godkännande via mejl till tryckeriet så snart provexemplaret är godkänt (med eller utan ändringar). Doktoranden kan skicka en ny, korrigerad fil till tryckeriet (med mindre ändringar).

– Tänk på: I den här fasen bör ändringarna gäller mindre fel, inte större innehållsmässiga ändringar.

För att  tryckprocessen inte ska försenas, svara tryckeriet så snart som möjligt på adress bth.bestallning@exakta.se .

9.

Tryckeriet levererar exemplaren till doktoranden och biblioteket.
OBS! Post till BTH levereras först till Lumavägen och till BTH följande vardag.

Den digitala avhandlingsversionen publiceras sedan i DiVA, så att avhandlingen finns tillgänglig i både tryckt och digitalt format vid spikning 3 veckor före disputation/seminarium.

Till doktorsavhandlingar ska även ett tryckt spikblad förberedas.

Tid

Mellan steg 1 och 3: 3 arbetsdagar
Mellan steg 3 och 4: 3 arbetsdagar
Mellan steg 6 och 7 (provexemplar) : 1 vecka
Mellan steg 8 och 9 (alla exemplar) : 2 veckor, eller enligt överenskommelse mellan doktoranden och tryckeriet

Sammanläggningsavhandling

Comprehensive summary theses

Science publishers, if they own the copyright, generally allows you to include articles in a printed PhD thesis if it is produced in a limited number of copies. But for the digital version, the same generous rules sometimes do not apply. Therefore, authors must always be extra careful to check what can be included or not in the digital version of the dissertation.

In order to comply you need to check the copyright agreement that you signed when your article was accepted. What is the journal policy for including the article in a thesis? If you cannot find any guiding principles in the contract you might need to contact the journal or the publisher. Several publishers allow reuse of author’s previously published article in author’s thesis. But the variations among policies are wide and it is not easy to understand what applies to printed versions contra digital versions of the theses. We have listed a few publisher policies below. If in doubt always contact the library.

If publishers allow you to include the full text of the article in the thesis they also usually require you to publish a notice including a special copyright phrase and often also a DOI-link to the original paper.

No matter if you have been able to get a permission to publish or not, you need to enter bibliographic records of each of the articles into the BTH DiVA portal and then link these to the thesis. This is of course extra important if you can´t include the full text articles in the thesis. Instructions are found at the library website.

Always start by entering the bibliographic article records in DiVA and then you create the thesis record and link the article to it.

In the DiVA records full-text of the articles can be included depending on publisher open access policies. Use the Sherpa/Romeo resource to explore this. If in doubt, contact the library.

Below are some publishers where we have found policies on reusing articles in author theses:

IEEE policy

If you are using the entire IEEE copyright owned article, the following IEEE copyright/ credit notice should be placed prominently in the references: © [year of original publication] IEEE.

Reprinted, with permission, from [author names, paper title, IEEE publication title, and month/year of publication]

Only the accepted version of an IEEE copyrighted paper can be used when posting the paper or your thesis on-line.

In placing the thesis on the author’s university website, please display the following message in a prominent place on the website: In reference to IEEE copyrighted material which is used with permission in this thesis, the IEEE does not endorse any of [university/educational entity’s name goes here]’s products or services. Internal or personal use of this material is permitted.

American Institute of Physics – AIP policy

AIP permits authors to include their published articles in a thesis or dissertation. It is understood that the thesis or dissertation may be published in print and/or electronic form and offered for sale, as well as included in a university’s repository. Formal permission from AIP is not needed. If the university requires written permission, however, we are happy to supply it.

Elsevier policy

Theses and dissertations which contain embedded PJAs (Published Journal Article) as part of the formal submission can be posted publicly by the awarding institution with DOI links back to the formal publications on ScienceDirect.

Taylor & Francis policy

We encourage you to:

 • Share your work
  Make printed copies of your article to use for lecture or classroom purposes.
 • Include your article in a thesis or dissertation.
 • Present your article at a meeting or conference and distribute printed copies of the article.
 • Republish the article (making sure you cite the original article).
 • Adapt and expand your published journal article to make it suitable for your thesis or dissertation.

 

SAGE policy

No sooner than twelve (12) months after publication of the Contribution in the print format of the Journal, to post an electronic copy of a Contributor-created version of all or part of the Contribution and abstract as accepted for publication by the Journal (i.e., updated to include all changes made during the peer-review and editing process), on Contributor’s own personal web site and on Contributor’s employer’s web site or repository, provided that such electronic copy includes a hyperlink to the published version of the Contribution on the SAGE Journals Online website together with the following text: ”The final, definitive version is available at http://online.sagepub.com/ “. Contributor is not permitted to post the SAGE PDF version of the published Contribution on any web site or repository.

Wiley policy

Reuse in a Dissertation/Thesis: A dissertation/thesis license authorizes an advanced degree candidate to reproduce portions of the content in his/her doctoral thesis or dissertation. For full article/chapter content, please contact publisher directly to obtain approval. If your license is for use in a thesis or dissertation, your thesis may be submitted to your institution in either print or electronic format. If your thesis, or dissertation, is to be published commercially, then you must reapply for permission. If you are an author of the article/chapter wishing to reuse the content in full, please refer to your Author Licensing Agreement for an explanation of your retained author rights.

ACM policy

Owner shall have the right to do the following:

(i) Reuse any portion of the Work, without fee, in any future works written or edited by the Author, including books, lectures and presentations in any and all media.

(iii) Post the Accepted Version of the Work on (1) the Author’s home page, (2) the Owner’s institutional repository, or (3) any repository legally mandated by an agency funding the research on which the Work is based.

(a) In connection with any use by the Owner of the Definitive Version, Owner shall include the ACM citation and ACM Digital Object Identifier.

(b) In connection with any use by the Owner of the Submitted Version (if accepted) or the Accepted Version or a Minor Revision, Owner shall use best efforts to display the ACM citation, along with a statement substantially similar to the following:

© [Owner] [Year]. This is the author’s version of the work. It is posted here for your personal use. Not for redistribution. The definitive version was published in {Source Publication}, http://dx.doi.org/10.1145/{number}.

Springer policy

Springer – The author retains the right to use his/her article for his/her further scientific career by including the final published journal article in other publications such as dissertations and postdoctoral qualifications provided acknowledgement is given to the original source of publication. The author is requested to use the appropriate DOI for the article.

Priser

Följande priser gäller enligt avtal med Exakta:

Omslag:      7:-/st.
Sida svart/vitt: 0,25:-/st
Färgsida: 0,65:-/st
Limbindning: 7 :- /st.
Startkostnad: 1295:-

Prepress: 800:-/tim.

Använd denna Excel-fil för att räkna ut ett ungefärligt pris för din avhandling.
Lägg till 17 exemplar för plikt- och biblioteksexemplar.

Tryckeriet - kontakt

Exakta, Malmö: 

bth.bestallning@exakta.se

Spikblad

Tryckt spikblad – gäller endast doktorsavhandlingar

Ett tryckt spikblad inkluderas i doktorsavhandlingar. Det bör innehålla följande:

 • Doktorandens namn och institution
 • Avhandlingens titel
 • Tid och plats för disputationen
 • Opponentens namn, titel och lärosäte
 • Namn på handledare och betygsnämnd
 • Abstract
 • Keywords / Nyckelord
 • BTH:s logotyp

Nedan finns ett exempel på ett spikblad i format A5. Detta kan användas som mall. Ovannämnda uppgifter bör finnas med, i övrigt kan spikbladet utföras enligt doktorandens önskemål. Spikbladet ska finnas med i samtliga exemplar av doktorsavhandlingen.

Spikblad (Wordfil)

Spara filen som pdf innan du skickar den till tryckeriet.

Digital spikning (gäller både licentiat- och doktorsavhandlingar)

Kommunikationsavdelningen ansvarar för annonsering på högskolans webbplats och i Inside.

 

Att tänka på

Kostnaden för biblioteks- och pliktexemplar inkluderas i din faktura.

Biblioteksexemplar

Tryckeriet skickar 10 exemplar av avhandlingen till högskolebiblioteket. Biblioteket behåller några av exemplaren, och distribuerar de övriga till ett antal högskolebibliotek i landet. Biblioteket registrerar avhandlingen i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

Pliktexemplar

7 exemplar av avhandlingen läggs till beställningen enligt lagen om pliktexemplar. Dessa exemplar inkluderas i fakturan. Tryckeriet ansvarar för att dessa exemplar skickas till universitetsbiblioteken i Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping, Umeå, Göteborg samt till  Kungliga biblioteket.

Inlagan

Observera att varje doktorand och institution bestämmer inlagans struktur: förord, innehållsförteckning, typsnitt etc. Det finns därför ingen mall för inlagan. Den tryckta avhandlingens storlek är 176×250 mm (B5).

Konvertera till pdf-format, och skicka filen till tryckeriet.

Om möjligt försök att undvika udda typsnitt. Försäkra dig om att alla typsnitt du använder är inbäddade i filen genom att använda Adobe Preflight, som är en resurs i Acrobat Pro. Vid ett fåtal tillfällen har vi noterat problem med att skapa pdf-filer från LaTeX men särskilt med figurer skapade med Python. I dylika figurer är typsnitten inte tillgängliga i våra system och inbäddas därför inte automatiskt. I sådana fall måste du ladda ner typsnitten och bädda in dem i varje figure var för sig via Acrobat Pro.

Omslag och försättsblad görs av tryckeriet, enligt mall. Se exempelfiler under ”Omslag och försättsblad”.

 

Publicering i DiVA

Publicera e-version i DiVA

Doktoranden lägger in bibliografisk information om avhandlingen i DiVA i början av tryckprocessen, och bifogar avhandlingsfilen, om denna är klar. Senast tre veckor innan disputation/slutseminarium ska filen finnas tillgänglig.

Efter att posten publicerats i DiVA kan doktoranden inte själv göra ändringar. Kontakta Anette Pettersson:

anette.pettersson@bth.se

Tänk på följande när du lägger in uppgifter om din avhandling i DiVA: Hoppa över fält som du inte kan fylla i, de kan kompletteras senare. Biblioteket lägger in serienummer och ISBN. Bifoga avhandlingsfilen om den är klar.

Senast tre veckor innan disputationen ska både en tryckt och en digital version av avhandlingen finnas tillgängliga. De båda versionerna ska vara identiska så långt det är möjligt.

Sammanläggningsavhandling

Kontrollera först om de papers som ingår redan finns inlagda som poster i DiVA. Om de saknas, skapa en ny post för varje delarbete. Skapa sedan en post för själva avhandlingen. Välj publikationstyp doktorsavhandling/licentiatavhandling, sammanläggning. I nästa steg söker du upp och länkar delarbetena.

Upphovsrätt delarbeten i sammanläggningsavhandling

Om det finns önskemål om att publicera förlagsversionen av en artikel i avhandlingen måste det stämmas av med förlagets regler för användning av publikationen. Om upphovsrättsregler omöjliggör publicering av förlagsversionen ska pre-printversioner av den eller de artiklar som det gäller om möjligt användas i både den tryckta och digitala versionen av avhandlingen. Om ej heller pre-printversion kan användas ska författaren i avhandlingsposten i DiVA erbjuda att via mejlförfrågan tillhandahålla de artiklar som ej kan publiceras i den digitala versionen. Om den digitala versionen av avhandlingen inte innehåller samtliga artiklar på grund av copyrightskäl ansvarar författaren för att ändringar görs och att filen publiceras i DiVA.

Generellt sett tillåter vetenskapliga förlag, om de äger upphovsrätten, alltid att delarbetena i en sammanläggningsavhandling kan ingå och tryckas om avhandlingen produceras i ett begränsat antal kopior. Men för den digitala versionen gäller ibland inte samma generösa regler. Därför måste författare alltid vara extra noga med att kontrollera vad som kan ingå i den digitala versionen av avhandlingen.

Läs mer här (på engelska): Sammanläggningsavhandlingar