Publicera i DiVA

​Publicera i DiVA

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. Här kan du som forskare eller student själv publicera dina forskningspublikationer eller examensarbeten.

När forskningsdokument och uppsatser blir publicerade i DiVA blir de också tillgängliga och sökbara via en mängd andra söktjänster såsom Google Scholar, SwePub, WorldCat, BASE, Uppsök, DART-Europe m.fl.

Registrera din publikation i DiVA

Sök i DiVA

DiVA för studenter

Publish research and theses in DiVA

At BTH we use DiVA for institutional repository. BTH researchers and students can publish research publications and theses here.

When research documents and theses are published in DiVA they also become accessible and searchable in a large number of other search tools, such as Google Scholar, SwePub, WorldCat, BASE, Uppsök Dart Europé, etc.

Register your publication in DiVA

Search DiVA

DiVA for students

​​Diva helpdesk bth

DiVA Helpdesk är till för dig som är forskare, student eller annan anställd vid Blekinge Tekniska Högskola. Hit kan du vända dig om du har frågor som rör publicering och bibliografisk registrering i DiVA av forskningsdokument och examensarbeten. Vi kommer gärna till din arbetsplats för kortare kurser eller enklare informationsträffar om publiceringssystemet.

DiVA FAQ och information

 

 

Frågor rörande forskningsdokument och open access publicering
– Questions on research documents and open access

Peter Linde 
Telefon: 0455-385103
E-post: peter.linde@bth.se

Frågor rörande avhandlingar och BTHs rapportserie
– Questions on dissertations and the BTH report series

Anette Pettersson 
Telefon: 0455-385119
E-post: anette.pettersson@bth.se

Frågor rörande granskning och publicering av examensarbeten
– Questions on theses publication

Lena Petersson 
Telefon: 0455-385118
E-post: lena.petersson@bth.se