Publicera forskning i DiVA

Publicera forskning i DiVA

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. Här kan du som forskare själv registrera dina forskningspublikationer. Eftersom DiVA används som underlag för olika utvärderingar är det viktigt att alla BTH:s forskningspublikationer finns samlade i databasen.

När forskningsdokument blir publicerade i DiVA blir de också tillgängliga och sökbara via andra söktjänster såsom Google, Google Scholar, och SwePub.

Biblioteket importerar veckovis poster från Scopus och Web of Science. De publikationer som inte täcks av dessa databaser måste forskarna registrera själva.

Logga in i DiVA

Sök i DiVA

 

Instruktioner

Här finns manualer för att registrera i DiVA

Registrera/publicera i DiVA (på engelska)

Publicera avhandlingar i DIVA (på engelska)

Du kan importera forskningsdokument från andra databaser och lärosäten.

Importera referenser till DiVA (på engelska)

 

 

 

DiVA helpdesk BTH

Frågor rörande granskning och publicering av forskningsdokument 
– Questions on research documents publication

Josefin Andersson
Telefon: 0455-385109
E-post: josefin.andersson@bth.se

Foto av Anette Pettersson 

Frågor rörande avhandlingar och BTH:s rapportserie
– Questions on dissertations and the BTH report series

Anette Pettersson 
Telefon: 0455-385119
E-post: anette.pettersson@bth.se