Publicera i DiVA

​Publicera i DiVA

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. Här kan du som forskare eller student själv publicera dina forskningspublikationer eller examensarbeten.

När forskningsdokument och uppsatser blir publicerade i DiVA blir de också tillgängliga och sökbara via en mängd andra söktjänster såsom Google Scholar, SwePub, WorldCat, BASE, Uppsök, DART-Europe m.fl.

Registrera din publikation i DiVA

Sök i DiVA

DiVA för studenter

Publish research and theses in DiVA

At BTH we use DiVA for institutional repository. BTH researchers and students can publish research publications and theses here.

When research documents and theses are published in DiVA they also become accessible and searchable in a large number of other search tools, such as Google Scholar, SwePub, WorldCat, BASE, Uppsök Dart Europé, etc.

Register your publication in DiVA

Search DiVA

DiVA for students

Foto av Peter Linde 

Frågor rörande forskningsdokument och open access publicering
– Questions on research documents and open access

Peter Linde 
Telefon: 0455-385103
E-post: peter.linde@bth.se

Foto av Anette Pettersson 

Frågor rörande avhandlingar och BTHs rapportserie
– Questions on dissertations and the BTH report series

Anette Pettersson 
Telefon: 0455-385119
E-post: anette.pettersson@bth.se

Foto av Lena Petersson 

Frågor rörande granskning och publicering av examensarbeten
– Questions on theses publication

Lena Petersson 
Telefon: 0455-385118
E-post: lena.petersson@bth.se