Forskningsstöd

Bibliometri

Bibliometri innebär forskning om vetenskaplig kommunikation och är en typ av publikationsmätning (biblos: bok och metron: mått). Det som ligger till grund för så gott som all bibliometrisk forskning är publikationer, författare eller källor och referenser – var för sig eller i kombination.  Bibliometri kan till exempel användas för att visualisera och analysera forskning, dess spridning och användning.

 

FAQ - bibliometri

Hur kan man se om en tidskrift ingår i Web of Science?

I Web of Science Master Journal List finns listor på de tidskrifter som ingår i databaserna. Om du söker i hela Master Journal List får du klicka på coverage för att se om tidskriften finns i just WoS. Här står även om urvalsprocessen (Journal Selection Process) för tidskrifterna som tas med.

Vad är en tidskrifts ”impact factor” ett visst år?

Hur ofta, i genomsnitt, tidskriftens artiklar från de föregående två åren har citerats under ett visst år.

Var hittar man tidskrifters impact factor?

Sök i Journal Citation Reports, JCR. JCR är uppdelad på två delar, JCR Science Edition och JCR Social Sciences Edition.

Hur kan man se en artikels citeringar i Clarivate Web of Science?

Sök artikeln i Web of Science och klicka vidare på siffran vid rubriken Times Cited.

Hur hittar jag tidskrifter inom mitt ämne?

I Journal Citation Reports, JCR kan du söka via subject category.

Hur ser jag om min artikel blivit citerad?

Sök upp artikeln i Web of Science och klicka på titeln för att komma till den fullständiga posten. I högermarginalen till varje artikelreferens kan du se citerande artiklar. Du har också möjlighet att få e-postmeddelande om kommande citeringar – ”Create Citation Alert”. För att kunna nyttja tjänsten måste du registrera dig som användare.

Hur kan jag rätta till felaktigheter i en referens i ISI Web of Science?

Sök fram referensen i Web of Science och ta fram den fullständiga posten. I högermarginalen finns rubriken ”Suggest a correction” och länk till ett webformulär för rättning.

Bibliometriska verktyg

Clarivate Web of Science – citeringsdatabas som täcker de flesta ämnesområden. Utgör basen för det stora flertalet av dagens bibliometriska analyser.

Master Journal List – förteckning över tidskrifter i Web of Science

JCR – Journal Citation Reports – information om olika vetenskapliga tidskrifter samt impact factor

Scopus – citeringsdatabas som täcker de flesta ämnesområden. Här finns citeringar från 1996 och framåt.

Google Scholar – fritt tillgänglig sökmotor där man kan se hur många och vilka som har citerat en viss artikel.

Harzing´s Publish or Perish – mjukvara som laddar ner råciteringar från Google Scholar och där du sedan kan göra vidareanalyser.

 

Kontakt

Om du är forskare på Blekinge Tekniska Högskola är du välkommen att kontakta oss om du har frågor kring bibliometri. Vi kan också hjälpa dig att ta fram enklare bibliometriska data, eller göra mer avancerade analyser på uppdrag.

Eva Norling
eva.norling@bth.se
Tel: 0455 – 385132

Josefin Andersson
josefin.andersson@bth.se
Tel: 0455 – 385109