DiVA helpdesk BTH

Publicera i DiVA

Examensarbeten

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas för examensarbeten. I DiVA ska du som student själv registrera och publicera ditt examensarbete.

Det här ska du känna till

DiVA-manual för studenter

Publicera ditt examensarbete

 

Forskningspublikationer

På BTH använder vi DiVA som publiceringsdatabas. Här kan du som forskare själv registrera dina forskningspublikationer. Eftersom DiVA används som underlag för olika utvärderingar är det viktigt att alla BTH:s forskningspublikationer finns samlade i databasen.

Biblioteket importerar veckovis poster från Scopus och Web of Science. De publikationer som inte täcks av dessa databaser måste forskarna registrera själva.

Logga in i DiVA

Registrera/publicera i DiVA (på engelska)

Publicera avhandlingar i DIVA (på engelska)

Publicering av ditt examensarbete

Hit kan du vända dig om du har frågor rörande publicering av ditt examensarbete:

E-post: divahandlaggare@bth.se

Publicering av forskningspublikationer

Frågor rörande granskning och publicering av forskningsdokument
– Questions on research documents publication

Josefin Andersson
Telefon: 0455-385109
E-post: josefin.andersson@bth.se

Publicering av BTH:s avhandlingar och rapportserier

Foto av Anette Pettersson 

Frågor rörande avhandlingar och BTH:s rapportserie
– Questions on dissertations and the BTH report series

Anette Pettersson 
Telefon: 0455-385119
E-post: anette.pettersson@bth.se