Från student till chef på fem år

Hassan Safawizadeh

Hassan Safawizadeh gick snabbt från att vara student till en position som avdelningschef på Sigma Industry South i Lund. Hassan påbörjade sin resa med tekniskt basår på BTH. Han valde efter det att fortsätta på BTH och gick Civilingenjör i maskinteknik – produktutveckling. Han värderar högt den breda tekniska grund och de realistiska projektarbeten som var en del av utbildningen, och som enligt Hassan ger studenterna en fördel i arbetslivet.

– Genom projekten under utbildningen som görs tillsammans med företag får man med sig ett tänk som kanske inte andra högskolor ger. Jag fick feedbacken att jag tänker på ett sätt som någon som jobbat i industrin i ett till två år. Jag har frågat mina klasskamrater och före detta kollegor som också gått på BTH, och de har fått liknande återkoppling.

 

”Jag fick feedbacken att jag tänker på ett sätt som någon som jobbat i industrin i ett till två år.”

 

Efter examen fick Hassan chansen att applicera sina kunskaper som konsult, där han hanterade konstruktion och kravspecifikationer för industriella maskiner. Hans intresse för ledarskap växte, och snart tog han steget till att bli avdelningschef.

Han ser BTH:s maskinteknikprogram som en bra början på en karriär inom teknik och innovation, och rekommenderar entusiastiskt programmet – inte bara för dess akademiska excellens utan också för dess förmåga att skapa morgondagens ledare inom tekniksektorn.
– Det behövs väldigt många ingenjörer i Sverige just nu. Många företag söker både seniora och juniora ingenjörer för att utveckla framtidens maskiner, programvara, mjukvara o.s.v. vilket innebär att man har en väldigt säker framtid och bra arbetsplatser. Jag vill också säga att det nog är bland de roligaste jobben man kan ha och man spenderar ju åtminstone en tredjedel av sitt liv på jobbet. Det är en väldigt viktig grej att få en bra arbetsplats där man njuter av sina kollegor, njuter av arbetssituationen och ens arbetsuppgifter och jag kan nästan garantera det för den som blir färdig som ingenjör.

Civilingenjörsstudenter i en av BTH:s verkstäder för maskinteknik.

18 april 2024

Att plugga till ingenjör på BTH

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×