Tech Concept Hack x Ericsson
– hack för en bättre värld

Studenter samarbetar i Tech Concept Hack.

Tech Concept Hack för samman studenter med olika inriktningar och resulterar i nya idéer, nya kontakter, nya insikter och nyttiga erfarenheter om samarbete och innovationsarbete. Årets tema: Technology for Good.

Tech Concept Hack anordnas av Blue Science Park, en mötesplats och utvecklingsmiljö inom digitalisering och teknik, och ett företag. I årets upplaga var Ericsson samarbetspartner.
Årets tema var Technology for Good med inspiration från Ericssons program Ericsson Response och Connect to Learn. Lagen bestod av studenter från BTH och Hyper Island och de gavs utmaningen att komma på en idé för något av de två koncepten. Hackathonet pågick under 24 timmar och dag två presenterade lagen sina idéer för en panel av domare som utvärderade idéerna baserat på deras kreativitet, genomförbarhet och potentiella inverkan.

En bra erfarenhet oavsett framtidsplaner

– Jag var med dels eftersom jag inte hade deltagit i ett hack innan, och dels för jag såg det som en god möjlighet att få konkret erfarenhet av att komma på praktiska lösningar till riktiga problem, säger Fabian, som går tredje året på Civilingenjör i mjukvaruutveckling. Han menar också att hacket gav en bra insyn i utmaningen att förklara väldigt tekniska koncept för de som inte har tekniska kunskaper på samma nivå som en själv – en nyttig erfarenhet inför arbetslivet.
– Jag har ingen exakt plan för vad jag vill göra efter studierna eftersom jag fortfarande upptäcker nya och spännande arbetsområden inom mjukvaruutveckling under kurserna jag tar. Men det som jag lutar emot just nu är utvecklingskonsult eller något liknande arbete – eftersom jag gillar praktisk problemlösning och mycket variation i projekten som jag jobbar på.

 

 

Mångfald och samarbete – en god grund för innovation

En stor del av tanken är att hitta nya tankesätt i grupper, men att jobba i grupp kan vara en utmaning i sig.
– Först så var det svårt att komma på idéer, så halva tiden brainstormade vi. Andra dagen hade vi två stycken idéer och gruppen var delad om vilken av idéerna vi ville presentera. Så största utmaningen var att få gruppen att enas om vilken idé som skulle presenteras, säger William. Just nu går han tredje året på Civilingenjör i AI och maskininlärning och drömmer om att starta eget företag.
– Efter studierna så vill jag tillämpa mina kunskaper för att skapa produkter som använder sig utav AI, till exempel bygga ny mjukvara/tjänster eller att digitalisera existerande företag.

Lagen lottades fram, vilket gav en blandning som både är en del av utmaningen och nyckeln till innovativa idéer. Jesper Bleeke är Innovation Manager på Blue Science Park och var med och arrangerade dagen. Han ser redan fram emot nästa.
– Studenterna visade djup och bredd i sina presentationer och levererade över förväntan. Särskilt med tanke på den begränsade tiden. Och det viktigaste, man samarbetade väldigt bra mellan olika discipliner.

Gonzalo Suardiaz är Sustainability and Corporate Responsibility Program Manager på Ericsson. Han uppskattade att se ”skarpa hjärnor med olika bakgrunder och expertis som tillsammans konceptualiserar nya teknologier och lösningar som kan gynna dem som behöver det mest”. Både i uppstarten och i sin summering citerade han Nelson Mandela: ”Utbildning är det mest kraftfulla vapnet som du kan använda för att förändra världen”.

 

 

Ett komplement till utbildningen i samverkan med företag

Hackathons och andra event som ordnas i samverkan med näringslivet kompletterar utbildningarna på ett bra sätt, menar Matilda Håkansson, som är rådgivare på BTH Innovation Office – en enhet som stöder innovationer och entreprenörskap, oavsett om det kommer från personal, forskare eller studenter på BTH.
– Vi vet att team som har en mångfald med olika bakgrunder och kompetenser har en bättre förmåga att skapa och driva hållbara företag. Vi ser det som ett enormt viktigt komplement till studierna och kunskaperna de får på BTH, att få möjligheten att träffa andra professioner, bygga sitt kontaktnät, öva på att jobba i tvärfunktionella team och sist men inte minst få en chans att visa upp sina kompetenser för företag inom regionen. Vem vet, kanske finns det team som hittar varandra under ett sånt här event som aldrig hade mötts annars, och där deltagandet i ett hackathon kan bli ett startskott för något mycket större.

 

13 april 2023

Ericsson Response

Sedan 2000 har Ericsson Response ledande roll i FN:s Emergency Telecommunications Cluster, ett globalt nätverk som arbetar med kommunikationstjänster i nödsituationer. Volontärer skickas till katastrofzoner för att möjliggöra tillfällig röst- och dataanslutning så att humanitära hjälporganisationer snabbt kan samordna sina insatser.

Mer om projektet

 

Connect to Learn

Ericsson engagerar sig för att förbättra utbildningsmöjligheter för barn och ungdomar runt om i världen genom teknik. Investeringen ska öka tillgången till utbildning av hög kvalitet och utveckla den digitala kompetensen hos framtida arbetskraft. Connect To Learn-initiativet har hittills nått över 400 000 studenter i 36 länder.

Mer om projektet

Innovation i utbildning och samarbeten

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×