Events

Kalender

Cassandra Telenko föreläser om hållbar design

Tid: 3 maj 2018 09:00-10:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Cassandra Telenko, gästforskare från Georgia Institute of Technology, föreläser. The title is: The potential and limitations of current and emerging approaches for addressing human behaviours in sustainable design. Sal: G340, Campus Gräsvik. Om föresläsningen Thanks to decades of work in sustainable design, we have a number of successful strategies for designing products that conserve resources […]

Disputation i programvaruteknik: Decision-making support for choosing among different component origins

Tid: 8 maj 2018 09:30-12:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkomna till Deepika Badampudis disputation vid institutionen för programvaruteknik, BTH, i ämnet programvaruteknik. Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona Avhandlingens titel: “Decision-making support for choosing among different component origins” Avhandlingen är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1191892/FULLTEXT01.pdf  

Creative Coast Festival på Campus Karlshamn

Tid: 18 maj 2018-19 maj 2018 (heldag)
Plats: Campus Karlshamn, Karlshamn

Creative Coast Festival pågår under två dagar på Campus Karlshamn. Talare är bland andra Anita Sarkeesian, skapare och VD på Feminist Frequency, och David Luong, Senior Cinematic Video Game Artist på Blizzard Entertainment.      Evenemanget är gratis och öppet för alla. För program och mer information, besök gärna hemsidan.

Security Day på BTH

Tid: 22 maj 2018 (heldag)
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Security Day är en dag med föreläsningar med fokus på säkerhet och en möjlighet för studenterna att komma i kontakt med vad som är fokus just nu inom området IT-säkerhet. Plats: Multisalen, BTH, Karlskrona

BTH-studenternas avslutningsceremoni våren 2018, del 1

Tid: 31 maj 2018 00:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Den 31 maj – 1 juni bjuds de studenter som våren 2018 går sista terminen på sitt utbildningsprogram på Campus Gräsvik in till en avslutningsceremoni. Inbjudan kommer att skickas ut till alla berörda studenter. Ceremonin kommer att innehålla tal, musik, utdelning av BTH-pin och avtackning av samtliga avgångsstudenter. Efter ceremonin bjuder BTH på förfriskningar för […]

BTH-studenternas avslutningsceremoni våren 2018, del 2

Tid: 1 juni 2018 00:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Den 31 maj – 1 juni bjuds de studenter som våren 2018 går sista terminen på sitt utbildningsprogram på Campus Gräsvik in till en avslutningsceremoni. Inbjudan kommer att skickas ut till alla berörda studenter. Ceremonin kommer att innehålla tal, musik, utdelning av BTH-pin och avtackning av samtliga avgångsstudenter. Efter ceremonin bjuder BTH på förfriskningar för […]

EXIT - examensutställning på Campus Karlshamn

Tid: 1 juni 2018 10:00-15:00
Plats: Campus Karlshamn, Karlshamn

Examensutställningen är till för studenter som studerar sitt sista år på BTH:s medietekniska utbildningar på Campus Karlshamn. Studenterna ställer ut sina kandidatarbeten inom medieteknik tillsammans. Fältet medieteknik rymmer mycket, men det kommer att finnas arbeten som inkluderar bland annat Internet of Things-prototyper och smarta system, VR-upplevelser, Interaktiva rum, och mycket mer. Det är drop-in och  […]