Events

Kalender

Frukostseminarium: Big Data in the Cloud

Tid: 29 mars 2017 08:15-09:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Frukostseminarium med Mikael Svahnberg and Michael Unterkalmsteiner, BTH.

  • Big Data is getting bigger
  • Big Data is getting more complex
  • Cloud Computing is a promising tool for big data analysis
  • Cloud Computing for Big Data Analysis has several challenges

Sal: J1650, Campus Gräsvik

We present a brief overview of the challenges of big data analysis and cloud computing. We invite to a sharing of experiences and a duscussion of challenges and solutions for big data analysis on the cloud.
Coffee or tea and sandwich will be served from 08.00.

Welcome!

Sign up via http://bit.ly/2msnNrD or email to ewb@bth.se before March 24th

Frukostseminarium: Testing your tests och Visual GUI Testing

Tid: 30 mars 2017 08:15-09:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Frukostseminarium med Simon Poulding och Emil Alégroth, BTH.

Testing your tests
The approach of mutation testing is to make small changes to the software system and then create, tests that identify these changes. But viewed another way, the same approach is mutation analysis: a mechanism for determining how effective and efficient your tests are, even when historic fault data is not available for this purpose. The ability to ‘test’ your tests in this way, and then act on the results to improve them, is important when today’s software systems — and the resources needed to test them — become ever more large and complex.

Visual GUI Testing
Automated image recognition-based System- and Acceptance testing The software development market is heading towards a paradigm shift where more of the development process is automated. Many automated test techniques exist but primarily automate lower-level test activities. On a GUI-level of abstraction there is still a lack of tools and techniques that can be used to emulate and replace the human tester. In this presentation a new technique called Visual GUI Testing is presented that uses image recognition and scenario-based scripts that is a candidate to address the industrial needs.

Sal: J1650, Campus Gräsvik

Coffee or tea and sandwich will be served from 08.00.

Welcome!

Sign up via http://bit.ly/2msnNrD or email to ewb@bth.se before March 25th

Öppen föreläsning i medicinsk statistik

Tid: 30 mars 2017 10:15-11:30
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Claes Jogréus, verksam som lektor vid BTH, håller en docentföreläsning i ämnet medicinsk statistik torsdagen den 30 mars. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Föreläsningens titel: ”Motionens betydelse för överlevnaden för äldre samt några aspekter på frailtymodeller.”

Datum: Torsdagen den 30 mars kl. 10:15
Plats: Sal J1650, hus J, plan 1, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Bakgrund
Man vet sedan tidigare att motion har en positiv inverkan på välbefinnandet, nattsömnen och hjärt- och kärlfunktionerna. Motion skyddar också mot depression, förbättrar muskelstyrkan, minnet och koncentrationsförmågan, men hur inverkar motion på överlevnaden och hur ofta bör man motionera? Är intensiv motion bättre än lätt motion? Överlevnaden beror också på många andra faktorer som t.ex. ålder, rökning, muskelstyrka och balans, sociala förhållanden (t.ex. på om man är sambo eller ej), minne och uppmärksamhet samt utbildningsnivå. Under föreläsningen presenteras en studie som skattar motionens betydelse för överlevnaden i närvaro av dessa olika faktorer.

Föreläsningen tar också upp ett grundforskningsproblem. Förutom olika mätbara faktorer har man på senare tid börjat arbeta med modeller som även tar med en individuell ”skörhet” (frailty) som har en viss statistisk fördelning i befolkningen, s.k. frailtymodeller. Olika modeller av denna typ presenteras och jämförs.

Claes Jogréus är universitetslektor vid BTH sedan juli 1991. Han disputerade i matematisk statistik vid Lunds Tekniska Högskola 1991. Han arbetar inom medicinsk statistik med tonvikt på analys av överlevnadsdata och har skrivit ett drygt tjugotal vetenskapliga artiklar. Claes har medverkat i forskningsprojekt i flera roller: som ansvarig för forskningen vid institutionen för matematik och naturvetenskap och som forskare. Han har också varit prefekt 1993-2003.

För ytterligare information, kontakta Claes Jogréus på cjo@bth.se eller på telefon 0455-38 54 05.

Disputation i ämnet tillämpad signalbehandling

Tid: 31 mars 2017 13:15-15:00

Välkommen till Svante Björklunds disputation i ämnet tillämpad signalbehandling vid institutionen för matematik och naturvetenskap, BTH.

Tid: torsdagen den 31 mars, kl. 13:15
Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Avhandlingens titel: Signal Processing for Radar with Array Antennas and for Radar with Micro-Doppler Measurements.

Avhandlingen är tillgänglig här.

Högskoleprov

Tid: 1 april 2017 (heldag)

Nästa prov äger rum lördagen den 1 april 2017. Du kan anmäla dig från den 16 januari till den 15 februari.

Provet genomförs på flera ställen i länet.

Läs mer om anmälan till högskoleprovet.

Frukostseminarium: Agile and Lean, Value Stream Mapping

Tid: 4 april 2017 08:15-09:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Frukostseminarium med Torbjörn Fridensköld, BTH.

Value stream mapping
Lean software development focuses on the end-to-end flow, and there are plenty of best practices that help providing the right mindset for this. But how do you translate this mindset into hands on development practices? How do you set up a sustainable development environment that automates quality assurance and lets your team to focus on the development flow?

Sal: J1650, Campus Gräsvik

Coffee or tea and sandwich will be served from 08.00.

Welcome!
Sign up via http://bit.ly/2msnNrD or email to ewb@bth.se before March 30th

Frukostseminarium: Värdebaserad produktutveckling

Tid: 5 april 2017 08:15-09:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Frukostseminarium med Tony Gorschek, BTH.

Värdebaserad produktutveckling
För att kunna gå från kostnadsfokuserad till värdebaserad produktutveckling och uppköp är det centralt att alla i en organisation är överens om vad värde innebär.
• Vilka typer av värde finns?
• Vilka värdeaspekter är viktigast för en viss produkt vid en viss tidpunkt?
En gemensam värdevy är kritisk för att kunna välja och prioritera funktionalitet och kvalité både vid utveckling och uppköp av mjukvaruintensiva produkter och tjänster.
Vi är bra på att estimera och fokusera på kostnad – något som per definition är meningslöst och utan värde.

Sal: J1650, Campus Gräsvik

Kaffe/te och fralla serveras från 08.00.

Välkommen!

Registrera dig via http://bit.ly/2msnNrD eller via mail till ewb@bth.se before March 30th

Öppet hus på BTH

Tid: 8 april 2017 11:00-15:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Lördagen den 8 april kl 11:00-15:00 är det öppet hus på Campus Gräsvik i Karlskrona!

Att välja högskoleutbildning och studieort kan vara ett svårt val. Vi på BTH vill därför bjuda in dig som vill fortsätta dina studier efter gymnasiet så att du ska kunna uppleva hur det är att studera hos oss.

Vi har satt ihop ett varierat program fyllt med spännande aktiviteter som ger dig en bra bild av hur det är att vara student på BTH. På öppet hus har du även möjlighet att träffa lärare och studenter från alla utbildningarna, se dig om på campus, gå på föreläsningar och mingla med andra besökare.

Information om öppet hus kommer att publiceras på www.bth.se/oppethus närmare eventet.

Välkommen till Campus Gräsvik i Karlskrona den 8 april!

Frukostseminarium: Attention to hidden factors

Tid: 26 april 2017 08:15-09:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Frukostseminarium med Darja Smite, BTH.

Attention to the hidden factors
Motivated by tremendous salary differences many soft-ware companies, large and small, have jumped on the bandwagon of offshoring. But are cost-savings easy to achieve when offshoring parts of evolving software-intensive systems? How large is the investment to make offshoring work, and how does it cost to control it? In this talk, we will share a story of a small Dutch company and an Indian venedor, focusing on why after five years of collaboration they have not yet reached the break even.

Sal: J1650, Campus Gräsvik

Coffee or tea and sandwich will be served from 08.00.

Welcome!
Sign up via http://bit.ly/2msnNrD or email to ewb@bth.se before April 21st

 

Frukostseminarium: A data-driven approach

Tid: 27 april 2017 08:15-09:00
Plats: Campus Gräsvik, Karlskrona

Frukostseminarium med Nauman bin-Ali, BTH.

Experiences from three industrial cases
Due to the unique context of every organization, we recommend use of an inductive approach for software process improvement. In such an approach, we begin with an understanding of the current process using various sources and types of information. Identify major challenges and im-provement opportunities in their specific settings. Assess the potential impact of competing alternatives and the like-lihood of the said alternatives achieving the goals.
In this talk, we will share our experience of using process metrics, information and simulation modelling, and value stream mapping for process improvement in industrial cases.

Sal: J1650, Campus Gräsvik

Coffee or tea and sandwich will be served from 08.00.

Welcome!

Sign up via http://bit.ly/2msnNrD or email to ewb@bth.se before April 24th

1 2