Events

Kalender

Elisabeth Gulbrandsens disputation i teknovetenskapliga studier

Tid: 19 december 2019 10:00-12:00
Plats: BTH Karlshamn, Hus A, Karlshamn

Välkommen till Elisabeth Gulbrandsens disputation i ämnet teknovetenskapliga studier vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel: The New Production of Politics – between the no longer and the not yet

Disputationen genomförs i sal Rio Grande, Campus Karlshamn

Ryan Ruvalds licentiatseminarium i maskinteknik

Tid: 19 december 2019 13:00-15:00
Plats: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkommen till Ryan Ruvalds licentiatseminarium i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel:  Prototyping for Product-Service Systems innovation: Insights from the construction equipment industr

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgänglig via: https://bthse-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rwr_bth_se/ETTnEVR87FNJvBmLk-vrqbkBqPtzaNWXz302Nb-kqGrtfQ?e=VBnxHH

 

Öppen föreläsning i datavetenskap: docentföreläsning

Tid: 20 december 2019 11:15-12:30
Plats: Sal J1620, Campus Gräsvik, Karlskrona

Martin Boldt kommer att ge en provföreläsning för utnämning som docent i ämnet datavetenskap. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Föreläsningens titel: Data-drivna metoder för intelligent dataanalys

Idag finns en enorm tillgång till data (BigData) från olika typer av processer och företeelser. För att kunna utvinna information och kunskap ur sådana stora datamängder behövs intelligenta metoder för dataanalys, t.ex. från området artificiell intelligens (AI). Sådana metoder kan användas för att lösa olika komplexa uppgifter, till exempel att identifiera cancertumörer eller att få bilar självkörande. Denna föreläsning ger dels en populärvetenskaplig introduktion till AI samt tar upp exempel på hur sådana metoder kan användas för att adressera olika typer av problem. Dessutom presenteras ett urval av olika forskningsstudier som genomförts tillsammans med exempelvis Ericsson Research och Polisen. De studier som presenteras involverar bl.a. förutsägelser av fel i Telekom-basstationer samt strukturerad insamling och analys av brottsplatsdata från mängdbrott.

Martin Boldt har en magisterexamen i programvaruteknik och en doktorsexamen i datavetenskap. Han arbetar på institutionen för datavetenskap på Blekinge Tekniska Högskola. Hans huvudsakliga forskningsintresse är dataanalys med hjälp av olika AI-/Data Science-baserade metoder som appliceras inom olika områden, t.ex. datorsäkerhet respektive Telecom. Han är också programansvarig för BTH:s nystartade Civilingenjörsutbildning i AI och maskininlärning.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Sravan Tatipalas licentiatseminarium i maskinteknik

Tid: 20 december 2019 13:00-15:00
Plats: J1610, Campus Gräsvik, Karlskrona

Välkommen till Sravan Tatipalas licentiatseminarium i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola.

Avhandlingens titel:  Sheet metal forming in the era of industry 4.0: using data and simulations to improve understanding, predictability and performance

Licentiatuppsatsen och abstrakt är tillgänglig via: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1372742

 

 

Möjligheternas dag - för barn med särskild matematikbegåvning

Tid: 7 januari 2020 (heldag)
Plats: BTH Campus Gräsvik, Karlskrona

Möjligheternas dag – för särskild begåvning i matematik arrangeras av BTH i samarbete med Nationellt centrum för matematikutbildning. Dagen innehåller dels aktiviteter för elever, dels för lärare. 

Ta chansen att utmana dig i matematikaktiviteter tillsammans med andra intresserade barn och ungdomar. I år är temat matematisk problemlösning och vi ser fram emot spännande och intressanta diskussioner.
Vi ses tisdagen den 7 januari 2020 på BTH. Dagen kommer att starta kl 10 och för dig som går i årskurs F–3 avslutas dagen kl 14 medan du som går i årskurs 4–7 håller på till kl 15.

Läs vidare på mattetalanger.ncm.gu.se

Samma dag genomförs även en workshop för lärare som vill få inspiration att utmana sina matematikintresserade elever. Workshoppen har med fokus på matematisk problemlösning.

Läs vidare på mattetalanger.ncm.gu.se

Avslutningsceremoni för sjuksköterskor

Tid: 17 januari 2020 11:00-12:00
Plats: Multisalen, Campus Gräsvik, Karlskrona

Fredagen den 17 januari är det avslutningsceremoni för BTH:s sjuksköterskestudenter.

 

1 2