Events

Kalender

Höstens högskoleprov 2021

Tid: 24 oktober 2021 (heldag)

Nästan 40 000 personer har anmält sig till höstens högskoleprov den 24 oktober, skriver Universitets- och högskolerådet (UHR) i ett pressmeddelande.

”Vi förutsåg ett stort intresse för att skriva högskoleprovet i höst och så har det också varit. Av smittskyddsskäl har det varit nödvändigt att begränsa antalet platser, men de allra flesta som verkligen behöver ett resultat för vårens antagning får möjlighet att skriva provet”, säger Peter Honeth, nationell samordnare för högskoleprovet.

BTH önskar er som ska skriva provet ett stort Lycka till!

Därför demokrati : om kunskapen och folkstyret – med Åsa Wikforss

Tid: 26 oktober 2021 15:00-16:00

Onlineföreläsning

Därför demokrati : om kunskapen och folkstyret. 

I boken ”Därför demokrati – om kunskapen och folkstyret” argumenterar Åsa Wikforss för kunskapens centrala betydelse i ett fungerande folkstyre. Kunskapen krävs för att vi ska kunna granska den förda politiken, uppnå våra mål, fatta välgrundade beslut och hantera oenighet. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under.

Boken finns att låna på biblioteket för den som vill läsa den i förväg.

Åsa Wikforss är Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. Forskar inom språk- och medvetandefilosofi, och har skrivit mycket om relationen mellan det mänskliga tänkandet och yttervärlden.

Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning

Tid: 12 november 2021 13:00-15:00

Studenter belönas för utmärkta examensarbeten. Totalt delas 200 000 kronor ut till BTH-studenterna vid en ceremoni i Karlskrona.

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till studenter som gjort framstående examensarbeten vid Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet samt Högskolan i Halmstad. Representanter från de tre lärosätena har analyserat årets examensarbeten mot stiftelsens kriterier. För BTH:s del rör det sig om 7 examensarbeten som belönas.

Sparbanksstiftelsen Kronan delar ut stipendier för bästa examensarbete med fokus på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential – nyföretagande – eller – stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Plats: J1610
Anmälan: lena.vogelius@bth.se

Första antagningsbeskedet för VT22 - med svarskrav

Tid: 16 december 2021 (heldag)

Idag kommer första antagningsbeskedet för vårterminen 2022.

Om du har blivit antagen till en utbildning eller fått en reservplats måste du tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på antagning.se där du också tackar nej till de utbildnings- eller reservplatser du inte är intresserad av. Ditt svar ska vara inne senast 17 december.

Andra antagningsbeskedet för VT22

Tid: 22 december 2021 (heldag)

I det andra urvalet prövas du utifrån de svar som du lämnat tidigare. I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet.

Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

Ska du börja studera vid BTH? På sidan Nyss antagen hittar du viktig information.

Avslutningsceremoni för Sjuksköterskeprogrammet

Tid: 14 januari 2022 11:00-13:00

Avslutningsceremonin för Sjuksköterskeprogrammet äger rum kl. 11.00 den 14 januari 2022. Mer detaljerad information om ceremonin kommer att skickas i inbjudan och uppdateras här när det närmar sig.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×