Lärarlärdom

Lärarlärdom

Konferensen är ett samarbete mellan BTH, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet och ger en möjlighet för anställda lärare/forskare att dela med sig av best practice, papers etc som är högskolepedagogiskt relevanta. Samtliga inom Lärosäten Syd är välkomna att delta på konferenserna.

Lärarlärdoms huvudsyfte är:

  • att erbjuda en mötesplats där lärare, studieadministratörer, personal i stödfunktioner, ledning och studentkår kan träffas för kvalificerade samtal kring utbildningskvalitet och lärande
  • att skapa ett forum som inspirerar till diskussion och kunskapsbildning om och kring lärande och undervisning i högre utbildning samt villkoren för denna verksamhet
  • att etablera en plattform för pedagogisk meritering som ger lärare tillfälle att presentera sin reflekterade erfarenhet och dokumenterade kunskap kring lärande och undervisning i högre utbildning

Våra lärare, forskare, doktorander, studieadministratörer och personal i olika stödfunktioner har genom åren byggt en gedigen kunskap och reflekterad erfarenhet kring lärande i våra ämnen, undervisning i våra kurser, stöd till våra studenter samt kring villkoren för framgångsrikt lärande vid våra lärosäten. Ett antal av våra lärare har dessutom under åren genomfört empiriska studier i utvecklingsprojekt och skapat viktig kunskap kring studenters lärande i kurser och program.

Under senare år har också ett allt större fokus riktats mot utbildningars resultat. Frågor som rör kvaliteten i undervisningen blir därmed centrala. Att utveckla och stödja lärares pedagogiska skicklighet samt belysa villkoren för den undervisning som bedrivs inom högre utbildning är angeläget.

Behovet av en gemensam samlingspunkt för pedagogiska och didaktiska diskussioner där lärare och övrig personal kan träffas och föra dessa diskussioner tillsammans över ämnesgränser och lärosätesgränser är större än någonsin.

Genom denna högskolepedagogiska konferens vill vi erbjuda en möjlighet att träffas och dela med sig av erfarenheter av att bedriva högkvalitativ utbildning och undervisning inom olika ämnestraditioner och sammanhang, och belysa vilka förutsättningar för lärande och kunskapsbildning som möjliggörs.

Arrangörskapet delas mellan BTH, Högskolan i Kristianstad och Malmö universitet.

Välj årtal för att ta del av de senaste arrangemangen:

2023 Malmö Universitet

2022 Blekinge Tekniska Högskola

2021 Högskolan i Kristianstad

2020 Malmö universitet

Lärarlärdom 2024 arrangeras den 14 augusti på Högskolan Kristianstad.

 

 

Kontakt

Christina Vesterlund Hansson
Pedagogisk utvecklare
E-post: christina.vesterlund.hansson@bth.se
Telefon: 0455-38 58 62

Åse Nygren

Åse Nygren
Pedagogisk utvecklare
E-post: ase.nygren@bth.se
Telefon: 0455-38 53 53

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×