Lärarlärdom 2022

Lärarlärdom_2022

Välkommen till Lärarlärdom 2022!

Konferensen vänder sig till undervisande lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier och till de som på annat sätt är intresserade av att utveckla sin kunskap om utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning. Läs mer om Lärarlärdom.

Konferensen är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet. Vi välkomnar även övriga från Lärosäten Syd att delta i konferensen.

Årets värd är Blekinge Tekniska Högskola och konferensen som går av stapeln den 18 augusti 2022 kommer att vara i hybrid form. Läs mer om hybridformen under Inbjudan och anmälan.

Tema för årets konferens: Aktivt akademiskt lärarskap för pedagogisk utveckling

Ett aktivt akademiskt lärarskap handlar om den praktiska utövandet av akademisk undervisning och dess koppling till aktivt studentdeltagande och kollegialitet. Ett aktivt akademiskt lärarskap innefattar det kritiska och systematiska förhållningssättet som utmärker det akademiska lärarskapet men lägger mer fokus på lärarens interaktion med elever och kollegor. Nära kopplat till aktivt studentdeltagande innefattar ett aktivt akademisk lärarskap planering, engagemang och entusiasm, aktiverande undervisningsmetoder samt samskapande och partnerskap för att förbättra undervisningens kvalitet. Ett aktivt akademiskt lärarskap sker på såväl mikronivå (individuell) som mesonivå (den kollegiala) och präglas av ett delat ansvar och ett varaktigt kretslopp som bidrar till det pedagogiska kvalitetsutvecklingsarbetet vid högskolan.