Presentationsformer

Lärarlärdom

Presentationsformer

 

Presentation, 30 min

En presentation kan innebära att du presenterar ett forsknings-och/eller utvecklingsprojekt individuellt eller tillsammans med dina kollegor. Du kan också välja att presentera en best practice om du vill berätta om någon undervisningsinnovation som resulterat i till exempel mer engagerade studenter, bättre studieresultat eller kreativare undervisning. Här kan även presenteras nya idéer/verktyg/stödsystem som underlättar undervisningen och lärandeprocessen.

Presentationen ska rymma minst 10 minuter för frågor och diskussion.

 

600 sekunders-presentation

Under 600-sekunders presenterar du under 6 minuter och 40 sekunder (jmfr Pecha Kuscha), därefter tid för frågor.

 

Rundabordssamtal, 45 min

Presentatören verkar som ordförande och inleder diskussionen med en presentation av frågeställningen och diskussionsämnet i 5-7 minuter, därefter inbjuds deltagarna till diskussion. Frågeställningarna ska framgå i abstractet (utöver de 300 orden).

 

Ändring av presentationsform

Om antalet bidrag skulle bli omfattande förbehåller sig styrgruppen att vid behov föreslå ändring av din valda presentationsform.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×