Abstract

Lärarlärdom

Abstract

 

Alla abstract finns samlade i detta dokumentet.

Detaljerat program och information.

10.15 – 10.45
Nr 20, Manuela Lupsa och Jessica Droppe, Mau, Att ta fram guldet. ULV -studenters möte med dramapedagogik.
Nr 23, Petra Nilsson Lindström, HKR, Lunchsamtal som modell för att utveckla det akademiska lärarskapet såväl individuellt som generellt.
Nr 17, Lars Lundberg, BTH, Life-long learning for IT professionals – experiences from three online courses in Big Data.
Nr 2, Anders Hultgren, BTH, Progression i civilingenjörsutbildning ‐ samarbete mellan matematik ‐  och ingenjörslärare.

10.55 – 11.25

Nr 14, Kajsa Lindskog och Margareta Melin, Mau, Att vara lärare i gränslandet mellan teori och gestaltning. Om pedagogiska utmaningar, möjligheter och didaktisk finkänslighet.
Nr 16, Karin Zetterberg, Mau, Studenters arbete med respons inom akademiskt skrivande – förstår de vad jag menar?
Nr 25, Usman Nasir and Muhammad Laiq, BTH, Threshold Concepts and Skills in Software Architecture: Instructors’ Perspectives.
Nr 12, Johanna Gerberich, Fredrika Braw, Julius Soutine, Mats Åhlander och Viktoria Olsson, HKR, Att integrera studenter från olika lärosäten i innovationssprinten Imagine skapar nya möjligheter till innovativt och aktivt lärande. Presentation

11.35 – 12.05

Nr 9, Christina Johnsson, Mau, Tillgänglig kursdesign – att göra det enklare för akademiska lärare att följa lagstiftningen.
Nr 15, Karin Höjer, Anna Bryntorp, Jenny Edvardsson och Anna Scazzocchio, HKR, ”Ett sätt att få syn på jämställdhet, normer och värderingar” Att använda skönlitterära texter i lärarutbildningen. Presentation
Nr 22, Oleksandr Kosenkov, BTH, Enabling the Application of Threshold Concepts in Pedagogical Practice through Active Teaching.
Cancelled Nr 11, Giles Thomson, BTH,  Challenge based learning case study: A transdisciplinary collaboration involving Higher education, Culture and business sectors. 

13.55 – 14.45

Nr 7, Christian Egerius, Joakim Ingrell och Caroline Mellgren, Mau, Körsimulator som pedagogiskt verktyg inom polisutbildningen.
Nr 13, Josefin Bergfeldt, Anna Helg Granbom och Lydia Viktorsson, Mau, Kursvärderingsmodell för ökat studentinflytande och systematiskt kursutvecklingsarbete. Presentation
Nr 18, Liselotte Heimdahl, BTH, Promoting student-teacher interaction during online workshops using real-time collaboration functions.


Nr 24, Simone Becher Araujo Moraes, Mau, Blended Learning in Higher Education: an approach, a model, and two theoretical frameworks. Presentation
Nr 1, Ahmed Al-Saedi, BTH, An overview of Using Machine Learning in Higher Education.
Nr 10, Elnaz Sarkheyli and Marwa Dabaieh, Mau, Pandemic, Doctoral Students and the Role of Supervision.


Nr 8, Christian Johansson Askling, BTH, Development and modernization of a master’s degree in mechanical engineering at an advanced level – evaluation of the offer from an industrial perspective.
Nr 4, Anna Eriksson och Emil Alégroth, BTH, Analys av studentenkät med anledning av omställning till distansundervisning.
Nr 21, Nina Dzamashvili Fogelström, BTH, Games for better understanding of threshold concepts in agile project courses.


Nr 19, Martin Stigmar och Eva Davidsson, Mau, Forskningsbaserad handledning för att stödja doktoranders lärande.

15.10 – 15.40

Nr 3, Anna Ekwall, LU, Våld i nära relationer ett viktigt lärandemål i sjuksköterskeutbildningen. En kvantitativ studie av sjuksköterskestudenters erfarenheter av undervisning och av förvärvad kunskap i ämnet.
Nr 6, Charlotte Romare, BTH, The use of smart glasses in nursing education; a scoping review.
Nr 5, Carolina Bergeling, BTH, Laboratory Learning Outcomes in Automatic Control- are they up to date?