Forskning nyheter

Telenor Sveriges VD på besök

Publicerad: 2021-10-29

Telenor Sveriges VD Bjørn Ivar Moen besökte nyligen BTH tillsammans med Andreas Kristensson, Head of IoT & New Business. Besöket fokuserade på hur BTH och Telenor kan samverka framöver inom ramen för industrins digitala omställning – det vi kallar smart industri eller industri 4.0. Vicerektor Andreas Larsson inledde med att berätta om BTH:s övergripande verksamhet […]

Läs mer

BTH-forskning i världsklass – tvåa i världen, etta i Europa

Publicerad: 2021-09-30

BTH:s forskning i mjukvaruutveckling fortsätter att klättra på de internationella rankinglistorna. Forskningen rankas nu tvåa i världen och etta i Europa, när det gäller antal publikationer i ledande tidskrifter inom området. Mjukvaruutveckling är ett område som blir alltmer relevant i samhället med den pågående digitaliseringen. BTH har länge haft en topposition när det gäller forskning […]

Läs mer

Forskning som bidrar till att lösa samhällets utmaningar

Publicerad: 2021-07-01

All forskning vid BTH har ett syfte – att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Detta gäller all forskning – oavsett område. I mars 2021 var UR Samtiden på BTH och mötte några av våra forskare. Det resulterade i följande forskningsfilmer med populärvetenskapligt innehåll: Vad är receptet på en hållbar produkt? Ny modell för att […]

Läs mer

Nationell forskarskola om åldrande och hälsa – gemensam satsning för 12 lärosäten

Publicerad: 2021-06-21

BTH är ett av tolv lärosäten som är med och finansierar den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH, som koordineras av Lunds universitet. Forskarskolan finansieras mellan 2014–2021 med 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Satsningen kommer nu att fortsätta även därefter när tolv lärosäten gått samman för framtida finansiering. Med den nya modellen har forskarskolan […]

Läs mer

Hybridklassrum – möjliggör effektiv inlärning på distans

Publicerad: 2021-06-07

BTH är ett av tre lärosäten som får del av KK-stiftelsens satsning för att ta fram nätbaserade, och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå. – Jag är naturligtvis mycket glad över beslutet från KK-stiftelsen. Den gör att vi kan erbjuda kurser till studenter och ingenjörer som vill vidareutbilda sig, oavsett ifall de finns i Sverige […]

Läs mer

Forskare får 24 miljoner för att skapa äldrevänliga miljöer

Publicerad: 2021-05-27

Tre forskare vid BTH får, tillsammans med en forskare vid Umeå universitet, 24 miljoner för ett projekt som ska underlätta samverkan mellan olika aktörer i kommunen i att skapa ett mer åldersvänligt samhälle. – En utgångspunkt är att äldreomsorg, fysisk planering och äldre själva har överlappande intressen i bostäder och omsorg. De har olika synpunkter […]

Läs mer

På plats sex i landet inom datavetenskap enligt ny ranking

Publicerad: 2021-05-24

BTH hamnar på plats sex i Sverige och på plats 352 i världen när det gäller forskning i ämnet datavetenskap enligt en nyligen genomförd internationell ranking. Det är forskningsportalen ”Guide2Research” som nyligen presenterat ett flertal rankingar av lärosäten och enskilda forskare. – Det är mycket glädjande att BTH är nummer sex i Sverige med tanke […]

Läs mer

Nytt digitalt stöd för hållbar produktutveckling

Publicerad: 2021-04-21

Forskarna i hållbar produktutveckling vid BTH ska ta fram en digital ”verktygslåda” som ska underlätta för företag att ta rätt hållbarhetsbeslut då de tar fram nya lösningar. Projektet som finansieras av Vinnova sker i samarbete med en stor mängd företag och ska pågå till mars 2023. -Vi vill i tidig utvecklingsfas, det vill säga långt […]

Läs mer

Nya arbetssätt för emissionsfri vägbyggnation

Publicerad: 2021-03-31

BTH har tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och Volvo Construction Equipment fått ett nytt projekt beviljat av Trafikverket. Det ettåriga projektet syftar till att demonstrera tekniklösningar för att kunna driva större infrastrukturbyggen 100 procent emissionsfritt genom att elektrifiera alla mobila maskiner som är involverade. Klimatförändringar driver samhället mot minskad användning av fossila bränslen, inte minst […]

Läs mer

Möjliggöraren i smart teknik

Publicerad: 2021-01-15

Signalbehandling är möjliggörare i smarta städer och självkörande fordon, utveckling av pacemakrar och hörapparater, automatisk bildförbättring, kartering av jordytan, väderprognoser och klimatmodeller. Även Venus höjdskillnader har kartlagts.  Mattias Dahl är professor i systemteknik och Mats Pettersson är professor i elektronik. Båda arbetar med systemteknik vid BTH och med det angränsande ämnet signalbehandling. – Våra partner kan till exempel göra […]

Läs mer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×