Forskning nyheter

Hela regionen bakom ansökan om hållbara transporter

Publicerad: 2020-07-13

– Jag är väldigt glad, säger universitetslektor Henrik Ny. Anledningen till glädjen är en ansökan till Energimyndigheten om hållbara transportsystem för hela Blekingeregionen. Ansökan handlar om att inom transportsektorn hitta sätt att möta både akuta utmaningar, som coronapandemin, och långsiktiga hållbarhetsmål. I ansökan ingår framtagande av verktyg för bättre samarbete mellan kommuner, länsstyrelse och flera […]

Läs mer

Att förutse produkters hållbarhet
innan de är gjorda

Publicerad: 2020-07-02

Professor Tobias Larsson gästar podden Framtidens industri. Där berättar han om forskningen som gör att man redan innan en produkt är gjord kan förutse dess hållbarhet och livscykel. Vid BTH pågår forskning inom maskinteknik som är unik inom värdedriven utveckling. Det betyder att forskarna arbetar tillämpat med att hjälpa företag och stötta dem i produktutvecklingsprocessen […]

Läs mer

Innovation inom hälsa och idrott – fokus för ny satsning

Publicerad: 2020-06-25

För att tackla de stora folkhälsoutmaningarna såsom livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning ­samtidigt som vi skapar förutsättningar för regional innovation och tillväxt görs en blekingsk satsning inom området hälso- och idrottsteknik med BTH i spetsen. Projektet som startar den 1 juli heter Health and Sports Technology Initiative och syftar till att göra Blekinge till ett […]

Läs mer

Rektor prisas för betydelsefull artikel

Publicerad: 2020-05-14

BTH:s rektor Mats Viberg prisas av den internationella sammanslutningen IEEE för sin artikel ”Two Decades of Array Signal Processing Research: The Parametric Approach”. Priset utdelas för den påverkan artikeln haft på utvecklingen inom forskningsområdet. Vid en prisceremoni som livesändes i förra veckan, och därmed kunde följas av hela världen, fick rektor Mats Viberg motta pris […]

Läs mer

Forskare fingerar cyberattacker för att hitta motmedel

Publicerad: 2020-05-06

Vi kan göra stor nytta för att förhindra intrång och sabotage i viktiga samhällsfunktioner, det är en viktig forskargärning menar Dragos Ilie, forskare i datavetenskap och IT-säkerhet vid BTH. Allt större beräkningskraft och allt fler sammankopplade funktioner – massor av möjligheter men tyvärr också risker för illasinnade intrång. Dragos Ilie forskar inom datavetenskap för att […]

Läs mer

BTH-professor med i Etikprövningsmyndigheten

Publicerad: 2020-04-22

Lisa Skär, professor i omvårdnad vid BTH, är ny ledamot i Etikprövningsmyndigheten, vars uppdrag är att värna människan i forskningen bland annat genom att göra etiska prövningar av forskning på människor. – Det är ett mycket hedrande uppdrag som ligger i linje med den forskning jag bedriver inom omvårdnad och e-hälsa, säger Lisa Skär. Lisa […]

Läs mer

BTH-professor knyts till rådet för hållbara städer

Publicerad: 2020-04-16

Professor Göran Broman är en av hållbarhetsexperterna i den nyinrättade forsknings- och innovationsgruppen.   Göran Broman, professor vid BTH, är en av tolv hållbarhetsexperter i den nyinrättade forsknings- och innovationsgrupp som knyts till regeringens råd för hållbara städer. Gruppens mål är att verka för ett hållbart samhällsbyggande samt att stärka kopplingen mellan forskning och praktik. […]

Läs mer

BTH-forskare leder global intressegrupp

Publicerad: 2020-03-26

BTH-forskaren Marco Bertoni ska leda en global intressegrupp för forskning inom produkt-tjänstesystem. Syftet är att underlätta den ömsesidiga interaktionen mellan designforskare och industrin. Docent Marco Bertoni och professor Tobias Larsson leder en ny intressegrupp med fokus på produkt-tjänstesystem (PSS). Gruppen är en del av ”Design Society”, en tvärvetenskaplig community av akademiker och branschutövare som alla […]

Läs mer

Två forskare med på IVA:s 100-lista

Publicerad: 2020-03-03

Två BTH-forskare med fokus på hållbar produktutveckling finns med på IVA:s 100-lista för 2020 som nu presenterats. Forskningsprojekten på listan bedöms ha potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta. Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, presenterar varje år sin 100-lista på forskningsprojekt som bedöms ha potential att affärsutvecklas eller på annat sätt nyttiggöras. Forskningsprojekten […]

Läs mer

AI kan hitta tidiga tecken på demens

Publicerad: 2020-02-11

I ett unikt forskningsprojekt används artificiell intelligens för att upptäcka tidiga tecken på demens. Istället för omfattande och långa utredningar testar forskarna om ett enkelt självtest kan användas för att upptäcka sjukdomen. I veckan har testet provats på ett antal försökspersoner. Det är Johan Sanmartin Berglund, professor i tillämpad hälsoteknik, som leder arbetet i det […]

Läs mer