Forskning nyheter

Högtidlig installation av rektor Mats Viberg

Publicerad: 2019-05-17

Idag blev BTH:s rektor Mats Viberg installerad under högtidliga former vid den akademiska högtiden. Sex nya professorer installerades samt 15 doktorer och en hedersdoktor promoverades. BTH:s styrelseordförande Peter Örn deltog hälsade alla välkomna till årets akademiska högtid. Första högtidliga punkt på programmet var rektorsinstallationen då BTH:s rektor Mats Viberg installerades av Torbjörn von Schantz, rektor […]

Visa mer

BTH-forskare får entreprenörspris

Publicerad: 2019-05-10

Forskaren Saleh Javadi får stiftelsen ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 ooo för sin idé om hur artificiell intelligens kan bidra till minskad energianvändning. Saleh Javadi är doktorand vid institutionen för matematik och naturvetenskap vid BTH. Under sin tid vid BTH har han arbetat med en idé där artificiell intelligens kombinerat med energieffektivisering kan ge minskad energianvändning […]

Visa mer

BTH-forskare får stipendium för studier vid MIT

Publicerad: 2019-05-03

Fredrik Söderqvist, doktorand i industriell ekonomi, får Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium för att studera vid Massachusetts Institute of Technology i USA. Fredrik kommer att fördjupa sig i arbetsmarknadsekonomiska frågor som rör fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och kollektivavtalens roll i att lindra negativa konsekvenser av strukturomvandling. Han kommer att studera vid Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology […]

Visa mer

BTH-forskning på listan över samhällsnyttig forskning

Publicerad: 2019-03-25

Marie Netz, forskare i datavetenskap vid BTH, finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-lista. Listan samlar forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta. Marie Netz är doktor i datavetenskap och tillämpar mycket av sin forskning på hälso- och sjukvård ur […]

Visa mer

Fortsatt forskning på hållbara produkter tack vare medel från KK-stiftelsen

Publicerad: 2019-01-29

Nu har BTH och KK-stiftelsen signerat ett nytt avtal där KK-stiftelsen fortsätter att stötta BTH:s forskning inom innovativ produktutveckling med fokus på hållbara produkter. Sedan 2013 har BTH satsat på forskning inom innovativ produktutveckling. Forskningen fokuserar på framtagning av metoder och verktyg för att utveckla nästa generations hållbara produkter inom den tillverkande industrin. Det är […]

Visa mer

Claes Wohlin hedras i välrenommerad tidskrift

Publicerad: 2019-01-24

Claes Wohlin, professor vid BTH, hedras i den internationella vetenskapliga tidskriften Information and Software Technology. Det är hans gedigna arbete som redaktör för tidskriften och bidrag till mjukvaruforskningen som lyfts fram i ett temanummer. Wohlin blir samtidigt utsedd till tidskriftens förste redaktör emeritus. Tidskriften Information and Software Technology är en akademisk tidskrift som publicerar forskningsartiklar […]

Visa mer

Lyckad forskningssatsning fortsätter

Publicerad: 2018-12-19

Sedan 2013 har BTH satsat på forskning inom innovativ produktutveckling. Nu satsar KK-stiftelsen och samarbetsföretag ytterligare medel för att den framgångsrika forskningen ska kunna fortsätta och ytterligare utvecklas. – Vi har tillsammans med våra företagspartner byggt upp en stark profil inom innovativ produktutveckling med fokus på hållbara lösningar för framtiden. Det är glädjande att se att […]

Visa mer

30 år gammal matematikhypotes motbevisad

Publicerad: 2018-12-11

Ett forskningssamarbete mellan BTH, Högskolan Väst och universitetet i Santander i Colombia ledde till ny upptäckt inom matematiken. Upptäckten handlar om separabla algebror och dess graderingar. – Det känns väldigt roligt att kunna producera motexempel, och därmed visa något som tre av världens främsta algebraforskare inte trodde var möjligt, säger Johan Öinert vid BTH. Upptäckten […]

Visa mer

BTH-forskaren Markus i riksfinal för forskare

Publicerad: 2018-11-26

Markus Fiedler från BTH är en av de sju finalisterna i Forskar Grand Prix – Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. Markus Fiedler är professor vid BTH och vann deltävlingen i Forskar Grand Prix i Karlshamn i september med bidraget ”Omslutande video – en omslutande upplevelse?” Markus forskning handlar om att förbättra användarupplevelsen i […]

Visa mer

Lyckad forskningssatsning på innovativ produktutveckling

Publicerad: 2018-11-21

Sedan 2013 har BTH satsat på forskning inom innovativ produktutveckling. Nu efter fem år har en första utvärdering gjorts och resultatet är mycket positivt – forskarna har varit aktiva och det är hög kvalitet på den vetenskapliga produktionen. För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem satsade BTH år 2013 på […]

Visa mer