Forskning nyheter

Hybridklassrum – möjliggör effektiv inlärning på distans

Publicerad: 2021-06-07

BTH är ett av tre lärosäten som får del av KK-stiftelsens satsning för att ta fram nätbaserade, och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå. – Jag är naturligtvis mycket glad över beslutet från KK-stiftelsen. Den gör att vi kan erbjuda kurser till studenter och ingenjörer som vill vidareutbilda sig, oavsett ifall de finns i Sverige […]

Read more

Forskare får 24 miljoner för att skapa äldrevänliga miljöer

Publicerad: 2021-05-27

Tre forskare vid BTH får, tillsammans med en forskare vid Umeå universitet, 24 miljoner för ett projekt som ska underlätta samverkan mellan olika aktörer i kommunen i att skapa ett mer åldersvänligt samhälle. – En utgångspunkt är att äldreomsorg, fysisk planering och äldre själva har överlappande intressen i bostäder och omsorg. De har olika synpunkter […]

Read more

På plats sex i landet inom datavetenskap enligt ny ranking

Publicerad: 2021-05-24

BTH hamnar på plats sex i Sverige och på plats 352 i världen när det gäller forskning i ämnet datavetenskap enligt en nyligen genomförd internationell ranking. Det är forskningsportalen ”Guide2Research” som nyligen presenterat ett flertal rankingar av lärosäten och enskilda forskare. – Det är mycket glädjande att BTH är nummer sex i Sverige med tanke […]

Read more

Nytt digitalt stöd för hållbar produktutveckling

Publicerad: 2021-04-21

Forskarna i hållbar produktutveckling vid BTH ska ta fram en digital ”verktygslåda” som ska underlätta för företag att ta rätt hållbarhetsbeslut då de tar fram nya lösningar. Projektet som finansieras av Vinnova sker i samarbete med en stor mängd företag och ska pågå till mars 2023. -Vi vill i tidig utvecklingsfas, det vill säga långt […]

Read more

Nya arbetssätt för emissionsfri vägbyggnation

Publicerad: 2021-03-31

BTH har tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och Volvo Construction Equipment fått ett nytt projekt beviljat av Trafikverket. Det ettåriga projektet syftar till att demonstrera tekniklösningar för att kunna driva större infrastrukturbyggen 100 procent emissionsfritt genom att elektrifiera alla mobila maskiner som är involverade. Klimatförändringar driver samhället mot minskad användning av fossila bränslen, inte minst […]

Read more

Möjliggöraren i smart teknik

Publicerad: 2021-01-15

Signalbehandling är möjliggörare i smarta städer och självkörande fordon, utveckling av pacemakrar och hörapparater, automatisk bildförbättring, kartering av jordytan, väderprognoser och klimatmodeller. Även Venus höjdskillnader har kartlagts.  Mattias Dahl är professor i systemteknik och Mats Pettersson är professor i elektronik. Båda arbetar med systemteknik vid BTH och med det angränsande ämnet signalbehandling. – Våra partner kan till exempel göra […]

Read more

Bättre resultat med komplex mätning 

Publicerad: 2021-01-13

BTH utvecklar en stark forskargrupp inom industriell ekonomi och management. Att mäta effekter av förändringar, till exempel politiska, är BTH redan starka inom, men området effektivitet och produktivitetsanalys är relativt nytt och målet är att bli ledande i Sverige och en viktig spelare även internationellt.   -Bakom ett resultat, bra eller dåligt, finns alltid många faktorer som påverkat. Att inte veta, eller tro sig veta orsaker utan underlag, är ofta en källa till bristande utveckling eller felaktig styrning i företag […]

Read more

Sex forskare i topp i ny världsomspännande utvärdering

Publicerad: 2020-12-04

Sex av BTH:s forskare finns i toppen när man ser till antalet citeringar under hela deras karriär. Det visar en offentlig databas med toppforskare från hela världen som statistikern John Ioannidis från Stanford University publicerat. Medicinprofessorn och statistikern John Ioannidis från universitetet i Stanford publicerade nyligen tillsammans med två andra amerikanska forskare,  en offentligt tillgänglig […]

Read more

Historien om Spotify-gemenskap fick pris som bästa artikel

Publicerad: 2020-11-27

En artikel om Spotify-gemenskaper fick pris för bästa artikel 2019 av tidningen IEEE Software. Huvudförfattaren, BTH-professor Darja Smite, är hedrad och kommer att fortsätta sin forskning om praktikgemenskaper. Artikeln med namnet ”Spotify Guilds: How to Succeed with Knowledge Sharing in Large-Scale Agile Organisations” fick utnämningen ”2019 Best Paper Award” från tidningen IEEE Software. -Det är […]

Read more

Forskare stödjer produktutvecklare i Tanzania

Publicerad: 2020-11-18

  BTH-forskare ska studera hur människor arbetar med design och utveckling i Tanzania. Syftet är att öka deras förmåga att designa mer framgångsrika produkter. Projektet stöttas av Vetenskapsrådet. I utvecklingsländer designar och producerar ett stort antal människor produkter som fönsterskydd, hinkar, metallådor, krukor etc. De arbetar i mikroföretag i den informella sektorn, vilket betyder att […]

Read more

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×