Forskning nyheter

Spotify och CodeScene huvudtalare på digital konferens

Publicerad: 2020-09-11

Välkommen att delta i en digital tvådagarskonferens inom mjukvaruutveckling. Med huvudtalare från Spotify och CodeScene, spännande diskussioner och flertalet medverkande BTH-forskare är detta ett fantastiskt tillfälle att ta del av den spetsforskning som bedrivs inom området. BTH:s forskargrupp inom mjukvaruutveckling anordnar en tvådagarskonferens inom området mjukvaruutveckling där områden såsom testning, automation, kravhantering med flera kommer […]

Read more

Så blir samhället socialt hållbart

Publicerad: 2020-09-04

Ett av BTH:s forskningsområden är strategisk hållbar utveckling, Inom området studerar forskarna även social hållbarhet. Hör professor Karl-Henrik Robèrt förklara vad det är och vad som krävs för att vi ska få en socialt hållbar utveckling. En viktig del av hållbarhetsbegreppet är social hållbarhet. I filmen nedan för Pär Holmgren ett samtal tillsammans med BTH-professor […]

Read more

BTH-professor bakom rapport om mjukvarans betydelse för företag

Publicerad: 2020-08-24

Idag lanseras rapporten ”Den programmeringsbara ekonomin”. Rapporten belyser vikten av mjukvara för svenska företag och deras behov av mjukvarukompetens. Bakom rapporten står bland andra Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid BTH. Det är Swedesoft som idag presenterar en  rapport med unik statistik som tagits fram tillsammans med SCB. Statistiken visar att nästan alla företag […]

Read more

Hela regionen bakom ansökan om hållbara transporter

Publicerad: 2020-07-13

– Jag är väldigt glad, säger universitetslektor Henrik Ny. Anledningen till glädjen är en ansökan till Energimyndigheten om hållbara transportsystem för hela Blekingeregionen. Ansökan handlar om att inom transportsektorn hitta sätt att möta både akuta utmaningar, som coronapandemin, och långsiktiga hållbarhetsmål. I ansökan ingår framtagande av verktyg för bättre samarbete mellan kommuner, länsstyrelse och flera […]

Read more

Att förutse produkters hållbarhet innan de är gjorda

Publicerad: 2020-07-02

Professor Tobias Larsson gästar podden Framtidens industri. Där berättar han om forskningen som gör att man redan innan en produkt är gjord kan förutse dess hållbarhet och livscykel. Vid BTH pågår forskning inom maskinteknik som är unik inom värdedriven utveckling. Det betyder att forskarna arbetar tillämpat med att hjälpa företag och stötta dem i produktutvecklingsprocessen […]

Read more

Innovation inom hälsa och idrott – fokus för ny satsning

Publicerad: 2020-06-25

För att tackla de stora folkhälsoutmaningarna såsom livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning ­samtidigt som vi skapar förutsättningar för regional innovation och tillväxt görs en blekingsk satsning inom området hälso- och idrottsteknik med BTH i spetsen. Projektet som startar den 1 juli heter Health and Sports Technology Initiative och syftar till att göra Blekinge till ett […]

Read more

Rektor prisas för betydelsefull artikel

Publicerad: 2020-05-14

BTH:s rektor Mats Viberg prisas av den internationella sammanslutningen IEEE för sin artikel ”Two Decades of Array Signal Processing Research: The Parametric Approach”. Priset utdelas för den påverkan artikeln haft på utvecklingen inom forskningsområdet. Vid en prisceremoni som livesändes i förra veckan, och därmed kunde följas av hela världen, fick rektor Mats Viberg motta pris […]

Read more

Forskare fingerar cyberattacker för att hitta motmedel

Publicerad: 2020-05-06

Vi kan göra stor nytta för att förhindra intrång och sabotage i viktiga samhällsfunktioner, det är en viktig forskargärning menar Dragos Ilie, forskare i datavetenskap och IT-säkerhet vid BTH. Allt större beräkningskraft och allt fler sammankopplade funktioner – massor av möjligheter men tyvärr också risker för illasinnade intrång. Dragos Ilie forskar inom datavetenskap för att […]

Read more

BTH-professor med i Etikprövningsmyndigheten

Publicerad: 2020-04-22

Lisa Skär, professor i omvårdnad vid BTH, är ny ledamot i Etikprövningsmyndigheten, vars uppdrag är att värna människan i forskningen bland annat genom att göra etiska prövningar av forskning på människor. – Det är ett mycket hedrande uppdrag som ligger i linje med den forskning jag bedriver inom omvårdnad och e-hälsa, säger Lisa Skär. Lisa […]

Read more

BTH-professor knyts till rådet för hållbara städer

Publicerad: 2020-04-16

Professor Göran Broman är en av hållbarhetsexperterna i den nyinrättade forsknings- och innovationsgruppen.   Göran Broman, professor vid BTH, är en av tolv hållbarhetsexperter i den nyinrättade forsknings- och innovationsgrupp som knyts till regeringens råd för hållbara städer. Gruppens mål är att verka för ett hållbart samhällsbyggande samt att stärka kopplingen mellan forskning och praktik. […]

Read more