Forskning nyheter

Lindéngruppen förnyar forskningssamarbete inom hållbar utveckling

Publicerad: 2022-06-08

Lindéngruppen förlänger sitt samarbete med Blekinge Tekniska Högskola inom hållbar utveckling. Samarbetet med BTH inleddes med Lindéngruppens grundare Ulf G Lindén – född i Karlskrona, Blekinge – som hade en viktig roll i etableringen och den tidiga utvecklingen av BTH. Långsiktigt strategiskt samarbete kring hållbarhet På senare tid har Lindéngruppen sedan 2016 samarbetat med BTH […]

Läs mer

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner på forskning i smarta interaktiva miljöer

Publicerad: 2022-05-20

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner under sex år på forskning i datavetenskap vid BTH. Målet med forskningen är att ta fram koncept på smarta, interaktiva digitala miljöer med människan i centrum. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med företag för att svara mot de industriutmaningar som finns idag och som vi ser ligger framför oss. KK-stiftelsen […]

Läs mer

BTH-projekt med på IVA:s 100-lista

Publicerad: 2022-05-10

I dag presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. På listan hamnar forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Ett stort forskningsprojekt vid BTH finns med på årets 100-lista i kategorin Smart industri. Temat för årets 100-lista är ”teknik i mänsklighetens tjänst” och på listan lyfter […]

Läs mer

Zoomtrötthet drabbar unga kvinnor mer än andra

Publicerad: 2022-05-04

En grupp forskare, däribland Markus Fiedler vid Blekinge Tekniska Högskola har studerat fenomenet videokonferenströtthet och kommit fram till att både ålder, kön och personlighet spelar roll för hur trött man blir. Exempelvis konstaterar de att unga, introverta kvinnor påverkas mer än andra. Det finns dock flera sätt att undvika tröttheten. Medieteknikforskaren Markus Fiedler vid BTH, […]

Läs mer

Magnettåg kan bli lösningen på framtidens snabba landtransporter menar forskare

Publicerad: 2022-04-04

Hållbarhetsforskaren Henrik Ny vid BTH uppmanar Sveriges transportpolitiker att inleda en oberoende utredning som jämför olika framtidsscenarier för investering i snabba landtransporter. Enligt hans studie kan magnettåg vara det som ger bäst kundnytta, är bäst för samhällsekonomin och ger minst miljöpåverkan. Under 2020 och 2021 intensifierades den svenska debatten om snabba landtransporter. Motstridiga fakta och […]

Läs mer

BTH-forskare fick motta hållbarhetspris

Publicerad: 2022-02-02

BTH-forskaren James Ayers mottog nyligen AASHE Sustainability Award för sin licentiatavhandling där han undersökt studenternas förmåga att applicera hållbarhetskunskaper efter avslutad hållbarhetsutbildning. The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) presenterade nyligen årets hållbarhetspristagare. BTH-forskaren James Ayers blev en av dem med licentiatuppsatsen Educational contexts and designs for cultivating leaders capable of […]

Läs mer

Ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation

Publicerad: 2021-12-22

En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljas drygt 25 miljoner kronor från KK-stiftelsen. BTH medverkar tillsammans med sex andra lärosäten och de medverkande lärosätena och samverkansparterna investerar cirka 80 miljoner kronor. Målet är att bygga ett framgångsrikt innovationsekosystem som kan dra nytta av och främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården. –BTH kommer att med forskarskolan kunna […]

Läs mer

Forskare får finansiering från Sony Research Award Program

Publicerad: 2021-12-15

BTH-professorn i datavetenskap, Veselka Boeva, mottog nyligen det prestigefyllda Sony Research Award Program. Programmet ger finansiering till akademisk forskning som ligger i framkant och som samtidigt bidrar till att bygga upp relationen mellan högskola och Sonys forskare. Professor Veselka Boeva ​​har lång forskningserfarenhet inom området artificiell intelligens, data mining, maskininlärning, dataanalys och bioinformatik. Tillsammans med […]

Läs mer

BTH-alumn tilldelas prestigefull utmärkelse – IEEE Fellow

Publicerad: 2021-12-06

Trung Q. Duong disputerade i telekommunikation vid BTH 2012, med professor Hans-Jürgen Zepernick som handledare. Duong får nu utmärkelsen IEEE Fellow – den högsta graden på medlemskap – som ett erkännande för sitt bidrag inom ”cooperative communications and physical layer security”. IEEE är världens största tekniska professionella organisation, med över 400 000 medlemmar i fler […]

Läs mer

BTH organiserar världsomspännande konferens om programmerbara nätverk

Publicerad: 2021-11-09

Den sjunde IEEE-konferensen inom Network Functions Virtualization och Software-Defined Networking (IEEE NFV-SDN 2021) kommer att vara ett virtuellt evenemang 2021. Konferensen äger rum online 9-11 november 2021 och BTH är medarrangör för konferensen. -Det är IEEE:s främsta mötesplats för diskussion och presentation av forskningsresultat från industri och akademi inom ”Network Functions Virtualization” och ”Software-Defined Networking”, […]

Läs mer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×