Forskare medverkar i studie om kameraövervakning

Kamera

Vetenskapsrådet beviljar närmare 5 miljoner kronor till en forskningsstudie om polisens kameraövervakning. I studien, som blir den största i världen, deltar tre forskare från BTH. Målet är att ge svensk polis bättre möjlighet att effektivt nyttja kamerorna och få ut information ur dem.

Kamerabevakning är en ofta använd åtgärd för att komma till rätta med problem som har med brottslighet, ordningsstörningar eller otrygghet att göra. Internationell forskning visar att kamerabevakning framför allt är effektivt mot egendomsbrott, till exempel stölder eller bilinbrott, men däremot inte mot våldsbrott. Nu ska en grupp forskare studera ifall polisens kameror kan bidra till att minska även våldsbrott.

Omfattande studie
Vetenskapsrådet (VR) finansierar med närmare 5 miljoner till den här tvärvetenskapliga studien där forskarna kommer att studera hur kamerorna inverkar på brottslighet, otrygghet och brottsuppklarning. Studien blir den största i världen när det gäller kamerabevakning då forskarna kommer att titta på polisens samtliga kameror i Sverige.

Effektivisera kameraövervakningen
Martin Boldt, docent i datavetenskap vid BTH, är en av forskarna som medverkar i studien som leds av forskare vid Malmö universitet:

– Vi kommer att utveckla programvara som kan användas för att bedöma var kameror bör placeras för att adressera olika aspekter kring brottslighet, trygghet och personlig integritet. Detta kommer innebära att den internationella kunskapen om kameror förbättras avsevärt, och att svensk polis kan få bättre möjligheter att effektivt använda sina kameror, menar han.

Datadrivna metoder till hjälp
Studien, Data-driven analys av polisens kameraövervakning, kommer även att ge kunskap i hur man kan använda datadrivna metoder för att placera ut kameror och för att analysera var kamerorna bäst bidrar till att förebygga brott eller till att klara upp redan begångna brott.

Projektsammansättning
Från Malmö universitet medverkar kriminologerna Manne Gerell (docent), Karl Kronkvist (lektor) och två doktorander. Från BTH medverkar Martin Boldt (docent), Anton Borg (lektor) och Kenneth Lewenhagen (adjunkt/forskarstuderande). Dessutom medverkar kriminologen Giovanni Circo ( PhD) från New Haven University i projektet.

 

6 februari 2023