En ledstjärna inom strategisk hållbar utveckling

Göran Broman

BTH har internationellt erkänd forskning och utbildning som hjälper företag, kommuner och andra organisationer att bidra till samhällets omställning till hållbarhet på sätt som stärker organisationerna både på kort och lång sikt.

För att kunna vara strategisk måste man veta vad man vill uppnå. För att kunna arbeta strategiskt för hållbarhet måste man alltså veta vad hållbarhet är. Men att definiera det på detaljnivå är både oklokt och orimligt. Det finns många möjliga hållbara framtider. BTH-forskarna jobbar därför med en principiell definition.

– Man skulle kunna jämföra med schack, säger professor Göran Broman och utvecklar:

– Där är målet schackmatt. Det är definierat av fyra principer: kungen ska vara hotad, inte kunna flyttas ur hotet, inte kunna skyddas, och hotet ska inte kunna slås ut. Inom denna ram kan schackmatt se ut på väldigt många sätt, och det kan även vägen dit göra. Vi jobbar med vetenskapsbaserade principer för hållbarhet – vad som måste gälla för alla tänkbara hållbara framtider, oavsett hur de ser ut på detaljnivå – samt med tillhörande metod- och verktygsstöd för att finna smarta utvecklingsvägar i företag, kommuner och andra organisationer.

Förändringsarbetet bör starta i den egna organisationen
Politiska beslut är viktiga, men en stor del av det nödvändiga konkreta förändringsarbetet behöver ske på organisationsnivå, menar Göran.

– Näringslivet utgör en enorm förändringskraft och allt fler företag inser egenintresset i proaktivt hållbarhetsarbete. Företagsledare behöver kunna leda så att företaget bidrar till omställningen av hela samhället, på sätt som stärker det egna företaget. Då vinner man själv på det, och blir ett gott exempel som triggar andra och skapar en positiv dominoeffekt för hela samhällsomställningen.

Forskning i nära samarbete med företag
Forskningen sker i nära samverkan med externa partner och har påverkat många beslut om investeringar, produktutveckling och affärsutveckling, både direkt i samarbetena och genom den metodik som utvecklas och görs allmänt tillgänglig. Exempelvis finns ett nära samarbete med Lindéngruppen och inom ramen för det genomförs nu ett doktorandprojekt med fokus på hur företag bäst kan mobilisera, stärka och kontinuerligt stödja alla medarbetare till att vara förändringsagenter för hållbara affärer.

Unik utbildning lockar studenter från hela världen
Forskningens resultat sprids också genom utbildning. BTH har bland annat ett internationellt magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet som hittills attraherat fler än 800 studenter från fler än 90 länder.

– Studenter, arbetsgivare och akademiker vid andra lärosäten säger att de inte känner till någon likadan utbildning någon annanstans i världen. Det strategiska strukturerade helhetstänket kring hållbarhet, kombinerat med hur man genom transformativt ledarskap kan engagera människor till att vilja bidra till förändring, är unikt och det lockar studenter från hela världen till vår lilla stad i det kalla Norden, avslutar Göran Broman.

Mer om Magisterprogram i strategisk hållbar utveckling

1 februari 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×