Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

60 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2022 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Led förändring som skapar framgångsrika organisationer som bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Ledare som förändrar – för framgång och hållbarhet

Utbildningen hjälper dig bli en ledare som stärker organisationer och främjar hållbar samhällsutveckling. Inom två teman – strategisk hållbar utveckling och ledarskap i komplexitet – studerar du hur du med vetenskapligt grundad metodik kan bidra till hållbar utveckling genom att möjliggöra förändring i komplexa system.

En utbildning i att förändra

Utbildningen i strategiskt ledarskap för hållbarhet är ettårig och har som mål att utbilda ledare som är kapabla att stödja hållbar utveckling av samhället på ett sätt som stärker deras egen organisation. Utbildningen är uppbyggd kring två teman – strategisk hållbar utveckling och ledarskap i komplexitet.

Strategisk hållbar utveckling

Här fördjupar du dig i hur du stödjer en omställning till global hållbarhet genom att skapa och genomföra ekonomiskt fördelaktig utveckling av produkter, system, organisationer och samhällen. Du lär dig om utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling, och om vetenskapligt och praktiskt validerad metodik för strategisk hållbar utveckling.

Ledarskap i komplexitet

Här fördjupar du dig i hur du hanterar komplexitet med respekt, och möjliggör förändring på ett effektivt sätt. Du får utforska komplexiteten och dess problemställningar inom både social förändring och i ditt eget ledarskap. Du lär dig om vetenskapligt och praktiskt validerad metodik för ledarskap i komplexitet för att kunna leda samarbeten som ger en attraktiv och hållbar framtid.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en filosofie magisterexamen.

För att uppfylla krav gällande arbetslivserfarenhet krävs intyg från arbetsgivaren. Ladda hem mall för intyg här.

Mer om programmet

Kurser och innehåll

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.


METOD 3 Magisterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes motivation och förutsättningar för studier på programmet ”Strategiskt ledarskap för hållbarhet”.


Urvalsgrund

 • Högskolebetyg
 • Meritförteckning (Curriculum Vitae)
 • En uppsats som förklarar den sökandes intresse för programmet och ger information om hans eller hennes relevanta personliga eller yrkesmässiga erfarenheter (maximalt 2 500 ord)
 • 2 referensbrev (rekommendationer från två personer som känner till den sökandes förmåga och skicklighet)


Precisering av urvalsgrund
Rangordning av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende:
 • Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier
 • Tidigare högskolestudiers relevans för vetenskapligt baserade studier på magisternivå i strategisk hållbar utveckling
 • Relevant yrkeslivserfarenhet
 • Visat intresse för strategiskt ledarskap för hållbarhet (t.ex. genom val av arbete, volontärarbete, andra samhällstjänster eller på annat sätt)


Högsta meritvärde

Maximalt 8 poäng ges, baserat på följande kriterier:
1. Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier:
 • 2 poäng: mycket bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg väl över genomsnittet – t.ex. ’first class’ eller ’pass with distinction’)
 • 1 poäng: bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg över genomsnittet – t.ex. ’second class upper division’ eller ’pass with credit’)
 • 0 poäng: svagt eller tillräckligt resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg på genomsnittet eller under – t.ex. ’second class lower division’ eller ’pass’)

2. Tidigare högskolestudiers relevans:
 • 2 poäng: tidigare studier innehåller vetenskapliga grunder och forskningsmetodik inom både naturvetenskap/teknik och samhällsvetenskap, tillämpat för studier av hållbarhetsutmaningar och relaterade strategiska möjligheter för företag, kommuner och andra organisationer.
 • 1 poäng: tidigare studier innehåller vetenskapliga grunder och forskningsmetodik inom naturvetenskap/teknik eller samhällsvetenskap, tillämpat för studier av hållbarhetsutmaningar och relaterade strategiska möjligheter för företag, kommuner och andra organisationer.
 • 0 poäng: tidigare studier är svaga med avseende på vetenskapliga grunder och forskningsmetodik.

3. Relevant yrkeslivserfarenhet:
 • 2 poäng: motsvarande sammanlagt 3 eller fler års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté
 • 1 poäng: motsvarande sammanlagt 1-3 års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté
 • 0 poäng: motsvarande sammanlagt mindre än 1 års arbete eller volontärerfarenhet inom områden som bedöms relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet av programmets antagningskommitté

4. Visat intresse för programmet Strategiskt ledarskap för hållbarhet:
 • 2 poäng: uttrycker ett starkt intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter styrker tydligt detta.
 • 1 poäng: uttrycker intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter styrker detta.
 • 0 poäng: uttrycker inget intresse för programmet och dess huvudområde och yrkeslivserfarenheter och personliga erfarenheter visar inte på något sådant intresse.


Arbetsmetod
Ansökningar som accepterats för granskning baserat på förkunskapskraven för programmet poängsätts enligt ovan av programmets antagningskommitté, bestående av programansvarig och ytterligare minst två lärare inom programmet. Rangordningen baseras på sammanlagd poäng.

Läs mer om antagning här


Examen
Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (One Year).
Main field of study: Strategic Leadership towards Sustainability.


Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomfört program ska studenten:
 • kunna visa fördjupad kunskap om underliggande orsaker till samhällets hållbarhetsutmaningar,
 • kunna visa fördjupad kunskap om teori och metodik för strategisk hållbar utveckling,
 • kunna visa fördjupad kunskap om teori och metodik för ledarskap i komplexitet,
 • kunna visa fördjupad kunskap om forskning och forskningsmetodik för strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Färdighet och förmåga
Efter genomfört program ska studenten:
 • kunna visa förmåga att självständigt identifiera och diskutera problem som är relevanta för strategiskt ledarskap för hållbarhet,
 • kunna visa förmåga att integrera och tillämpa programmets två centrala områden (strategisk hållbar utveckling och ledarskap i komplexitet) för forskning och utvecklingsarbete,
 • kunna visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera strategiskt ledarskap för hållbarhet till/med olika intressentgrupper,
 • kunna visa förmåga att engagera andra personer i förändringsarbete, främja och leda sådant arbete och reflektera över personligt ledarskap och utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomfört program ska studenten:
 • kunna visa förmåga att göra bedömningar av olika lösningar och strategiska planer för hur organisationer kan bidra till hållbar utveckling, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • kunna visa förmåga att kunna visa förmåga att utvärdera och på ett kritiskt sätt relatera till olika teorier, begrepp, metoder och verktyg inom området strategiskt ledarskap för hållbarhet,
 • kritiskt reflektera över forskning om och för hållbarhet, inklusive beaktande av etiska aspekter och diskussion om vetenskapens roll i samhällets omställning till hållbarhet.


Jobbprofiler
Se programmets hemsida www.bth.se/msls för mer information.

The Master’s Programme in Strategic Leadership towards Sustainability (MSLS) has hosted more than 700 students from more than 80 countries, with great diversity also regarding age, gender, personalities, educational backgrounds and professional backgrounds. This tightly-nit community constitutes an utterly dedicated, competent, and unstoppable global ‘sustainability virus’, which gives me great hope for a better world. I am very proud of being part of the co-creation of this ‘force of nature’ and I welcome you to join our global MSLS-family.

Göran Broman

Professor Göran Broman, en av programmets grundare

Vill du veta mer om programmet?

En stabil grund för arbete med hållbar utveckling

Simone Wenzel kommer från Tyskland där hon studerade filosofi och kultur. Hon fortsatte med studier inom CSR i Buenos Aires innan hon kom till Karlskrona och gick masterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbarhet.
– Jag fick en djup kunskap om hållbar utveckling och ledarskap. Jag hade hört av vänner att det var ett av de bästa masterprogrammen inom hållbarhet, och jag blev inte besviken.

Efter utbildningen stannade hon kvar och funderade på framtiden. Under tiden använde hon sina kunskaper i strategisk planering och byggde upp en verksamhet för konferenser, event och vandrarhem på Skärva gård, en del av världsarvet i Karlskrona. Två år senare fick hon ett nytt erbjudande.
– Mitt drömprojekt, att bygga upp ett nätverk av leder för hållbar turism i Blekinge, det som idag kallas ARK56. Mina kunskaper om strategisk hållbarhet hjälpte mig i arbetet med att tillsammans med företagen bygga en stabil grund för hållbar utveckling av turism i Blekinge. Min master var en perfekt grund att stå på i projektet.

Simone  är fortfarande kvar i Blekinge, redo för nya projekt och förälskad i naturen.
– När när man paddlar bland Blekinges öar kan man inte annat än vilja stanna här!

Simone Wenzel

Jag hade hört av vänner att det var ett av de bästa masterprogrammen inom hållbarhet, och jag blev inte besviken.

Simone Wenzel
ARK56

Fristående kurser i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Vi erbjuder ett brett utbud av både campus- och onlinekurser i strategiskt ledarskap för hållbarhet på grundnivå och avancerad nivå.

Läs mer här

Vad är social hållbarhet?


En av programmets grundare, professor Karl-Henrik Robèrt, pratar om de fem grundprinciperna för social hållbarhet (17 min, textad).

Filmen är hämtad från Tjugotjugotvå som är Alice Bah Kuhnkes och Pär Holmgrens talkshow på Youtube.

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Frågor?

Programansvarig:

Merlina Missimer

merlina.missimer@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar