Kick-off för projekt om intelligenta verkligheter

BTH har nyligen arrangerat en kick-off i projektet Intelligenta verkligheter med människan i centrum. Under två dagar möttes BTH och företag för att diskutera de olika temana som ingår i projektet.

Förra året fick BTH det glädjande beskedet att KK-stiftelsen satsar medel för ett nytt forskningsprojekt inom datavetenskap vid BTH. I centrum av forskningen finns utvecklingen av nya, smarta digitala miljöer och visionen om virtuella och inneslutande miljöer, så kallade intelligenta verkligheter.

–Intelligenta verkligheter är ett koncept som växt de senaste åren och behovet av smarta digitala miljöer har ökat framför allt under pandemin och för att möta aspekter av hållbarhet i form av mindre resande. Vi ser att vi i och med en ökad digitalisering kommer att jobba ännu mer med de här olika koncepten inom intelligenta verkligheter, säger Veronica Sundstedt, docent i datavetenskap och den som leder satsningen.

Nyligen var det dags för kick-off i projektet. På plats från BTH var prefekt Bo Peterson och projektledare Veronica Sundstedt med kollegor. Från näringslivet deltog Blackdrop Interactive, Ericsson, IKEA Marketing & Communication, Noda, Spotify och Virotea.

Bland annat så genomfördes en workshop kring de olika temana som ingår i projektet:

  1. Nya metoder för erfarenhets/upplevelsebedömning
  2. Nya virtuella miljöer och interaktionstekniker
  3. Visuell dataanalys
  4. Adaptiv och distribuerad AI
  5. Nätverksteknik

Fakta om projektet:
• Projekt som finansieras av KK-stiftelsen, BTH och näringslivet
• Sträcker sig över sex år
• Består av fem sammanlänkade strategiska forskningsområden

Läs mer om projektet.

17 februari 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×