Global Challenge

– Kanske börjar dina framtida affärsmöjligheter med en idé till en tävling? –

Global Challenge 2020

Lär dig mer om innovation och affärsutveckling. Utveckla en idé kring energieffektiva produkter och tjänster kopplat till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling!

Global Challenge riktar sig till studenter på Blekinge Tekniska Högskola och under tävlingen har du möjlighet att utveckla en affärsidé utifrån dina tankar och idéer och sen pitcha den inför en jury med representanter från näringslivet. Som deltagare medverkar du i ett antal workshops och föreläsningar men arbetar framför allt på tid och plats som passar dig bäst. Under hela tävlingen har du tillgång till affärsrådgivande support från BBI och BTH. Detta är en fantastisk möjlighet att starta och utveckla ett företag. Global Challenge kommer dessutom att bli en merit i din framtida karriär.

I samband med tävlingen kommer du även få tillfälle att delta i en Leapfrog-workshop där du kan få hjälp med hur man kan få betalt för att utveckla sin idé som sommarjobb.

Alla workshops går även att delta i utan att vara med i tävlingsmomenten.

Vad behöver du för att vinna?

Tävlingens bidrag bedöms enligt följande:
– Förankring till FNs globala mål
– Förankring till energieffektivisering i det breda perspektivet
– Innovation och genomförbarhet
– Affärspotential och tillväxtpotential
– Förutsättningar för att bygga bolag lokalt och globalt

Denna utmaning utgår från att angripa de av FN fastställda globala mål, ett eller flera. Det är ett bra tillfälle att sätta sig in i vilka dessa mål är men även att kreativt tänka på vilka innovationer som skulle kunna hjälpa till att nå dessa mål. En viktig aspekt är just energieffektivisering, vilket också är en av de bedömningskriterier som juryn kommer väga in i sitt beslut av vinnare.

En snabb beskrivning av de 17 målen hittar du här!

Anmäl dig här!

When and where

24 – 28 februari 2020

Schema:
24 februari 15:30 – 18:00: Workshop för idégenerering
25 februari 15:30 – 18: Workshop Business Model Canvas
26-27 februari: Coaching efter behov
28 februari 12:00 – 13:00: Workshop Leapfrog (enklare lunch serveras)
28 februari 13:00 – 15:00: Tävling inklusive pitch av idé
28 februari 15:00: Vinnare utses!

Workshops:
Vi erbjuder två workshops, varav en med inriktning mot idégenerering och en mot Business Model Canvas. Detta för att ge er som deltar verktyg för att skapa och utvärdera idéer på ett effektivt sätt.

Tid och plats:
Idégenerering (workshop) 24:e februari kl. 15-18, J1270 på BTH
Business Model Canvas (workshop) 25:e februari kl. 15-18, J1360 på BTH

Tävlingsmoment:
Tävlingsmomentet innebär att ni som väljer att delta presenterar er idé på under 6 minuter (en så kallad “pitch”), efter det körs en kort frågestund från juryn. Innan tävlingen har ni också skapat en “one-pager” om er idé som inför tävlingen läses av juryn. Prioritet läggs på pitchen, one-pager är för att orientera juryn om vilka idéerna är.

Tid och plats: 28:e februari kl. 13:00 i J1280 på BTH

Why

Bästa affärsidén erbjuds en plats i Blekinge Business Incubators Start-up Program samt en audition för en resa till Silicon Valley Business Boost. Studenter på BTH får dessutom hjälp att söka medel från Innovationskontor Syd motsvarande 15 000 SEK.
Alla som deltar i workshops får ett intyg om deltagande.

Participate

Anmälan är individuell (även om det går utmärkt att jobba i team) och görs oavsett om man avser delta i tävlingen eller bara vill medverka i en eller flera workshops.

Anmäl dig senast 23 februari på bth.se/innovation

Global Challenge arrangeras av Blekinge Institute of Technology, Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park, Netport Science Park, Region Blekinge och Energimyndigheten. Läs mer om den satsning på innovation inom energieffektivisering som arrangörerna driver på www.b-b-i.se/energieffektivisering.

Stay in touch

BTH tillsammans med BBI är intresserade av att bibehålla kontakten med er för att diskutera era förslag även efter tävlingen. Detta gäller för alla som vi kommer i kontakt med.

Vi vill även passa på att tipsa om LeapFrogs checkar som kan sökas av studenter även på BTH. Dessa checkar söks med syftet att erbjuda er tid under sommaren för att arbeta vidare med er idé. Mer information om det hittar ni här!

Partners

Do you have a question? Type it here and we will get back to you as soon as possible!
×