Lisa Skär

Lisa Skär

Professor/prefekt

Department of Health, Room H5123A

+46 (0) 455-385433

Jag leder idag forskning inom två områden: Hälsa och välbefinnande vid långvarig sjukdom och eHälsa. Inom de två olika forskningsområdena finns samarbeten med forskare från olika ämnesområden, universitet och organisationer. Flera av forskningsprojekten har/har haft doktorander.

Projects & Publications

Quick facts

922