Lisa Skär

Lisa Skär

Jag leder idag forskning inom två områden: Hälsa och välbefinnande vid långvarig sjukdom och eHälsa. Inom de två olika forskningsområdena finns samarbeten med forskare från olika ämnesområden, universitet och organisationer. Flera av forskningsprojekten har/har haft doktorander.

Projects & Publications

Quick facts

Publications per year

922

Total number of citations

Citations per year

Do you have a question? Type it here and we will get back to you as soon as possible!
×