Docentföreläsning Oskar Frånberg

Oskar Frånberg docent

Dekan Benny Lövström och docent Oskar Frånberg

Dr. Oskar Frånberg vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) gav den 27 mars 2020 en provföreläsning för utnämning som docent med bedömningen godkänd.

Föreläsningens titel var Säkerhetsaspekter på dyksystemsutveckling. Dekan Benny Lövström, Fakulteten för teknikvetenskaper var examinator för föreläsningen.

Dykning är en relativt vanlig aktivitet som förekommer i militära, kommersiella såväl som rekreationssammanhang. Men det finns flera risker med dykning, inte bara att vi inte kan andas under vatten utan också risker för tryckskador (baraotrauma) och dekompressionssjuka för att nämna några. Därför är det mycket viktigt att dykutrustning är säker och tillförlitlig, och många faktorer krävs för att designa en säker dykutrustning. Det krävs en förståelse för interaktionen mellan dykaren och utrustningen samt kunskap om vilka faktorer som kan trigga en dykolycka. Vidare behövs validerade och tillförlitliga testmetoder för utrustningen. Denna föreläsning kommer ge en kort överblick över några av de faktorer som krävs vid utveckling av nya dyksystem.

30 March 2020

Do you have a question? Type it here and we will get back to you as soon as possible!
×