UPPSATSSTIPENDIUM – ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE

Qredstipendiet delas ut till en uppsats som skrivs för att belysa och lyfta frågor kring entreprenörskap och att driva småföretag. Stipendiet är avsett att främja kunskap och nytänkande för de entreprenöriella branscher som Qred verkar inom.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2021-11-30

Företagsnamn: Qred

Mail till kontaktperson: scholarship@qred.com

Länk till företag: https://www.qred.com/se/stipendiet

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Hälsa och vård Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

Qredstipendiet delas ut till en uppsats som skrivs för att belysa och lyfta frågor kring entreprenörskap och att driva småföretag. Stipendiet är avsett att främja kunskap och nytänkande för de entreprenöriella branscher som Qred verkar inom.

Tillbaka
Do you have a question? Type it here and we will get back to you as soon as possible!
×