Qreds uppsatsstipendium

Ett stipendium värt 10 000 kr för kandidat- eller masteruppsats som berör entreprenörskap eller småföretagande.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2024-05-31

Företagsnamn: Qred Bank AB

Mail till kontaktperson: scholarship@qred.com

Länk till företag: http://www.qred.se/stipendiet?utm_source=stipendiet&utm_medium=organic&utm_campaign=stipendiet_og_se_sv_none_qred_all_all_stipendiet

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Fysisk planering Hälsa och vård Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

4 av 5 jobb skapas av småföretagare. De är därmed ryggraden och grunden för en välfungerande ekonomi. Sedan starten 2015 har vi på Qred hjälpt tiotusentals företagare att skapa tillväxt i deras verksamheter med rätt typ av finansiering.

Vi tycker att entreprenörskap och småföretagande förtjänar mer strålkastarljus och forskning kring.

Därför instiftade vi Qreds Uppsatsstipendium. Det kommer att delas ut till en uppsats som behandlar och undersöker entreprenörskap och/eller småföretagande.

Sista ansökningsdag är den 31 maj. Ansök via formuläret på vår hemsida: qred.se/stipendiet.

Tillbaka