folkmassa utomhus

Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet är en ettårig utbildning som syftar till att utbilda chefer och förändringsledare som är kapabla att stödja hållbar utveckling av samhället på ett sätt som stärker deras egen organisation.

Denna utbildning kretsar kring två integrerade teman. Det första består av vetenskapligt och praktiskt validerad metodik för strategisk hållbar utveckling som stödjer ett systematiskt arbete för ett hållbart samhälle. Metodiken används av företag, kommuner och andra organisationer som vill bidra till global hållbarhet på ett sätt som också stärker den egna organisationen. Det andra temat består av vetenskapligt och praktiskt validerad metodik för ledarskap i komplexitet. Den ger stöd för hur medarbetare kan engageras till förändringsarbete och för hur organisationer kan utvecklas till flexibla och adaptiva system som kan agera proaktivt och strategiskt för hållbarhet. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en filosofie magisterexamen.

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet (MSLS) har varit värd för fler än 500studenter från fler än 80 länder, med en stor mångfald även beträffande ålder, kön, personligheter, utbildningsbakgrund och yrkesbakgrund. Denna tätt sammansvetsade gemenskap utgör ett ytterst engagerat, kompetent och ostoppbart globalt ’hållbarhetsvirus’,som ger mig stort hopp om en bättre värld. Jag är mycketstolt över att vara en del i samskapandet av denna ’urkraft’ och jag välkomnar dig att ansluta dig till vår globala MSLS-familj.

Göran Broman

Professor Göran Broman, en av grundarna av programmet

Fakta

  • Anmälan:

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet är en ettårig utbildning som syftar till att utbilda chefer och förändringsledare som är kapabla att stödja hållbar utveckling av samhället på ett sätt som stärker deras egen organisation.

Centralt i utbildningen är två områden som integreras med varandra till stöd för strategiskt ledarskap för hållbarhet: dels metodik för strukturering och koordinering av kunskap, koncept, metoder och verktyg till stöd för planering och beslutsfattande för strategisk hållbar utveckling, samt dels metodik för ledarskap i komplexitet och speciellt för hur medarbetare kan engageras till förändringsarbete och för hur organisationer kan utvecklas till flexibla och adaptiva system som kan agera proaktivt och strategiskt för hållbar utveckling. Flera kompletterande teorier, koncept, metoder och verktyg liksom annan grundläggande kunskap inom hållbarhetsområdet ingår i utbildningen och struktureras i relation till de centrala områdena.

Kontakta oss

Studievägledare: Studievägledning