HR Excellence in Research Award

HR Excellence in Research Award

Här kan du följa nuvarande status och nästa steg för BTH på vägen till utmärkelsen ”Human Resources Excellence in Research”

I januari 2023 ska rektor Mats Viberg besluta om att Högskolan ska ansöka om utmärkelsen ”Human Resources Excellence in Research”, och ansluta sig till stadgarna och riktlinjerna. I samband med detta utsågs en styrgrupp och en arbetsgrupp för att processen och ansökan. 

Under samtliga faser krävs en bred förankring i organisationen och att alla anställda ges möjlighet att lämna synpunkter. Under våren kommer workshops med fokusgrupper av forskare/lärare och administrativt anställda genomföras. Alla medarbetare som bedriver forskning eller arbetar med forskningsadministration ska därefter under sommaren/tidig höst få ett frågeformulär att besvara.  

Resultatet kommer vara till hjälp för att identifiera hur högskolan uppfyller stadgan och riktlinjerna, samt vad som behöver utvecklas och/eller förbättras under de närmaste åren. Under hösten 2023 kommer dialoger genomförts med av styrgruppen utsedda personer för att identifiera utvecklings- och förbättringsarbete. 

Do you have a question? Type it here and we will get back to you as soon as possible!
×