Bakgrund

Regeringen bestämde i september 1996 att statsförvaltningens miljöarbete skulle utvecklas till att vara ett föredöme i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Förslag, beslut och åtgärder i statsförvaltningen som kan påverka miljö och resurshushållning ska utformas så att de medverkar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Sedan 1997 har ca 240 myndigheter börjat införa miljöledning. Därtill är även hela regeringskansliet med samtliga departement engagerade i projektet. 2001 fick BTH tillsammans med 100 andra myndigheter och Försäkringskassorna Regeringens uppdrag att införa miljöledningssystem.

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet i ett företag, en myndighet eller organisation. Det är en hjälp att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö. Ambitionen är att miljöarbetet ständigt förbättras och att påverkan på den yttre miljön successivt minskar.

För att ett miljöledningssystem ska bli effektivt krävs att ledningen i företaget eller organisationen är aktiv. Ledningen måste fatta beslut om miljöpolicy och miljömål, ta del av uppföljningen, besluta om förbättringar samt visa de anställda att arbetet har hög prioritet. De anställda måste känna sig delaktiga och hållas informerade om miljöarbetet.

Systematik i miljöarbetet

Redigera
Share Dela