Brixos stipendium: 10 000 kr

Brixo delar årligen ut stipendium på 10 000 kr till dig som ska skriva en kandidat- eller masteruppsats!

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2030-06-15

Företagsnamn: Brixo

Mail till kontaktperson: stipendium@brixo.se

Länk till företag: https://brixo.se/brixos-stipendium/

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Fysisk planering Hälsa och vård Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

Vi på Brixo vill stödja och uppmuntra blivande akademiker i deras framtida utbildningsresa. Därför kan du som bidrar till kunskapsutvecklingen inom valfritt ämne ansöka om stipendium på 10 000 kr!

Krav för att kunna ansöka:
– Heltidsstudent vid svenskt universitet/högskola
– Folkbokförd i Sverige
– Du ska skriva en kandidat- eller masteruppsats under innevarande termin

Ansökan:
Stipendiet går att ansöka årligen. Du behöver inkomma med din ansökan till stipendium@brixo.se senast 15 april. Stipendiet delas ut 15 maj.

Din ansökan behöver innehålla:
– Fullständigt namn
– Presentation om dig eller er som skriver uppsatsen
– Giltigt intyg avseende pågående studier vid svenskt universitet/högskola
– Motivering om varför just ditt uppsatsämne är viktigt för kunskapsutvecklingen och inom ramen för samhällsnytta

Läs mer om Brixos stipendium här: https://brixo.se/brixos-stipendium/

Tillbaka